چک لیست جدول گذاری و اجرای مسیر پیاده رو

چک لیست

چک لیست


چک لیست جدول گذاری و اجرای مسیر پیاده رو

چک لیست عملیات ساختمانی

جدول گذاری و اجرای مسیر پیاده رو

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

منابع:

* مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره ۵۵

** مقررات ملی ساختمان

طـرح:                                                             بلوک / بلوکها: شمـاره نقشه:

 

شماره دستورالعمل:

 

پروژه:                                                             طبقه / طبقات:
فــاز:                                                             واحد / واحدها:

 

 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت         کاربرد ندارد کنترل اولیه            کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ پیاده کردن نقشه و تعیین مسیر و رقوم و شیب
۲ لوله کشی ، کابل کشی و یا غلاف گذاری تاسیسات در محل تقاطع ها
۳ کنترل کیفیت ، ابعاد و سطح جداول ارسالی
۴ عملیات خاکی و تراکم تا حد ۹۰% جهت رسیدن به کد زیربتن مگر
۵ اجرای بتن مگر زیر جداول در محل موردنظر طبق مشخصات فنی
۶ کنترل شیب بتن مگر با نقشه های اجرایی
۷ اجرای جداول بصورت ریسمانی در محل و فواصل مشخص
۸ اجرای ماهیچه پشت جداول و کنترل عیارطبق دستورکار
۹ کنترل شیب عرضی پیاده روها و مجرای هدایت آب به جوی
۱۰ پیش بینی محل پلها ، روگذرها ، دراپ ها در صورت وجود
۱۱ کنترل لیسه ای و شیب کف جویها
۱۲ بندکشی جداول و تامین رطوبت لازم طبق دستورکار
۱۳ اجرای لایه ساب بیس و بیس در ضخامتهای ۱۰ سانتی و تراکم موردنظر
۱۴ کنترل شیب عرضی پیاده رو
۱۵ پاکسازی و حمل مصالح مازاد
توضیحات:
 

 

 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء: طراحی آپارتمان ۵۰ متری

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان طراحان نوین آریا

طراحی ویلا کردان

ساخت کارخانه قند

طراحی رستوران چینی

طراحی دکوراسیون کلاسیک

پروانه ساخت شهرداری اصفهان

مشارکت در ساخت جدول ضرب

طراحی داخلی مدرن منزل

هزینه ی ساخت سوله

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس