چک لیست تجهیزات داخلی شیرآلات

سازه بتنی

سازه بتنی


چک لیست تجهیزات داخلی شیرآلات

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست تجهیزات داخلی شیرآلات

(شیرآلات و لوازم بهداشتی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱ کنترل مناسب بودن موقعیت نصب توالت شرقی و شیرمخلوط مربوطه  

 

۲ کنترل مناسب بودن محل نصب دستشویی در رابطه با سایر عناصرتاسیساتی و ساختمانی  

 

۳ کیفیت نصب کاسه و شیر مخلوط دستشویی  

 

۴ کنترل مناسب بودن محل نصب توالت فرنگی و شیرمخلوط مربوطه به نسبت سایرعناصرتاسیساتی وساختمانی  

 

۵ کنترل مناسب بودن محل نصب فلاش تانک به نسبت سایر عناصرتاسیساتی و ساختمانی  

 

۶ نصب فلاش تانک *  

 

۷ نصب توالت فرنگی *  

 

۸ کنترل مناسب بودن محل نصب وان در رابطه با سایر عناصر تاسیساتی و ساختمانی  

 

۹ نصب وان *  

 

۱۰ کنترل مناسب بودن محل نصب شیرمخلوط دوش وسردوش به نسبت زیردوشی وسایر عناصر ساختمانی و تاسیساتی
۱۱ نصب سینک و شیرمخلوط مربوطه *
۱۲ مناسب بودن موقعیت نصب شیرهای آب سردوگرم ماشین ظرفشویی و لباسشویی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

چک لیست تجهیزات داخلی شیرآلات

(شیرآلات و لوازم بهداشتی)

شمــاره:

تـاریــخ:

پیوست:

شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها: طراحی آپارتمان هشت طبقه

 

شمـاره نقشه:
منابع:

*دستورالعملهای کارخانه سازنده

**

پروژه:                                                        طبقه / طبقات:

 

فــاز:                                                      واحد / واحدها:
 

 

تایید پیمانکار  نام و نام خانوادگی:                                                 تاریخ:                               امضاء:
ردیف شرح فعالیت کاربرد ندارد کنترل اولیه کنترل نهایی شرح عدم انطباق منبع شماره

بند

تایـیـد تعمیر(اصلاح) تغییرمعیارپذیرش مردود(تخریب،مرجوع) تاریخ
۱۳ استفاده از شیرهای پیسوار فیلتردار
۱۴ استفاده ازشیلنگهای زره دارفشار قوی جهت اتصال شیرهای پیسوار به شیرآلات بهداشتی
توضیحات:
 

 

تایید می شود:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

 

 

 

 

تایید می شود: مسئول کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی: 

تاریخ:

امضاء: چک لیست ساختمان

 

 

 

 

تایید می شود: مدیریت کنترل کیفیت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در کرج

ترکیب رنگ قرمز و سبز چی میشه

پنت هاوس چیست ویکی پدیا

مشکلات پنت هاوس

طراحی پنت هاوس در ایران

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس