نقشه صدا و سیما و پلان صدا و سیما

پلان صدا و سیما

پلان صدا و سیما


نقشه صدا و سیما

سازمان صدا و سیما تنها مرکز اصلی پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی است، در واقع با توجه به تمهیدات کشور صدا و سیما تنها متولی قانونی در این زمینه شناخته می شود.

نقشه صدا و سیما
نقشه صدا و سیما

این سازمان با توجه به گستردگی تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور، دارای بخش های مختلف استانی و کشوری است.

اتوکد صدا و سیما
اتوکد صدا و سیما

پلان صدا و سیما

به طوری که در اغلب استان های کشور حداقل یک مرکز اصلی برای پخش برنامه های استانی وجود دارد و از این رو نقشه صدا و سیما و پلان صدا و سیما با توجه به خدماتی که هر شبکه در پخش برنامه ها دارد، باید طراحی گردد.

دانلود نقشه صدا و سیما

بیشتر بخوانید : بازسازی خانه قدیمی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!