نقاشی هلال احمر و نقاشی نما هلال احمر و رنگ آمیزی هلال احمر

نقاشی نما هلال احمر

نقاشی نما هلال احمر


رنگ نمای هلال احمر

نقاشی نمای ساختمان هلال احمر متناسب با نماد آن باید به رنگ سفید و قرمز باشد. سفید در رنگ نمای ساختمان هلال احمر، نشان دهنده خلوص و بی‌گناهی است.

تماس با ما : ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴

رنگ نما هلال احمر

رنگ نما هلال احمر

رنگ آمیزی نما هلال احمر

طراحی نما رنگ سفید نمادی حمایتی برای مراقبت از مجروحان، بیماران و کسانی است که در درگیری های مسلحانه از آنها مراقبت می‌کنند. بنابراین ترکیب رنگ سفید و قرمز در رنگ آمیزی ساختمان هلال احمر نشان دهنده اعتماد جامعه به این سازمان هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ است.

تماس با ما : ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴

رنگ آمیزی نما هلال احمر

رنگ آمیزی نما هلال احمر

رنگ آمیزی نما هلال احمر

ترکیب این دو رنگ حس حفاظت، مراقبت، بی طرفی و کمک های بشردوستانه را در جنگ و حوادث طبیعی القا می‌کند.

نقاشی نما هلال احمر

نقاشی نما هلال احمر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!