نقاشی مهمانپذیر و نقاشی نما مهمانپذیر و رنگ آمیزی مهمانپذیر

رنگ آمیزی نما مهمانپذیر

رنگ آمیزی نما مهمانپذیر


نقاشی نما مهمانپذیر

سبز برای رنگ آمیزی نمای مهمانپذیر عالی است. این رنگ احساس استراحت و انرژی را القا می‌کند و رنگ بسیار آرامش بخشی برای اعمال بر روی نمای اکثر مهمانپذیرها است.

تماس با ما : ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴

نقاشی نما مهمانپذیر

نقاشی نما مهمانپذیر

رنگ آمیزی نما مهمانپذیر

رنگ زرد یکی دیگر از سایه های عالی برای استفاده در قسمت های مختلف نما است. با این حال، اگر روشن است، نباید رنگ اصلی باشد. زرد کم رنگ می‌تواند آرامش‌بخش باشد، و استفاده از آن به عنوان یک رنگ برجسته، کاملا در چارچوب قوانین است.

تماس با ما : ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴

رنگ آمیزی نما مهمانپذیر

رنگ آمیزی نما مهمانپذیر

نمای کنیتکس ساختمان

رنگ آمیزی مهمانپذیر

نقاشی ساختمان در تهران صورتی نیز رنگی بسیار آرامش بخش است. اگر در سایه های کم رنگ تر استفاده شود، می‌تواند احساس امنیت و راحتی را در طول اقامت مهمان افزایش دهد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!