نقاشی صدا و سیما و نقاشی نما صدا و سیما و رنگ آمیزی صدا و سیما

رنگ آمیزی صدا و سیما

رنگ آمیزی صدا و سیما


 نقاشی نما صدا و سیما 

نقاشی نما صدا و سیما نقاشی نمای برج انتخاب رنگ برای نقاشی نمای صدا و سیما دشوار نیست بلکه می تواند وحشتناک باشد. اگر رنگ‌ هایی را انتخاب کنید که خسته‌کننده و آزاردهنده هستند، نمای ساختمان مسطح و کسل کننده به نظر می ‌رسد.

تماس با ما : ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴

 نقاشی نما صدا و سیما 

نقاشی نما صدا و سیما

رنگ آمیزی نما صدا و سیما

اما اگر رنگ‌ ها بیش از حد پررنگ باشند، می ‌توانند معماری را تحت تاثیر قرار دهند یا حتی ممکن است به فضای اطراف حس خشنی بدهند. با این حال، رنگ های بالقوه مانند خنثی قابل توجه هستند.

تماس با ما : ۰۹۱۲۲۲۳۶۹۷۴

رنگ آمیزی صدا و سیما

رنگ آمیزی صدا و سیما

رنگ آمیزی صدا و سیما

رنگ کردن نمای ساختمان صدا و سیما با انتخاب رنگ های خنثی و روشن و ترکیب های تزئینی عالی می تواند فضا و روحیه کارمندان را تغییر دهد.

نقاشی صدا و سیما

نقاشی صدا و سیما

طراحی کافه بیشتر بدانید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!