×

آموزش ۰ تا ۱۰۰ مدل اورگون را ببینید!

 • کد نوشته: 14896
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای آموزش ۰ تا ۱۰۰ مدل اورگون را ببینید! بسته هستند
 • مدل اورگون به گزارش تبلیغات معماری :  ۱-اکنون کجا هستیم ؟ به ترسیم نیم رخ وضع موجود شهر اختصاص دارد. هزینه پروانه ساخت تجاری توصیف سوابق و ویژگیهای مهم شهر , ساخت ویلای کوچک ارزیابی قوت ها و ضعف های آن تعریف نمودن مباحث و دغدغه های جاری و صورت بندی ارزشهای اجتماعی در قالب ”بیانیه […]

  آموزش ۰ تا ۱۰۰ مدل اورگون را ببینید!

  مدل اورگون

  به گزارش تبلیغات معماری :  ۱-اکنون کجا هستیم ؟

  به ترسیم نیم رخ وضع موجود شهر اختصاص دارد. هزینه پروانه ساخت تجاری توصیف سوابق و ویژگیهای مهم شهر , ساخت ویلای کوچک ارزیابی قوت ها و ضعف های آن تعریف نمودن مباحث و دغدغه های جاری و صورت بندی ارزشهای اجتماعی در قالب ”بیانیه ی ارزشها“ از موارد این قسمت است. ”بیانیه ی ارزش ها“ مجموعه ای از معیار های کیفی را به دست می دهد که برای ارزیابی ایده ها و مفاهیم جدیدی که در حین فرایند ظهور می کند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  اکنون کجا هستیم؟ ساختار
  –      بیش از ۳۰ درصد از حوزه را بافت خالی(بایر،مخروبه و متروکه) تشکیل داده است

  –      موقعیت ویژه حوزه شمالغرب و نقش آن در زمینه گردشگری (توس،نمایشگاه بین المللی)

  –      کمبود سرانه (آموزشی،ورزشی، بهداشتی درمانی، فرهنگی مذهبی، فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات)در سطح محله، ناحیه و منطقه در حوزه باتوجه به سرانه استاندارد

  –      تراکم بالای شاخص خالص مسکونی و تراکم کم شاخص ناخالص مسکونی در منطقه ۱۲

  –      سطوح وسیع اراضی زراعی و باغات در محدوده حوزه

  –      وجود کاربری های مزاحم در امتداد محورهای توس و سنتو(انبوه تعمیر گاه ها و کارگاه های خرد)

  بررسی نظام کاربری و فعالیت
  –      عدم رعایت سلسله مراتب (قرارگیری پارک منطقه ای در منطقه ۲ و پارک های محلی در مناطق۱۰و ۱۲)

  –      فرصت شکل گیری مراکز و کانون های فعالیت های گردشگری – تفریحی و گذران اوقات فراغت (کال چهل بازه – اراضی واقع در پیرامون تپه نمایشگاه)

  –      کمرنگ شدن نقش اجتماعی خیابان ها در مقابل نقش عبوری آن ها

  بررسی نظام فضاهای باز همگانی
  –      ضعف خوانایی در محدوده و حضور شاخص های صرفا عملکردی

  –      فقدان عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری

  –      فقدان عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری

  –      اغتشاش بصری خط آسمان در منطقه ۱۲ به علت بافت پر و خالی مکرر

  –      بافت های فرسوده شرق محور سنتو و حاشیه محور وکیفیت نامطلوب منظر شهری در شرق حوزه شمالغرب(آشفتگی های کالبدی، بصری، اجتماعی و …)

  بررسی نظام منظر شهری
  –      توسعه حاشیه نشینی و نفوذپذیری پایین پهنه های مسکونی و عرض کم معابر

  –      وجود بزرگراه میثاق، بزرگراه سنتو و امام علی و تسهیل دسترسی ساکنان

  بررسی نظام حرکتی و دسترسی
  –      مراکز حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی و فرسودگی، ریزدانگی ابنیه،تراکم بالا

  –      توسعه خود جوش پهنه های صنعتی در امتداد محور مشهد – چناران تا درون این حوزه

  –      وضعیت نابسامان حاشیه کال چهل بازه

  –      نبود زیرساختهای شهری در محدوده در حال توسعه منطقه ۱۲

  بررسی نظام فرم کالبدی

  ۲-   به کجا می رویم ؟ خرج ساخت تالار

  در این مرحله روندهای اجتماعی ,اقتصادی, زیست محیطی ,کالبدی بازشناسی شده و مباحث نوظهوری که ممکن است شهر با آن مواجه شود را صورت بندی می کند.بر اساس تحلیل های مذکور یک ”سناریوی محتمل“ تدوین می گردد که سیمای آینده شهر را به صورت تداوم شرایط کنونی و بدون هیچ تغییر عمده ای در جهت گیری ها نمایش خواهد داد.

  به کجا می رویم ؟ ساختار
  –      دو برابر شدن جمعیت با تحقق طرح های آماده سازی(با متوسط جمعیت پذیری: ۶۹۴۳۰۴ نفر) و کمبودهای سرانه های خدماتی

  –      تسری سکونت در بخش وسیعی از اراضی کریدور توس –سنتو و فقدان فعالیت مقیاس کلان در پهنه مذکور

  –      اتلاف زمین و عدم استفاده صحیح از آن

  –      ناسازگاری کاربری ها(کاربری مسکونی و انبوه تعمیر گاه ها و کارگاه های خرد در امتداد محورهای توس و سنتو)

  –      پر رنگ شدن نقش خوابگاهی حوزه شمالغرب و عدم سرزندگی و پویایی آن.

  –       حضور عملکردهای صنعتی و انبارها نظیر کارخانه نان رضوی و دیرپایی حضور صنایع و  انبارها در این قسمت عامل بازدارنده جهت پالایش محدوده

  بررسی نظام کاربری و فعالیت
  –      غفلت از گره ها و محدود شدن گره ها به کانون های صرفا تجاری مقیاس خرد

  –      تاکید بر نقش عبوری خیابان ها و نادیده گرفتن نقش اجتماعی و عمومی آن

  بررسی نظام فضاهای باز همگانی
  –       ناخوانایی، عدم کریدور مناسب در ورودی های حوزه

  –      عدم پیوستگی به علت بافت های متعدد خالی در حوزه

  –      نبود عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری و ضعف هویت

  بررسی نظام منظر شهری
  –       محورهای شریانی درجه ۱ پیرامون حوزه به علت کمبود دسترسی به آن، حوزه را از شهر جدا می کند

  –      عدم پاسخگویی سیستم حمل و نقل عمومی به افزایش جمعیت حوزه(تحقق طرح های آماده سازی)

  –      عرض کم معابر ، نفوذپذیری پایین پهنه های مختلف

  بررسی نظام حرکتی و دسترسی
  –      توسعه افقی و از بین رفتن زمین های کشاورزی و زراعی اطراف حوزه

  –      وجود و گسترش مراکز حاشیه نشینی (اسکان غیررسمی)

  –      فرسودگی و ریزدانگی ابنیه ، تراکم بالا و پایین پهنه های مسکونی

  –      نابرابری ها و جدایگزینی ها در کالبد حوزه، که حوزه را به دو بخش غنی و فقیرنشین تقسیم نموده است، از بعد سکونتی موجب تشدید نارضایتی ها، حاشیه نشینی، رشد بی رویه سکونتگاه های غیررسمی شده است

  –      فلج شدن بخش شرقی حوزه به علت فرسودگی بافت و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی که از سرانه های خدمات عمومی کافی بهره مند نبوده، ساختار کالبدی آنها فاقد یک سازمان فضایی مناسب است و از یک طراحی شهری مناسب پیروی نکرده اند و در نتیجه جدایی بخش شرقی حوزه به صورت کامل از بخش غربی

  بررسی نظام فرم کالبدی

  ۳-     کجا می خواهیم باشیم ؟

  این گام هسته ی مرکزی فرآیند چشم انداز سازی است که هدف آن تدوین چشم انداز چیزی است که شهر آرزوی دارد در آینده به آن بدل شود.در این گام بر اساس ”سناریوی محتمل“ یک ”سناریوی مرجع“ تدوین می شود.

  کجا می خواهیم باشیم ؟ ساختار
  –      توزیع عادلانه خدمات عمومی ضمن رعایت استانداردهای کمی و کیفی (سرانه استاندارد و شعاع دسترسی)

  –      تغییر نقش خوابگاهی محدوده  بویژه منطقه ۱۰

  –      عملکردهای سازگار و ظرفیت مناسب به محله،ناحیه و منطقه

  بررسی نظام کاربری و فعالیت
  –      منطقه ای با فضاهای باز همگانی شاخص در سطح شهر

  –      کال چهل باز به عنوان لبه ای قوی و منسجم  و اتصال دهنده ی حوزه به شهر

  بررسی نظام فضاهای باز همگانی
  –      مطلوبیت منظر، سیمای معابر و میادین

  –      تقویت دید و منظرهای منتهی به نقاط خاطره انگیز

  –      کیفیت غنی بصری شرق حوزه شمالغرب

  –      منابع پایدار طبیعی، تحت عنوان گستره های طبیعی و سبز حفاظتی

  بررسی نظام منظر شهری
  –       شبکه حمل و نقل ایمن،پیوسته،با روسازی و عرض مناسب

  –      سیستم حمل و نقل همگانی فراگیر و کارا

  –      دسترسی مطلوب و نفوذپذیری مناسب حوزه

  بررسی نظام حرکتی و دسترسی
  –       کال چهل بازه به عنوان یکی از عناصر اصلی در راستای تقویت پیوند و اتصال فضایی – کالبدی حوزه شمالغرب با حوزه جنوبغرب در نظام فرم کالبدی ساختار فضایی

  –      توسعه هدفمند شهر و حفظ زمین های کشاورزی و زراعی با ارزش اطراف حوزه

  بررسی نظام فرم کالبدی

  ۴-     به کجا می رویم ؟

  در این مرحله روندهای اجتماعی ,اقتصادی, زیست محیطی ,کالبدی بازشناسی شده و مباحث نوظهوری که ممکن است شهر با آن مواجه شود را صورت بندی می کند.بر اساس تحلیل های مذکور یک ”سناریوی محتمل“ تدوین می گردد که سیمای آینده شهر را به صورت تداوم شرایط کنونی و بدون هیچ تغییر عمده ای در جهت گیری ها نمایش خواهد داد.

  به کجا می رویم ؟ ساختار طراحی تجاری مسکونی
  –      دو برابر شدن جمعیت با تحقق طرح های آماده سازی(با متوسط جمعیت پذیری: ۶۹۴۳۰۴ نفر) و کمبودهای سرانه های خدماتی

  –      تسری سکونت در بخش وسیعی از اراضی کریدور توس –سنتو و فقدان فعالیت مقیاس کلان در پهنه مذکور

  –      اتلاف زمین و عدم استفاده صحیح از آن

  –      ناسازگاری کاربری ها(کاربری مسکونی و انبوه تعمیر گاه ها و کارگاه های خرد در امتداد محورهای توس و سنتو)

  –      پر رنگ شدن نقش خوابگاهی حوزه شمالغرب و عدم سرزندگی و پویایی آن.

  –       حضور عملکردهای صنعتی و انبارها نظیر کارخانه نان رضوی و دیرپایی حضور صنایع و  انبارها در این قسمت عامل بازدارنده جهت پالایش محدوده

  بررسی نظام کاربری و فعالیت
  –      غفلت از گره ها و محدود شدن گره ها به کانون های صرفا تجاری مقیاس خرد

  –      تاکید بر نقش عبوری خیابان ها و نادیده گرفتن نقش اجتماعی و عمومی آن

  بررسی نظام فضاهای باز همگانی
  –       ناخوانایی، عدم کریدور مناسب در ورودی های حوزه

  –      عدم پیوستگی به علت بافت های متعدد خالی در حوزه

  –      نبود عناصر هویت بخش به لحاظ ادراکی و بصری و ضعف هویت

  بررسی نظام منظر شهری
  –       محورهای شریانی درجه ۱ پیرامون حوزه به علت کمبود دسترسی به آن، حوزه را از شهر جدا می کند

  –      عدم پاسخگویی سیستم حمل و نقل عمومی به افزایش جمعیت حوزه(تحقق طرح های آماده سازی)

  –      عرض کم معابر ، نفوذپذیری پایین پهنه های مختلف

  بررسی نظام حرکتی و دسترسی
  –      توسعه افقی و از بین رفتن زمین های کشاورزی و زراعی اطراف حوزه

  –      وجود و گسترش مراکز حاشیه نشینی (اسکان غیررسمی)

  –      فرسودگی و ریزدانگی ابنیه ، تراکم بالا و پایین پهنه های مسکونی

  –      نابرابری ها و جدایگزینی ها در کالبد حوزه، که حوزه را به دو بخش غنی و فقیرنشین تقسیم نموده است، از بعد سکونتی موجب تشدید نارضایتی ها، حاشیه نشینی، رشد بی رویه سکونتگاه های غیررسمی شده است

  –      فلج شدن بخش شرقی حوزه به علت فرسودگی بافت و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی که از سرانه های خدمات عمومی کافی بهره مند نبوده، ساختار کالبدی آنها فاقد یک سازمان فضایی مناسب است و از یک طراحی شهری مناسب پیروی نکرده اند و در نتیجه جدایی بخش شرقی حوزه به صورت کامل از بخش غربی

  بررسی نظام فرم کالبدی

  ۵-   کجا می خواهیم باشیم ؟

  این گام هسته ی مرکزی فرآیند چشم انداز سازی است که هدف آن تدوین چشم انداز چیزی است که شهر آرزوی دارد در آینده به آن بدل شود.در این گام بر اساس ”سناریوی محتمل“ یک ”سناریوی مرجع“ تدوین می شود.

  کجا می خواهیم باشیم ؟ ساختار هزینه ساخت هتل در دبی
  –      توزیع عادلانه خدمات عمومی ضمن رعایت استانداردهای کمی و کیفی (سرانه استاندارد و شعاع دسترسی)

  –      تغییر نقش خوابگاهی محدوده  بویژه منطقه ۱۰

  –      عملکردهای سازگار و ظرفیت مناسب به محله،ناحیه و منطقه

  بررسی نظام کاربری و فعالیت
  –      منطقه ای با فضاهای باز همگانی شاخص در سطح شهر

  –      کال چهل باز به عنوان لبه ای قوی و منسجم  و اتصال دهنده ی حوزه به شهر

  بررسی نظام فضاهای باز همگانی
  –      مطلوبیت منظر، سیمای معابر و میادین

  –      تقویت دید و منظرهای منتهی به نقاط خاطره انگیز

  –      کیفیت غنی بصری شرق حوزه شمالغرب

  –      منابع پایدار طبیعی، تحت عنوان گستره های طبیعی و سبز حفاظتی

  بررسی نظام منظر شهری
  –       شبکه حمل و نقل ایمن،پیوسته،با روسازی و عرض مناسب

  –      سیستم حمل و نقل همگانی فراگیر و کارا

  –      دسترسی مطلوب و نفوذپذیری مناسب حوزه

  بررسی نظام حرکتی و دسترسی
  –       کال چهل بازه به عنوان یکی از عناصر اصلی در راستای تقویت پیوند و اتصال فضایی – کالبدی حوزه شمالغرب با حوزه جنوبغرب در نظام فرم کالبدی ساختار فضایی

  –      توسعه هدفمند شهر و حفظ زمین های کشاورزی و زراعی با ارزش اطراف حوزه

  بررسی نظام فرم کالبدی

  ۶-     چگونه به آنجا برسیم ؟

  این مرحله از کار ماهیتا یک فرآیند مستقل و کامل برنامه ریزی راهبردی یا برنامه ریزی اجرایی است که راهبردهای کوتاه مدت و اقدامات لازم جهت هدایت شهر به سمت چشم انداز طولانی مدت تدوین می نماید.

  چگونه به آنجا برسیم ؟ ساختار هزینه ساخت ویلا
  –      ایجاد مراکزشهری و تقویت مراکز محلات

  –      رعایت استانداردهای کمی و کیفی کاربری ها جهت کارآمدی کارکردهای شهری(سرانه استاندارد و شعاع دسترسی)

  –      توزیع عادلانه خدمات عمومی درمحلات، نواحی و مناطق حوزه با در نظر گرفتن معیارها

  –      ارتقاء کیفیت سکونت در سکونتگاه های واقع در حوزه و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی به کمک تکمیل زیرساخت های مورد نیاز

  –      تکمیل نظام سلسله مراتبی شبکه معابر و نظم بخشی فعالیتی جداره محورهای فراشهری

  –      رعایت سازگاری کاربری ها(برطرف کردن مزاحمت کاربری ها نسبت به یکدیگر)

  –      خروج تدریجی صنایع از حوزه

  –      کاهش روند رشد جمعیت کانون‌های سکونت‌ غیررسمی و توقف نسبی آن و کنترل روند مهاجرپذیری

  بررسی نظام کاربری و فعالیت
  –      ایجاد و گسترش فضاهای سبز و باز شهری و فضاهای همگانی

  –      تاکید و تقویت کال چهل باز به عنوان لبه ای قوی و منسجم  و اتصال دهنده ی حوزه به شهر

  –      ایجاد گستره های طبیعی و سبز حفاظتی

  –      حفاظت از منابع زیست محیطی ضمن حداکثر بهره وری از اراضی قابل استحصال در حریم

  بررسی نظام فضاهای باز همگانی
  –      انجام اقدامات نوسازی و بازسازی به منظور ارتقاء کیفیت بصری شرق حوزه شمالغرب

  –      ایجاد نشانه شهری قوی

  –      ارتقاء خوانایی حوزه

  –      تبدیل کال و محور سنتو به لبه های فعال و خوانا

  –      کمک به شکل گیری ساختار کالبدی مناسب، شکل گیری جداره های خوانا و پیوسته

  –      مرمت و احیای بناهایی که قابلیت زندگی و استحکام را داشته باشند

  بررسی نظام منظر شهری
  –      بهبود و ارتقا کمی و کیفی نظام ارتباطی در حوزه

  –      توسعه سیستم های حمل و نقل همگانی

  –      تأمین دسترسی و افزایش نفوذپذیری بافت

  –      سازماندهی نظام سلسله مراتب شبکه معابر

  –      اصلاح نظام حرکت در سطح حوزه و برقراری ارتباط متناسب با کل شهر

  بررسی نظام حرکتی و دسترسی
  –       ارتقای کیفیت سکونت ،تجهیز سطوح مسکونی به عملکردهای خدماتی

  –      احیاء مراکز محلات و کانون های جمعی در محدوده

  –      ساماندهی و ارتقاء کالبدی و بصری محورهای عملکردی

  –      توسعه سطوح خدماتی و تجهیز مراکز حاشیه نشینی

  –      تقویت پیوند و اتصال فضایی – کالبدی حوزه شمالغرب با حوزه جنوب غرب

  بررسی نظام فرم کالبدی

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان مدرن

  ساخت ویلا در صومعه سرا

  مراحل ساخت ساختمان پیش ساخته

  مشارکت در ساخت در مشهد

  ضوابط شهرداری تهران

  وال پست در نشریه ۵۵

  آموزش ترکیب رنگ های فانتزی

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.