مجوز خروج کالا از انبار

فرم اداری

فرم اداری


مجوز خروج کالا از انبار

به گزارش ساخت آپارتمان : انبار :                                                         کدانبار:

باستناد درخواست شماره ……………………. مورخ …………….. شعبه / نمایندگی / کارگاه

و تاییدیه شماره …………………………….. مورخ ……………… معاونت اجرایی ، برابر ضوابط اقلام ذیل را جهت پروژه ………………………… ارسال / تحویل نمایید .

آدرس محل تخلیه ……………………………………………………………………………………………  تحویل‌گیرنده: …………………………………………

ساخت ویلای لاکچری

ردیف مشخصات کالا تعداد / مقدار ملاحظات
کد شرح واحد
           
           
           
           
           
           
توضیحات:
نام و امضاء تهیه کننده :  نام و امضاء تایید کننده : نام و امضاء تصویب کننده :

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان تهران قیمت

طراحی پلان ویلا یک طبقه

طراحی حیاط مدرسه پویا

ساخت کارخانه تولید نان صنعتی

طراحی داخلی رستوران غذاخوری

جواز ساخت دهیاری

مشارکت در ساخت اهواز

طراحی داخلی چوب
ساخت سوله اقساطی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!