فرم اداری

لیست سیاه تامین کنندگان

لیست سیاه تامین کنندگان

ردیف تامین کننده

(نام/شرکت /کارخانه)

کد تامین کننده نام کالا امتیاز و

آخرین رتبه

تاریخ ارزیابی علت ورود به لیست سیاه تنظیم کننده
به گزارش ساخت منزل نرم افزار ساخت ویلا

 

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان خیابان شریعتی

طراحی حیاط ویلا با استخر

طراحی مدرسه علمیه

طراحی کارخانه بسته بندی

طراحی طاق رومی

مجوز ساخت و پایان کار

هزینه ساخت سازمان نظام مهندسی

طراحی داخلی سنتی
ساخت سوله کردستان

واتساپ مشاورهتماس مشاوره