×

قرارداد چاپ کتاب به همراه نمونه

 • کد نوشته: 2815
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد چاپ کتاب به همراه نمونه بسته هستند
 • قرارداد چاپ کتاب به گزارش آگهی ساختمان : بین خانم/آقای ……………… فرزند ….. ساخت تالار …………. دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………. و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………………… که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می شوند در تاریخ زیر […]

  قرارداد چاپ کتاب به همراه نمونه

  قرارداد چاپ کتاب

  به گزارش آگهی ساختمان : بین خانم/آقای ……………… فرزند ….. ساخت تالار …………. دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………….

  و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………

  که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می گردد:

  ماده۱- موضوع قرارداد:

  چاپ و انتشار کتاب ……………… می باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.

  ماده۲- تیراژ:

  چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان ……………… نسخه می باشد.

  ماده۳- حق التالیف:

  ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل ……………… درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای ……………… نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است:

  الف- مبلغ ……………… ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب

  ب- نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.

  پ- بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.

  تبصره- علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ……………… نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهد نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتابهای موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است.

  ماده۴- چاپهای بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصرا به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصا یا بتوسط دیگری ندارد.

  ماده۵- مولف متعهد می گردد که در هر تجدید چاپ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپهای بعدی مورد تجدید نظر قرار دهد.

  ماده۶- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.

  ماده۷- ناشر مکلف است حداکثر تا چهارماه از تاریخ(تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.

  ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده۷ این قرارداد خودداری یا تعلل نماید، مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد.

  ماده۹- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.

  ماده۱۰- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم/آقای ……طراحی مطب………… به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

  ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

  ماده۱۲- این قرارداد در ۱۲ ماده و یک تبصره تنظیم و امضا گردیده و لازم الاجرا است.

  امضای مولف                                                                    امضای ناشر

  تاریخ: ………………

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان متر مربع
  ساخت گنبد ویلایی

  مراحل ساخت ساختمان در مشهد

  مجوز ساخت لاهیجان

  طریقه مشارکت در ساخت

  ضوابط شهرداری منطقه ۲۲

  وال پست کنار پنجره

  اموزش ترکیب رنگ قهوه ای دودی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.