×

قرارداد پیمان انجام کار

 • کد نوشته: 14753
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد پیمان انجام کار بسته هستند
 • قرارداد پیمان انجام کار به گزارش طراحی آپارتمان :  این پیمان به تاریخ ……………… در شهر تهران بین ………….طراحی نما کلاسیک…………………… به آدرس ……………………………………………….. که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی ………………………………… از یک طرف و شرکت …………………… به نمایندگی ………………………. (مدیرعامل) و به آدرس ………………………………………………………….. تلفن …………………….  که از این به بعد پیمانکار […]

  قرارداد پیمان انجام کار

  قرارداد پیمان انجام کار

  به گزارش طراحی آپارتماناین پیمان به تاریخ ……………… در شهر تهران بین ………….طراحی نما کلاسیک…………………… به آدرس ……………………………………………….. که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی ………………………………… از یک طرف و شرکت …………………… به نمایندگی ………………………. (مدیرعامل) و به آدرس ………………………………………………………….. تلفن …………………….  که از این به بعد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

  (آدرس قانونی طرفین پیمان همانی است که در مقدمه قید شده و هرگونه تغییر آدرس می‌بایست به اطلاع طرفین برسد و در غیر اینصورت ارسال هرگونه مکاتبات به نشانی قبلی حکم ابلاغ قانونی را دارد)

  ماده ۱- موضوع پیمان و محل اجرای کار:

  موضوع پیمان عبارتست از:………………………………………………………………………….. بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلا به رؤیت، مهر و امضاء‌ پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

  محل اجرای کار: ………………………………………………………………………………………

  ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان:

  این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

  الف – پیمان حاضر

  ب – نقشه‌های کلی، تفضیلی و اجرایی در ……. برگ

  ج – برآورد کار و فهارس پایه سال ………. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  د – مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  ه- شرایط عمومی پیمان منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  و – دستورکارها، صورت مجالس، موافقتنامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء طرفین پیمان برسد.

  ز- یک نسخه از روزنامه رسمی پیمانکار بهمراه آخرین تغییرات

  ماده ۳- مبلغ و ضریب پیمان :

  الف – مبلغ اولیه پیمان برابر (………………………………………………………………………..) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار می‌باشد.

  ب – ضریب پیمان ……. است که در ارتباط با ماده ۱۰ از آن استفاده می‌گردد و از نسبت قیمت پیشنهادی پیمانکار به برآورد دستگاه مناقصه گزار بدست آمده است.

  ج – به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه‌التفاوت تعلق نمی‌گیرد و قیمتهای پیشنهادی پیمانکار می‌بایست کامل باشد.

  د – از هر پرداخت به پیمانکار مبلغ ۱۰% بعنوان حسن انجام کار کسر می‌گردد که ۵۰% آن پس از تحویل موقت و رفع نقص و ۵۰% الباقی پس از تحویل قطعی و در صورت مثبت بودن صورتوضعیت قطعی مسترد می‌گردد.

  ماده ۴- مدت پیمان :

  مدت پیمان برابر با …….. ماه شمسی از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه خواهد بود. پیمانکار متعهد است در مدت پیمان کارهای موضوع قرارداد را انجام داده و از طرف کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید.

  ماده ۵- دوره تضمین :

  حسن انجام کار کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت و اخذ گواهی رفع نقص به مدت …….. ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد. بدین منظور از کلیه صورتوضعیت‌های موقت پیمانکار، ده درصد بعنوان ضمانت حسن اجرای کار کسر و پس از طی دوره فوق با نظر دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد می‌گردد. اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقائص را با هزینه خود رفع نماید. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص و محل آنها کتبا به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ (پانزده) روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با رضایت کارفرما معین می‌شود، رفع نماید. در غیر اینصورت کارفرما حق دارد معایب و نقائص یاد شده را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را باضافه ۱۵(پانزده) درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

  ماده ۶ – نظارت :

  نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است به عهده مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران خواهد بود و پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان، اصول فنی و دستورات کارفرما یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این پیمان، اجرا نماید.

  ماده ۷ – تاییدات و تعهدات پیمانکار :

  پیمانکار موارد زیر را تایید و متعهد به اجرای آنها می‌باشد.

  • کلیه اسناد و مدارک و نقشه‌های موضوع ماده دو قرارداد را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن کلا و جزا اطلاع حاصل کرده است.
  • آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیائی محل و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کار در نظر گرفته است.
  • با توجه به فعالیت‌های آموزشی و درمانی روزمره ………… پیمانکار موظف است هماهنگی و همکاری لازم را با آنها و مسئولان مربوطه نیز بعمل آورده و مراحل کار را طوری برنامه‌ریزی نماید که مانعی در پیشرفت فعالیتهای جاری ……… بوجود نیاید و در صوتیکه در اجرای این پیمان خسارتی وارد شود مسئولیت جبران این خسارت بعهده پیمانکار می‌باشد.
  • پیمانکار موظف است قبل از شروع کار کلیه آئین‌نام‌های موجود حراستی، حفاظتی، ایمنی کار و یا کارکنان را مطالعه و بررسی نموده و ترتیبان لازم را برای رعایت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتکیه بعلت عدم رعایت آئین‌نامه‌ها و دستورات جاری از طرف پیمانکار خسارتی به ساختمان و یا اشخاص وارد آید و یا پیمانکار مشمول جرائمی گردد. کارفرما از این بابت هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت و کارفرما میزان و مبلغ خسارات را تعیین و کتبا به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پیمانکار پرداخت گردد.
  • موظف به پرداخت هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی و کارگری منجمله و بدون قید حصر پرداخت حقوق و دستمزد، اخراج، سنوات، بن، عائله مندی، اضافه‌کار و بیمه کارکنان و ایادی خود بوده و قوانین مالیاتها را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ کرده و بعدا حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.
  • تهیه و تامین ابزار، کلیه ماشین آلات، داربست و بالابر را جهت انجام عملیات در اختیار داشته و کارفرما هیچگونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.
  • پیمانکار رسماً اقرار نمود خود و هیچکدام از عواملش مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ نمی‌باشند.

  ماده ۸ – شرایط فورس ماژور:

  در صورتی که اجرای موضوع پیمان طبق برنامه زمانبندی توافقی بر اثر وقوع رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی و خارج از اراده کارفرما و پیمانکار متوقف گردد. شرایط جدید که در اثر حوادث قهریه و غیر مترقبه ایجاد می‌شود طبق توافق طرفین تعیین خواهد شد.

  ماده ۹ – نحوه پرداخت :

  با توجه به پیشرفت کار پیمانکار صورت وضعیت موقت کلیه کارهای انجام شده و مصالح پایکار را تهیه و به کارفرما ارائه می‌کند که پس از تایید دستگاه نظارت پروژه در وجه پیمانکار قابل پرداخت است.

  کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضای پیمانکار، پیش پرداخت این پیمان را حداکثر تا سقف ۲۰% مبلغ قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه پیمانکار پرداخت و به تناسب کارکرد از صورتوضعیت‌های موقت کسر نماید.

  تبصره : نرخ مصالح پایکار برای آن دسته که در فهرست منضم به پیمان شامل تهیه و نصب منظور گردیده به میزان ۷۰% بهای مندرج در فهرست با احتساب ضریب پیشنهادی پیمانکار خواهد شد.

  ماده ۱۰ – تغییرات مقادیر کار:

  در صورتیکه بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی (از جمله تغییر در مصالح) و یا نقشه‌های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد که این تغییرات، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه‌های اولیه تغییر دهد بگونه‌ای که هر یک از آیتمهای کاری بمیزان ۱۰۰% افزایش و یا کاهش یابد. پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان خواهد بود و در صورتیکه آیتمهای کاری ابلاغی در نرخ اعلام شده نباشد قیمتهای فهرست پایه سال …….. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با احتساب ضرائب پیمان در صورتوضعیت‌های کارکرد قابل محاسبه است. در خصوص ردیفهای کاری فاقد قیمت در فهرست بهای پایه برابر مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان عمل می‌گردد.

  ماده ۱۱- سپرده حسن انجام تعهدات :

  پیمانکار می‌بایست معادل ۵% مبلغ اولیه پیمان را بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا واریز نقد به حساب سپرده دانشگاه و یا تضمین مورد قبول کارفرما نزد دانشگاه قرار داده که پس از تحویل موقت و رفع نقص به پیمانکار مسترد خواهد شد.

  ماده ۱۲ – حل اختلاف:

  در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین این قرارداد، موضوع اختلاف از طریق مذاکره به صورت مسالمت آمیز حل و فصل می‌گردد و در غیر اینصورت موضوع اختلاف به کمیسیون ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ارجاع و تصمیم متخذه که صلحا اتخاذ می‌شود برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد به کار خود ادامه دهد.

  ماده ۱۳ – تاخیرات :

  هر گاه پیمانکار در خاتمه مدت قرارداد تاخیر غیر مجاز داشته باشد جریمه تاخیر به مآخذ ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

  ماده ۱۴- تهیه نقشه‌ها :

  در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تحویل موقت، پیمانکار موظف است یک سری کامل از نقشه‌های چون ساخت (As Built) را به صورت ترانسپارنت و دیسکت را تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد.

  ماده ۱۵ – تعدیل آحاد بها :

  به قیمت‌های این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه‌التفاوت تعلق نمی‌گیرد.

  ماده ۱۶ – نسخ پیمان:

  این پیمان در ۱۶ ماده و یک تبصره تنظیم (در پنج نسخه) که هر کدام حکم واحد را دارد.

  کارفرما                                                                           پیمانکار

  ریاست ……………………………………………..                                   شرکت …………………….

  مسئول امور مالی ……………………………….

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان سمنان

  طراحی شهرک مسکونی

  طرح توجیهی شهرک سازی

  طراحی ویلای کوچک

  طراحی ویلا ایرانی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.