ويلا بتونی

سازه بتنی


قرارداد پیمانکاری

این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت …………….طراحی نما کلاسیک……………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی ………………………………………………………………………  بعنوان پیمانکار به نمایندگی …………………… ازطرف دیگر،به شرح زیرمنعقد می گردد.

۱ موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-مدت قرارداد :                                    ………………………….

۳-شروع قرارداد:                                    ……………………………………………………….

۳ مقدار کار :                                       ……………………………………………………….

۴-محل انجام کار :                                 ……………………………………………………….

۵- مبلغ قرارداد

                      ……………………………………………………………………………………………………….

 ۶- شرایط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد ( در ازای دریافت چک تضمین به میزان    ………………………… ریال)

      ب-  …………. درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تایید سرپرست کارگاه

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از تکمیل کار با تایید ……………………………….

       د-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ( دوره گارانتی یکسال می باشد )

۷ سایر شرایط :

الف – ایمنی کارگران و کلیه پرسنل مربوطه و همچنین خرید و استفاده از لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده پیمانکار می باشد .

ب – پیمانکار با توجه به مواد ۱۰۱و ۱۲۰و۱۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حق به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز رسمی از وزارت  کار را ندارد .

ج – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط پیمانکار الزامی می باشد .

د – تهیه کلیه مصالح ،  تجهیزات ، لوازم و نیروی انسانی جهت انجام کار به عهده پیمانکار می باشد  .

ه-  اگر پیمانکار نتواند در مدت مقرر کار را به اتمام رساند ، چنانچه قصور از جانب وی باشد ، به ازای هر روز دیرکرد ۵/۰درصد مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

و- موضوع قرارداد بمدت یکسال گارانتی می گردد و درصورت بروز هرگونه خرابی پیمانکار موظف به رفع عیب می باشد و چنانچه استنکاف نماید کارفرما راساٌ اقدام به رفع عیب نموده و هزینه مربوطه را با ۱۵% بالاسری از محل سپرده حسن انجام کار پیمانکارکسر می نماید .

قرارداد متر مربعی زیربنا
طراحی ویلا

ز- پیمانکار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملکرد صحیح سیستم مسئول می باشد و نقشه های اجرایی اولیه رافع مسئولیت وی نمی گردد .

ح –

ط-

    این قرارداد در هفت ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد      پیمانکار  و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .                                                         

                  پیمانکـار        ساخت هتل در کیش                                                                            کــارفرما           

 

چک لیست ساختمان چک لیست مکانیکی چک لیست الکتریکی رضا امیری

رضا امیریمشاهده نوشته ها

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما