ويلا بتونی

سازه بتنی


فهرست مطالب

قرارداد پیمانکاری

این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت …………….طراحی نما کلاسیک……………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی ………………………………………………………………………  بعنوان پیمانکار به نمایندگی …………………… ازطرف دیگر،به شرح زیرمنعقد می گردد.

کابینت

کابینت

۱ موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-مدت قرارداد :                                    ………………………….

۳-شروع قرارداد:                                    ……………………………………………………….

۳ مقدار کار :                                       ……………………………………………………….

۴-محل انجام کار :                                 ……………………………………………………….

۵- مبلغ قرارداد

                      ……………………………………………………………………………………………………….

 ۶- شرایط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد ( در ازای دریافت چک تضمین به میزان    ………………………… ریال)

      ب-  …………. درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تایید سرپرست کارگاه

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از تکمیل کار با تایید ……………………………….

       د-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ( دوره گارانتی یکسال می باشد )

۷ سایر شرایط :

الف – ایمنی کارگران و کلیه پرسنل مربوطه و همچنین خرید و استفاده از لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده پیمانکار می باشد .

ب – پیمانکار با توجه به مواد ۱۰۱و ۱۲۰و۱۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حق به کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز رسمی از وزارت  کار را ندارد .

ج – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط پیمانکار الزامی می باشد .

د – تهیه کلیه مصالح ،  تجهیزات ، لوازم و نیروی انسانی جهت انجام کار به عهده پیمانکار می باشد  .

ه-  اگر پیمانکار نتواند در مدت مقرر کار را به اتمام رساند ، چنانچه قصور از جانب وی باشد ، به ازای هر روز دیرکرد ۵/۰درصد مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

و- موضوع قرارداد بمدت یکسال گارانتی می گردد و درصورت بروز هرگونه خرابی پیمانکار موظف به رفع عیب می باشد و چنانچه استنکاف نماید کارفرما راساٌ اقدام به رفع عیب نموده و هزینه مربوطه را با ۱۵% بالاسری از محل سپرده حسن انجام کار پیمانکارکسر می نماید .

ز- پیمانکار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملکرد صحیح سیستم مسئول می باشد و نقشه های اجرایی اولیه رافع مسئولیت وی نمی گردد .

ح –

ط-

    این قرارداد در هفت ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد      پیمانکار  و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .                                                         

                  پیمانکـار        ساخت هتل در کیش                                                                            کــارفرما           

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در شیراز
طراحی آپارتمان دو خوابه
طرح ساخت ویلا جدید

مراحل ساخت ساختمان عرشه فولادی

هزینه جواز ساخت ۱۴۰۰

مشارکت در ساخت گوهردشت

ضخامت وال پست

اموزش ترکیب رنگ شنی

 

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره