×

قرارداد پیش فروش

 • کد نوشته: 14752
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد پیش فروش بسته هستند
 • قرارداد پیش فروش به گزارش طراحی آپارتمان :  ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ فروشنده                              فرزند        طراحی تالار             به شماره شناسنامه             صادره از               کد ملی                متولد                  ساکن                                                                                                                              تلفن با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                       فرزند                 […]

  قرارداد پیش فروش

  قرارداد پیش فروش

  به گزارش طراحی آپارتمانماده ۱ –  طرفین قرارداد

  ۱-۱ فروشنده                              فرزند        طراحی تالار             به شماره شناسنامه             صادره از               کد ملی                متولد                  ساکن                                                                                                                              تلفن

  با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                       فرزند                 به شماره شناسنامه                              متولد                  به موجب

  ۱-۲ خریدار                       فرزند                  به شماره شناسنامه                  صادره از              کد ملی                            متولد                   ساکن                                                                                                                              تلفن

  با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت                       فرزند                 به شماره شناسنامه                              متولد                  به موجب

  ماده ۲ –  موضوع قرارداد

  عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم .

  ماده ۳ –  مشخصات مورد قرارداد

  دانگ احداثی در پلاک                        به مساحت             متر مربع . اختصاصی               ضلع                   طبقه                دارای نقشه و پلان                                     که مشخصات مورد

  ۱-۳

  معامله تماما به اطلاع خریدار رسیده است .

  ۲-۳ مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است . که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینکفی از این قرارداد خواهد بود .

  تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

  ماده ۴ –  قیمت مورد معامله

  قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع                                   ریال که جمعاَ                                  ریال تعیین گردید که بصورت نقدی یا مبلغ                              ریال نقداَ و باقیمانده قیمت                                  ریال . طی قسط . هر یک به مبلغ                           ریال به تاریخ    /    /   ۱۳   طی چک / چکهای شماره                                                                                                               پرداخت خواهد شد .

  ماده ۵ –  تسلیم مورد معامله

  فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاریخ      /      /    ۱۳ با توجه به شرایط مقرر در قرارداد . احداث ، تکمیل و به خریدار تسلیم نماید .

  ماده ۶ –  شرایط و آثار قرارداد

  ۱-۶  فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذی صلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذکور پیوست قرارداد بوده و جزء لاینکفی از قرارداد خواهد بود .

  ۲-۶  فروشنده مکلف است کلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمان ، تراکم ، پایان کار و غیره را رعایت کند .

  ۳-۶  فروشنده مکلف است کلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت نماید .

  ۴-۶ فروشنده مکلف است بعد از تکمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده ۴ جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ     /     /  ۱۳  در دفتر اسناد رسمی شماره                 واقع در                                                    حاضر گردد .

  تبصره :  در صورت عدم حضور هر یک طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهی عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

  ۵-۶ اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر متر مربع بین طرفین محاسبه خواهد شد . در صورتیکه این زیادت و نقصانی غیر متعارف باشد ، خریدار علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .

  ۶-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر خریدار منع می کند . در صورت تخلف وانتقال به غیر به عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کلیه خسارت وارده به خریدار اقدام نماید .

  ۷-۶ فروشنده مکلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی ، شهرداری و غیره را اخذ نماید .

  ۸-۶ قیمت مورد معامله قطعی بوده و به هیچ عنوان از قبیل بالارفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه ها قابل افزایش نمی باشد .

  ۹-۶ فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ                                          ریال به عنوان خسارت و تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست .

  ۱۰-۶ در صورتیکه خریدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده ۴ را پرداخت ننماید یا ترتیبی جهت بقیه اقساط ندهد . به ازای مبلغ باقیمانده                                    در صد به عنوان خسارت دیر کرد مکلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

  ۱۱-۶  در صورتیکه پس از تحویل مورد معامله در یک دوره سه ماهه که به عنوان تحویل موقت می باشد . معایبی در مورد معامله حادث شود که ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد . فروشنده مکلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

  ۱۲-۶ فروشنده مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مکلف به جبران آ‹ خواهد بود . بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند ، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

  ۱۳-۶ فروشنده مکلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ابهام به خریدار تفهیم و آن را اجرا نماید . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد نمود .

  ۱۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق ثبت و حق التحریر به عهده                                 می باشد .

  ماده ۷

  کلیه اختیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید .

  ماده ۸

  در صورتیکه مورد معامله دارای وام بانکی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده نماید . مخارج تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده به عهده                                   خواهد بود .

  ماده ۹

  حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                      بطور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                                    ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

  ماده ۱۰

  این قرارداد در تاریخ     /      /   ۱۳  در دفتر مشاور املاک                            به نشانی                                                    در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خریدار و فروشنده تسلیم نماید و نسخه سوم ر در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد .

  ماده ۱۱

  موارد حقوقی این قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

  توضیحات : ( نوع مصالح ذکر شود )

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان کردستان

  نقاشی سه بعدی ساختمان ساده

  نقاشی ساختمان به زبان ساده

  نقاشی ساختمان به روش ساده

  خدمات نقاشی ساختمان در تهران

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.