×

در رابطه با قرارداد ناظر سازه چه میدانید؟

 • کد نوشته: 14749
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای در رابطه با قرارداد ناظر سازه چه میدانید؟ بسته هستند
 • قرارداد ناظر سازه به گزارش طراحی آپارتمان : قرارداد ناظر سازه این قرارداد بین آقای مهندس ….. به آدرس ……. و شماره تلفن: …………طراحی سینما…….. به عنوان ناظر سازه از یکطرف و آقای …………………………….. فرزند ………………….. به کد ملی …………………. تلفن: ۰…………  به آدرس: ……………………………………………………………………………………………… ، به عنوان صاحب کار پلاک ثبتی ……..  به آدرس ………… […]

  در رابطه با قرارداد ناظر سازه چه میدانید؟

  قرارداد ناظر سازه

  به گزارش طراحی آپارتمان : قرارداد ناظر سازه این قرارداد بین آقای مهندس ….. به آدرس ……. و شماره تلفن: …………طراحی سینما…….. به عنوان ناظر سازه از یکطرف و آقای …………………………….. فرزند ………………….. به کد ملی …………………. تلفن: ۰…………  به آدرس: ……………………………………………………………………………………………… ، به عنوان صاحب کار پلاک ثبتی ……..  به آدرس ………… از طرف دیگر ، تحت شرایط ذیل منعقد می گردد.

  ماده ۱- موضوع قرارداد:

  ارائه خدمات نظارت غیر مقیم بر عملیات فنی و اجرایی پروژه ساختمانی پلاک ثبتی مندرج در این قرارداد منطبق با قانون

  نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن و مقررات ملی ساختمان.

  ماده ۲- مدت قرارداد:

  ۲-۱- قرارداد از تاریخ صدور پروانه ساختمانی ساخت آغاز میشود و مدت قرارداد برابر مدت اعتبار پروانۀ ساختمانی میباشد. چنانچه پس از خاتمه مدت مذکور، عملیات اجرایی ساختمان پایان نیافته باشد، تجدید مدت قرارداد از طریق سازمان استان و طبق ضوابط سازمان استان بلامانع است .

  تبصره ۱:  صاحبکار از تاریخ صدور برگه تعهد ناظران در سازمان به مدت سه ماه فرصت جهت اخذ پروانه ساختمانی از مرجع

  صدور پروانه را داشته و در صورت عدم تهیه پروانه ساختمان این قرارداد منفسخ می گردد.

  تبصره ۲: چنانچه عملیات اجرایی ساختمان مذکور قبل از انقضای مدت قرارداد خاتمه یابد و گواهی پایان عملیات ساختمانی

  صادر گردد، تعهدات طرفین برای مدت باقیمانده قرارداد، خود به خود، خاتمه یافته تلقی می گردد.

  ماده ۳- شرایط و تعهدات:

  ۳-۱- تعهدات و شرح وظایف مهندس ناظر و کارفرما در قبال مرجع صدور پروانه)شهرداری( و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز که در دفاتر رسمی گواهی امضاء می گردد جزء لاینفک قرارداد می باشد.

  ۳-۲- چنانچه اتمام عملیات ساختمانی در دوره اعتبار این قرارداد یا متمم های آن واقع شود، ناظر، سازنده و صاحبکار طی

  صورتجلسه ای که در آن وضعیت کار خاتمه یافته ذکر میشود، مراتب کار را صورتجلسه مینمایند و ناظر نسخهای از آن را

  همراه با گواهی پایان عملیات ساختمانی تسلیم مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان مینماید.

  ۳-۳- درصورت فسخ یا تعلیق یا خاتمه قرارداد در خلال اجرای عملیات ساختمانی، صاحبکار و سازنده و ناظر، وضعیت کار

  اجرا شده تا آن مرحله را صورتجلسه مینمایند. در صورت عدم همکاری هریک از سه شخص ناظر یا صاحبکار یا سازنده ، هریک از آنها میتوانند وضعیت کار انجام شده تا آن مرحله را به اتفاق نمایندۀ سازمان استان یا یکنفر کارشناس ماده ۲۲ یا

  کارشناس رسمی دادگستری صورتجلسه نمایند.

  ۳-۴- چنانچه ناظر برای انجام پاره ای از کنترلها یا طرحهای اصلاحی و تکمیلی نیاز به استفاده از خدمات مشاوره ای یا نظارتی مهندسان رشته های دیگر داشته باشد، موضوع را کتباً به صاحبکار اعلام و در آن میزان خدمات مورد نیاز و حدود حق الزحمه متعلقه را ذکر مینماید. خدمات مورد نیاز به هزینه صاحبکار انجام میشود. هزینه کل این خدمات نباید از ۱% هزینه پروژه تجاوز نماید مگر آنکه به ترتیبی در مورد آن توافق شود یا توسط سازمان استان لزوم انجام آن تأیید شود.

  ۳-۵- ناظر هیچگونه تعهدی در قبال اشخاص ثالث خارج از این قرارداد ندارد و اشخاصی که طرف این قرارداد نیستند،

  نمیتوانند به موجب این قرارداد، ادعایی نسبت به طرفین قرارداد حاضر داشته باشند.

  ۳-۶- چنانچه صاحبکار به تذکرات ناظر توجه ننماید و یا آزمایشات لازم و یا تعهدات قراردادی خود را به درستی انجام ندهد یا تخلفی از قانون نماید، ناظر مکلف است ضمن گزارش مراتب به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان البرز درخواست جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را نماید. همچنین این حق را دارد که گواهی اتمام عملیات ساختمانی را صادر ننماید و مالک هم با امضاء این قرارداد ، هرگونه ادعائی را در این خصوص از خود سلب و ساقط مینماید.

  ۳-۷- کلیه اوراق با پست سفارشی به آدرسهای اعلامی طرفین در این قرارداد ارسال و رسید پستی به منزلۀ ابلاغ خواهد بود.

  ۳-۸- اتخاذ ترتیبی که در تمام مدت اجرای عملیات ساختمانی، اسناد پروژه از جمله نقشه های اجرایی مصوب، تصویر پروانه

  ساختمانی، گزارشهای ناظر و گزارش آزمایشهای ژئوتکنیک، جوش و بتن در زونکن کارگاهی نگهداری شود.

  ۳-۹- مشخص نمودن موقعیت شبکه و خطوط تأسیسات عبوری از زیرزمین یا مجاور ملک با استعلام از دستگاههای مسئول و اعلام به ناظر و سازنده و شروع عملیات ساختمانی توسط سازنده ساختمان با اطلاع و هماهنگی سازمانهای مربوط.

  تبصره ۳: صاحب کار و مالک موظف است هرگونه عملیات ساختمانی شامل تخریب ، خاکبرداری ، و بتن ریزی را دو روز کاری قبل، از طریق ارسال پیامک به شماره ……………….. ، به اطلاع ناظر سازه برساند و روند ساخت با مجوز ناظر سازه میسر می باشد؛ در غیر اینصورت هرگونه اعمال نظر ناظر سازه و درخواست بازبینی و اصلاح ، می بایست توسط صاحب کار و مالک انجام گردد.

  تبصره ۴: کلیه آزمایشات ساختمانی و نیز آزمایش بتن می بایست با هماهنگی و نظارت ناظر سازه انجام گردد و انجام این آزمایشات بدون تایید صحت آن ها توسط ناظر سازه فاقد اعتبار می باشد و با درخواست ناظر سازه می بایست تکرار و صحت سنجی گردند.

  تبصره ۵: صاحب کار و مالک موظف به واگذاری کلیه عملیات اجرای ساختمان شامل تخریب و خاکبرداری و آرماتوربندی و بتن ریزی و سفت کاری و نازک کاری و سایر عملیات به شخص ذیصلاح و با هماهنگی و تایید ناظر سازه می باشد. همچنین مالک و صاحب کار ملزم به رعایت کلیه آیین نامه های مقررات ملی ساختمان و دستور العمل گودبرداری وزارت راه و شهر سازی میباشد و در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد آن ها ناظر سازه میتواند از ادامه کار تا زمان اجرای آیین نامه ، جلوگیری به عمل آورد و در غیر این صورت ناظر سازه هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث مالی و جانی نخواهد داشت.

  تبصره ۶: ناظر سازه یک نسخه از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان را به صاحب کار و مالک تحویل و آموزش کامل داد و صاحب کار و مالک موظف به اجرای تمام مفاد و مواد این آیین نامه به صورت کامل و دقیق و رعایت کلیه اصول ایمنی در محوطه ساخت و نیز کلیه افراد شاغل در پروژه به عهده مالک و صاحب کار می باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از عدم رعایت آن ، صاحب کار و مالک ملزم به پاسخگویی در مراجع حقوقی و کیفری و جبران کلیه خسارت جانی و مالی وارده به ساختمان و اشخاص ثالث می باشد و ناظر سازه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

  ماده ۴- خاتمه قرارداد:

  ۴-۱- در صورت انقضای مدت قرارداد و یا صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی قبل از انقضای مدت های مذکور، قرارداد خاتمه یافته تلقی میگردد.

  ۴-۲- ناظر هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادثی که در دورۀ تعلیق یا توقف کار و یا بعد از فسخ یا خاتمه قرارداد ویا عدم توجه مالک به تذکرات ناظر درحین عملیات، درکارگاه اتفاق میافتد و منجر به هرگونه خسارت به اشخاص یا کارگاه میشود را ندارد.

  ماده ۵- اسناد قرارداد:

  اسناد پیوست قرارداد که جزء لاینفک آن نیز محسوب میشوند عبارتند از:

  الف:  پروانه ساختمان

  ب:  نقشه های مصوب ساختمان

  ج:  دفترچه اطلاعات ساختمان

  د: کلیه اسناد دیگری که در ارتباط با این قرارداد و در اجرای مفاد آن تنظیم شود از قبیل احراز سمت و سایر.  

  این قرارداد در سه صفحه و ۵ ماده و ۶ تبصره ، تنظیم و به تایید طرفین رسید.

   

          نام ، مهر و امضاء ناظر                                                                   نام ، امضاء و اثر انگشت صاحب کار

   

   

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان در گلسار

  رنگ و نقاشی ساختمان

  هزینه رنگ و نقاشی ساختمان

  رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان

  رنگ نقاشی ساختمان

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.