×

قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات

 • کد نوشته: 14887
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات بسته هستند
 • قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات به گزارش تبلیغات ساختمان : این شرایط خصوصی , طراحی معماری در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی […]

  قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات

  قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات

  به گزارش تبلیغات ساختمان : این شرایط خصوصی , طراحی معماری در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

  بند ۷-۳-۲- فهرست مراجع فنی به شرح زیر است :

  1. در رشته ………………………. شرکت / آقای …………………… به نشانی …………………………………..
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ماده ۱۰.

  • زبان مدارک فنی کار , ……………… است .
  • زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر , …………………. است .

  ماده ۱۳-۱.

  1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ………………. است .
  2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ………………… است .

  ماده ۱۴-۳. شرایط آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ماده ۱۵-۳- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  1. هزینه بیمه نامه های ……………………. به عهده …………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۱۶-۳- مدت اعتبار بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………

  بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………

  ماده ۱۸-۱- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۲۵-۳- حذف می شود .

  ماده ۲۸-۲- حذف می شود .

  ماده ۳۸-۱- نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران , یا گروه هایی اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۳۸-۲- حذف می شود .

  ماده ۳۸-۳- حذف می شود .

  ماده ۴۸ .

  1. مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات و مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به شرح زیر است :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. حذف می شود .

  ماده ۵۲-۸-۸- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۵۲ است .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۳-۷-۱- میزان کسور حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۳-۸- به ازای هر ۳۰ روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ………………… , به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .

  ماده ۵۴-۳-۲- به عنوان جبران هزینه های بالاسری پیمانکار , برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط , ………………… درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار , به وی پرداخت می شود .

  ماده ۵۵ . نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۶-۱-۴- در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۶-۱-۵- ( عدم شمول تعدیل به پیمان , یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ) .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۵۷-۱-۱- پیمانکار , موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما , به هزینه خود و به نام کارفرما , دریافت و تسلیم کند :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۶۰-۵- حذف می شود .

  ماده ۶۱-۱- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ……………….. روز است .

  ماده ۶۵-۳- برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ماده ۶۶. در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر , به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  نماینده کارفرما                                                                                          نماینده پیمانکار

  نام و نام خانوادگی اجرای نمای ساختمان                                                                نام و نام خانوادگی

  امضا                                                                                                         امضا

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان در نیشابور
  ساخت ویلا شمال قیمت

  مراحل ساخت ساختمان در شمال

  مجوز ساخت متل قو

  مشارکت در ساخت سیرجان

  ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان

  وال پست میلگرد

  آموزش ترکیب رنگ گردویی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.