ويلا بتونی

سازه بتنی


فهرست مطالب

قرارداد معین

ماده ۱ ـ این قرارداد به منظور ارائه خدمات مورد نیاز بین ………….. به نشانی …………………………………………………………… به نمایندگی آقای ……………………………. که از این به بعد کارفرما نامیده خواهد شد و آقای/ خانم ………………………………… با مشخصات مشروحه ذیل که بعد از این طرف قرارداد نامیده خواهد شد منعقد می گردد.

نام پدر ……………شماره شناسنامه …..…………محل تولد……………تاریخ…………… بالاترین مدرک تحصیلی……………  رشته تحصیلی ……………وضعیت تاهل………… تعداد فرزندان …….. وضعیت نظام وظیفه ………مدت انجام خدمت وظیفه………….تاریخ انعقاد اولین قرارداد………………..

توضیحات:

ماده۲ـ موضوع قرار داد: طرف قرارداد متعهد می گردد کلیه اموری که در رابطه با امور محوله به وی ارجاع می گردد با نهایت سعی و دقت در مدت قرارداد ، تحت نظارت و مدیریت مافوق خود انجام دهد.                                                                  تبصره.در صورتیکه انجام خدمات اضافی(اضافه کاری) ویا انجام ماموریت ضرورت پیدا نماید طرف قرارداد مکلف به انجام وظایف محوله خواهد بود.

ماده۳ـمدت قرارداد از تاریخ ………… لغایت …………….می باشد.

ماده۴ـ مبلغ پایه حقوق برای طرف قرارداد……………………….. ریال ماهانه تعیین می گردد که پس از اضافه شدن متعلقات قانونی (اداره کار) وکسورات قانونی پرداخت میگردد.

ماده ۵ ـ تعهدات طرف قرارداد:

الف. از عمده مسئولیت های موضوع این قرارداد به نحو احسن بر آمده و متعهدانه با مسائل برخورد نمایند .

ب. تبعیت از کلیه مقرارت و موازین

ج.

ماده ۶ ـ (کارفرما) در موقع که صلاح بداند می تواند این قرارداد را یکطرفه فسخ نمایند ولی حقوق طرف قرارداد تا هنگام فسخ محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۷ ـ این قرارداد در پایان خدمت ، خود به خود فسخ و…………….(کارفرما) هیچگونه تعهدی برای تجدید آن نخواهد داشت. و تمدید مجدد آن از طرف……………….(کارفرما) بلامانع خواهد بود .

ماده۸ ـ این قرارداد هیچ گونه رابطه استخدامی برای طرف قرارداد نخوا هد داشت.

ماده ۹- این قرارداد در ۹ ماده و سه نسخه  تهیه و پس از امضا طرفین حکم واحد را خواهد داشت .

طرف قرارداد                                                                         نماینده کارفرما

۱- امورمالی                                     ۲- پرونده پرسنلی                                        ۳ – آقای

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس