×

قرارداد فروش واحد های آپارتمان

 • کد نوشته: 14757
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • ۲ دیدگاه
 • قرارداد فروش واحد های آپارتمان به گزارش طراحی آپارتمان : قرارداد حاضر در تاریخ                    بین سازمان نوسازی شهر تهران به نمایندگی …اضافه اشکوب………… به عنوان فروشنده از یکطرف …………………… کشور به نمایندگی …………….. به عنوان خریدار از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید . ماده ۱- موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارتست ازفروش واحد های واقع […]

  قرارداد فروش واحد های آپارتمان

  قرارداد فروش واحد های آپارتمان

  به گزارش طراحی آپارتمانقرارداد حاضر در تاریخ                    بین سازمان نوسازی شهر تهران به نمایندگی …اضافه اشکوب………… به عنوان فروشنده از یکطرف …………………… کشور به نمایندگی …………….. به عنوان خریدار از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید .

  ماده ۱- موضوع قرارداد

  موضوع قرارداد عبارتست ازفروش واحد های واقع در بلوک البرز۳ (CE9)(مجموع سطح زیربنا ومشاعات به مساحت ۱۳/۳۳۹۹ مترمربع) واقع در بزرگراه نواب حدفاصل خیابان سالار و بریانک شرقی بلوک البرز ۳ به شرح ذیل :

  ۱- ۲۵واحد اداری در۱۲ طبقه جمعا به مساحت ۴۴/۲۹۲۸ متر مربع

  ۲-  ۱۱ واحد  انباری واحد اداری در زیرزمین جمعا به مساحت ۷۵/۱۲۸ مترمربع

  ۳- ۲ واحد تجاری در طبقه همکف جمعا به مساحت ۹۴/۳۴۱ مترمربع

  تبصره : بلوک فوق الذکر در ۱۲ طبقه و شامل چیلر،آب ، برق ، گاز شهری ، دو دستگاه آسانسور و آماده بهره برداری می باشد.

  ماده ۲- مبلغ  قرارداد

  الف )مبلغ

  بهای موضوع قرارداد مطابق نظریه کارشناسی مورخ ۲۸/۴/۸۶جمعا به مبلغ ۰۰۰/۲۲۰/۹۶۰/۴۱(چهل و یک میلیارد و نهصد وشصت میلیون و دویست و بیست هزار ) ریال  به شرح ذیل می باشد:

  ۱-  واحد های  اداری  جمعا ۰۰۰/۸۴۰/۲۱۲/۲ ( سی و دو میلیارد و دویست و دوازده میلیون و هشتصد و چهل هزار )ریال.

  ۲- واحد های انباری جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۵ ( پانصد و پانزده میلیون ) ریال

  ۳- واحدهای تجاری جمعا ۰۰۰/۳۸۰/۲۳۲/۹ ( نه میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار) ریال.

  تبصره : تسویه حساب نهایی بر اساس متراژ مندرج در صورتجلسه اسناد تفکیکی اداره ثبت بر اساس نظریه کارشناس رسمی مورد تایید فروشنده صورت خواهد پذیرفت.

  ب) نحوه پرداخت

  ۱- مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۰۶۲/۲۳ ( بیست و سه میلیارد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار) ریال به صورت نقد از سوی خریدار پرداخت گردید.

  ۲- مبلغ ۰۰۰/۶۹۸/۷۰۱/۱۴(چهارده میلیارد و هفتصد و یک میلیون و ششصد و نود هشت هزار) ریال در زمان تحویل موضوع قرارداد .

  ۳- مبلغ ۰۰۰/۰۲۲/۱۹۶/۴( چهار میلیارد و صد و نود شش میلیون و بیست و دو هزار ) ریال در هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه .

  ماده ۳-  تعهدات :

  الف) تعهدات فروشنده :

  ۱- تحویل موضوع قرارداد به خریدار۱۵ روز پس ازابلاغ قرارداد حاضر و پس از پرداخت مبلغ بند ۲ قسمت ب ماده ۲.

  ۲- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض قانونی تا تاریخ ابلاغ قرارداد حاضر.

  ۳- تنظیم اسناد رسمی موضوع قرارداد پس از فراهم شدن موجبات تنظیم آن و پس از تسویه حساب کامل از سوی خریدار.

  ب)  تعهدات خریدار :

  ۱- پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض قانونی از تاریخ ابلاغ قرارداد حاضر.

  ۲- حضور در دفترخانه در موعد و دفترخانه ایی که از سوی فروشنده تعیین می گردد.

  ۲- خریدار قبل از تنظیم اسناد رسمی ، حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد و حقوق ناشی از آن را به غیر تحت هیچ عنوان و شرایطی ندارد مگر با موافقت کتبی فروشنده.

  ۳- خریدار حق دخل و تصرف و انجام تغییرات داخلی و خارجی ، افزودن بالکن و یا هر نوع تغییراتی که به نحوی با مشاعات و یا اضافه شدن به فضای مورد استفاده و یا موارد فنی ساختمان ، بلوک و … مرتبط می‌باشد را ندارد مگر با اخذ مجوز کتبی از فروشنده .

  ماده ۴-   شرایط خصوصی قرارداد  :

  ۱- مفاد قرارداد حاضر شامل پارکینگ نبوده و خریدار مدعی هیچ حقی از این حیث نیست.

  ۲- فروشنده هیچگونه تعهدی در قبال اخذ مجوزهای فعالیتهای اقتصادی از مراجع ذیصلاح و یا انشعابات مختلف را نداشته و از این بابت هیچ هزینه ای را نیز برعهده ندارد.

  ۳- هزینه های تنظیم اسناد رسمی موضوع قرارداد بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.

  ۴- خریدار با امضای قرارداد حاضر آگاهی کامل خود را از کمیت وکیفیت و موقعیت موضوع قرارداد اعلام نموده و با اختیار و رضایت اقدام به امضای قرارداد حاضر نموده است .

  ۵- تحویل موضوع قراردا همرا با تنظیم صورت جلسه تحویل انجام می گیرد.

  ماده ۵- شرایط فسخ قرارداد :

  ۱- عدم اجرای هریک از تعهدات ( نفیاً یا اثباتاً ) از سوی خریدار موجب حق فسخ برای فروشنده می‌باشد.

  ماده ۶ – حل اختلاف :

  اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد  قرارداد حاضر از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهند نمود .

  ماده ۷ – نشانی طرفین :

  فروشنده : تهران – خیابان کریم خان زند – تقاطع خیابان حافظ …………………

  خریدار : شهرک غرب ، پونک باختری، روبروی مرکز تجاری سپهر………………

  چنانچه هریک از طرفین بخواهد نشانی خود را تغییر دهند مکلف است  کتباًَ به طرف دیگر اعلام نماید.  در غیر اینصورت مکاتبات به نشانی سابق ابلاغ و دریافت شده تلقی می گردد.

  ماده ۸ – تعداد نسخه های قرارداد :

  این قرارداد در ۴ نسخه با اعتبار واحد تنظیم گردیده و به امضاء طرفین رسیده است .

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان در گرمدره

  سایت نقاش ساختمان

  سایت دیوار نقاشی ساختمان

  سایت مرجع نقاشی ساختمان

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  ۲ پاسخ به “قرارداد فروش واحد های آپارتمان”

  1. بیستون سازه سوله گفت:

   شما پیج اینستا هم دارین؟ ❤️❤️❤️