×

قرارداد طراحی معماری به همراه نمونه

 • کد نوشته: 11902
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد طراحی معماری به همراه نمونه بسته هستند
 • قرارداد طراحی معماری به گزارش ساخت خانه : قرارداد طراحی معماری لطفا بعد از مطالعه این مقاله، در برنامه Word کپی کنید، موفق باشید. قرارداد طراحی معماری موضوع قرارداد : انجام خدمات طراحی : ( مرحله اول طراحی معماری……، طراحی سازه……..، طراحی نما……، طراحی داخلی ……..، طراحی تاسیسات مکانیکی ………. الکتریکی…….، طراحی محوطه…….) گروه معماری […]

  قرارداد طراحی معماری به همراه نمونه

  قرارداد طراحی معماری

  به گزارش ساخت خانه : قرارداد طراحی معماری لطفا بعد از مطالعه این مقاله، در برنامه Word کپی کنید، موفق باشید.

  قرارداد طراحی معماری موضوع قرارداد :

  • انجام خدمات طراحی : ( مرحله اول طراحی معماری……، طراحی سازه……..، طراحی نما……، طراحی داخلی ……..، طراحی تاسیسات مکانیکی ………. الکتریکی…….، طراحی محوطه…….)

  گروه معماری قرارداد طراحی معماری                                                                                    قرارداد شماره  :                     

  کارفرما : —————–

  پروژه :——————-

  سند قرارداد طراحی معماری

  قرارداد حاضر همراه با شرایط عمومی و شرایط خصوصی به شرح ذیل دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب میشوند و غیرقابل تفکیک میباشد، در تاریخ ……………………..بین آقا یا خانم ……………………..با کد ملی …………………………..که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود از یک طرف گروه معماری …….به نمایندگی آقا یا خانم……………………………که در این قرارداد به طور اختصار طراح نامیده میشود و از طرف دیگر به شرح زیر منعقد گردید.

  ماده ۱-موضوع قرارداد:

  موضوع قرارداد عبارتست از :

  • طراحی ( معماری فاز ۱ یک…………، سازه……………….، برق………….، مکانیک…………..، طراحی نما………..، طراحی داخلی……….، طراحی محوطه سازی……….)، پلان اولیه پیوست و مطابق با جدول برآورد پروژه برمبنای طرح سه بعدی تایید شده توسط کارفرکا ( طبق شرح پیوست شماره ۱ )

  ماده ۲- اسناد قرارداد طراحی معماری :

  ۲-۱- سند پیمان

  ۲-۲- پیوست ۱: شرح خدمات طراحی

  ۲-۳-پیوست ۲ : طرح پلان اولیه ( وضع موجود)

  ۲-۴- پیوست ۳ : طرح سه بعدی تایید شده

  ماده ۳ محل اجرای طراحی  :

  محل اجرای طراحی ویلا واقع در …………………………………………………………………………………………………………است که بعد از عقد قرارداد با کارفرما، طراح موظف است از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل بیابد.

  ماده ۴ مدت قرارداد طراحی معماری :

  • مدت قرار داد طراحی………………………………روز کاری است و تاریخ شروع قرارداد همان تاریخ پرداخت مبلغ قرارداد در وجه طراح خواهد بود.
  • مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد.
  • چنانچه مدت زمان طراحی از مدت مشخص شده طولانی تر گردد، طراح موظف به جبران خسارات وارده به کارفرما خواهد بود و مبنای محاسبه آن به ازای هر روز تاخیر در برنامه زمانبندی به میزان بیست و پنج صدم درصد مبلغ قرارداد می باشد که از مطالبات طراح کسر خواهد گردید.
  • زمان پاسخگویی کارفرما به نقشه های ارسال توسط دپارتمان طراحی جز مدت زمان قرارداد محاسبه نخواهد شد.

  ماده ۵ حق الزحمه و نحوه پرداخت آن

  ۵-۱- طراحی ویلا ( معماری فاز ۱ یک، سازه، برق، مکانیک، طراحی نما، طراحی داخلی، طراحی محوطه سازی، طراحی نورپردازی)

  • مبلغ …………………………………………………..ریال به عنوان مبلغ قرارداد ( در حساب پیش پرداخت اجرا محاسبه میشود) جهت طراحی پروژه که در ۲ قسط (………………………………………………ریال در هنگام عقد قرارداد و ………………………………………………………………..ریال پس از پایان خدمات طراحی )

  ۵-۲- کارفرما مبلغ حق الزحمه هر بخش را به شماره حساب ……………………………………………………………. یا شماره کارت …………………………………………………………………..و یا شماره شبا ……………………………….طراحی کلاسیک……………………………………………………………………..نزد بانک ………………………………………… به نام >………… واریز نماید.

  ماده ۶ وظایف و تعهدات و اختیارات کارفرما

  ۷-۱- پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده کارفرما است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین میگردد.

  ۷-۲-کارفرما متعهد است ظرف ۳ روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به بپردازد.

  ۷-۳- کارفرما موظف است پس از امضاء قرارداد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراح در مورد پروژه را بدون اتلاف زمان به طراح انتقال دهد.

  ۷-۴- کارفرما موظف است در مواردی که نیاز به تایید ایشان می باشد بدون اتلاف وقت نظرات خود را به طراح اعلام نمائد.

  توجه :  مدت زمان بررسی پیش طرح های جهت نظر سنجی توسط کارفرما در مدت زمان اجرای قرارداد محاسبه نمیشود.

  ماده ۷- نشانی طرفین قرار داد :

  نشانی کارفرما :

  نشانی دفتر :

  این قرارداد در ۷ هفت ماده و در ۲ دو  نسخه تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده است.

  امضاء کارفرما                                                                                    امضاء مدیر پروژه

   پیوست شماره یک

  شرح خدمات طراحی

  پیوست شماره یک :

  خدمات موضوع این قرارداد برای مراحل مختلف پروژه به شرح زیر میباشد:

  • خدمات معماری-مرحله اول
  • نقشه های فاز یک

  ۱-۱-نقشه محوطه، موقعیت استقرار ساختمان، طرح محوطه و دسترسی راه های سواره و پیاده

  ۱-۲-نقشه طبقات به تفکیک هر طبقه، مقیاس حداقل ۱/۱۰۰

  ۱-۳-نقشه بام، مقیاس حداقل ۱/۱۰۰

  ۱-۴-نقشه نمای کلیه جوانب عیان همراه با نمایش مصالح نماسازی پیشنهادی، مقیاس حداقل ۱/۱۰۰

  ۱-۵- نقشه مقاطع طولی و عرضی با نمایش ارتباطات عمودی طبقات، مقیاس حداقل ۱/۱۰۰

  ۱-۶-طراحی نورپردازی نما

  • تهیه نقشه های سازه

  ۲-۱- مشخص کردن مبنای محاسباتی سازه

  ۲-۲-تجزیه تحلیل نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح.

  ۲-۳-طراحی مقدماتی سازه، شامل تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده ها، ضخامت دیواره های باربر، دهانه و ابعاد تیرها، ابعاد ستونها، ضخامت دالها، محل درزهای انبساط و سایر عوامل تعیین کننده در طراحی

  خدمات طراحی نما مرحله اول

  • طراحی فاز یک نما

  ۳-۱- ارائه نقشه های دو بعدی طرح نما جهت تایید کارفرما.

  ۳-۲-ارائه تصاویر سه بعدی طرح نما جهت تائید کارفرما

  ۳-۳- تهیه آلبوم نقشه های نما جهت ارائه به شهرداری پس از تایید کارفرما و اعمال تغییرات تا اخذ کمیته نما

  • خدمات طراحی نما مرحله دوم
  • تهیه نقشه های اجرائی نما

  ۴-۱- نقشه های اجرائی نما همراه با دتایل های اجرائی و نقشه های طبقات نما

  • محورهای اصلی و فرعی ساختمان و فواصل آنها با در نظر گرفتن شیب های موجود و طراحی شده در نقشه مصوب
  • اندازه گذاری کامل نقشه نما و جزئیات اجرائی
  • رقوم ارتفاعی سطوح کلیه طبقات و بام (ها)
  • ابعاد درب، پنجره ها، ارجاعات تیپ بندی درب ها و پنجره ها
  • ارجاعات جزئیات اجرائی

  تهیه نقشه های تاسیسات مکانیکی

  تهیه نقشه های تاسیسات الکتریکی

  خدمات طراحی داخلی

  • طراحی داخلی طبق درخواست کارفرما
  • طراحی اصول سبک های معماری ایرانی و مدرن
  • طراحی آشپزخانه
  • طراحی اتاق خواب
  • طراحی هال پذیرائی
  • طراحی سرویس بهداشتی
  • طراحی سقف کل فضا
  • طراحی داخلی کلا فضاها….
  • ایجاد نقشه های اجرائی طبق اصول اجراء
  • طراحی نورپردازی داخلی
  • تهیه نقشه های طراحی محوطه سازی
  • طراحی محوطه
  • طراحی آبشار
  • طراحی آبنما
  • طراحی آرایش درختکاری
  • ایجاد نقشه های اجرائی
  • طراحی استخر
  • طراحی استخر بر اساس نیاز خانواده
  • طراحی سونا و جکوزی
  • طراحی نقشه ها با جزئیات بالا
  • طراحی نورپردازی استخر

  قرارداد طراحی معماری

  قرارداد طراحی معماری

  قرارداد طراحی معماری

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت اتحادیه نقاشی ساختمان شیراز
  طراحی آپارتمان ۴ خوابه

  مراحل طراحی و ساخت ساختمان
  ساخت ویلا تهران

  جواز ساخت یک طبقه

  مشارکت در ساخت قائمشهر

  ضوابط پله فرار شهرداری تهران

  وال پست با قوطی

  اموزش ترکیب رنگ عسلی شکلاتی

  بازسازی ساختماننقاشی ساختمانبازسازی ویلاویلا پیش ساختهساخت خانهنما رومیساخت ویلاساخت ویلای کوچک در باغنقشه ساخت ویلا باغطراحی باغ ویلا لاکچریگروه طراحی ویلاطراحی ویلا کرجطراحی ویلا مدرن دوبلکس

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.