فرم اداری

فرم اداری


قرارداد ساخت قالب

این قرارداد بین شرکت …………… به نشانی ……………………………………… با شماره تلفنهای ……………و …………… به نمایندگی آقایان ……………و ……………به ترتیب به سمتهای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت ……………به نشانی ……………………………………………………و تلفن ……………به نمایندگی آقای …………… که از این پس در این قرارداد قالبساز نامیده میشود از طرف دیگر بشرح مفاد مندرجات ذیل منعقد میگردد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ساخت قالب بطری پلاستیکی به گنجایش ۷۵۰ سانتیمتر مکعب برابر نمونه شاهد ارائه شده به قالبساز.

ماده ۲ : مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد ……………………….. روز تعیین میگردد.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال (هشت میلیون ریال) میباشد که بشرح زیر در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

الف-۴۰% از کل مبلغ قرارداد که مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال میباشد پس از امضاء قرارداد به قالبساز پرداخت و معادل همان مبلغ چک تضمین از قالبساز اخذ خواهد شد.

ب-۵۰% از مرحله دوم پس از اتمام ساخت قالب و تحویل آن به کارفرما و تأیید نمونه های اولیه تولید شده توسط مدیر کنترل کیفیت شرکت رامو در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

پ-۱۰% مرحله آخر پس از تزریق حداقل ۲۰۰۰ عدد بطری و بشرط صحت کارکرد قالب پرداخت و چک موضوع بند الف ماده ۳ به قالبساز مسترد خواهد شد.

تبصره : در مراحل مندرج در ماده ۳ کلیه هزینه های حمل و نقل قالب جهت تست یا رفع معایب قالب بعهده قالبساز خواهد بود.

ماده ۴ : تعهدات کارفرما

الف- کارفرما متعهد میگردد مبالغ مشروح در ماده ۳ قرارداد را بموقع پرداخت نماید.

ب- کارفرما یک نمونه شاهد تأیید شده به قالبساز ارائه خواهد نمود.

ماده ۵ : تعهدات قالبساز

قالبساز موظف است در طول مدت مندرج در ماده ۲ قرارداد قالب موضوع قرارداد را بطور کامل ساخته و به شرکت رامو تحویل نماید و در صورت تأخیر, کارفرما مجاز خواهد بود که ضرر و زیان حاصله از دیرکرد در ساخت قالب را بازاء هر روز تأخیر, ۰۰۰/۵۰ ریال (پنجاه هزار ریال) از محل چک مشروح در بند الف ماده ۳ تأمین نماید.

قرارداد كار بازار يابی ساختمانی
طراحی ویلا

ماده ۶ : محل اقامت طرفین

محل اقامت طرفین در متن قرارداد ذکر گردیده است و طرفین ملزم میباشند در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن مراتب را فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند.

این قرارداد در شش ماده و پنج بند ویک تبصره در دونسخه تنظیم و پس از امضاء طرفین حکم واحد را دارا بوده و لازم الاجرا میباشد.

رضا امیریمشاهده نوشته ها

آواتار رضا امیری

سلام، با انگشتانم میلیون‌ها کیلومتر اسکرول کردم تا به هدفم نزدیک بشم و این داستان ادامه داره... یک معمار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانههزینه ساختپروژه هاتماس با ما