×

قرارداد ساخت قالب

 • کد نوشته: 14759
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد ساخت قالب بسته هستند
 • قرارداد ساخت قالب این قرارداد بین شرکت …………… به نشانی …………………بازسازی ساختمان………………… با شماره تلفنهای ……………و …………… به نمایندگی آقایان ……………و ……………به ترتیب به سمتهای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت ……………به نشانی ……………………………………………………و تلفن ……………به نمایندگی آقای …………… […]

  قرارداد ساخت قالب

  قرارداد ساخت قالب

  این قرارداد بین شرکت …………… به نشانی …………………بازسازی ساختمان………………… با شماره تلفنهای ……………و …………… به نمایندگی آقایان ……………و ……………به ترتیب به سمتهای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده میشود از یک طرف و شرکت ……………به نشانی ……………………………………………………و تلفن ……………به نمایندگی آقای …………… که از این پس در این قرارداد قالبساز نامیده میشود از طرف دیگر بشرح مفاد مندرجات ذیل منعقد میگردد.

  ماده ۱ : موضوع قرارداد

  موضوع قرارداد عبارتست از ساخت قالب بطری پلاستیکی به گنجایش ۷۵۰ سانتیمتر مکعب برابر نمونه شاهد ارائه شده به قالبساز.

  ماده ۲ : مدت قرارداد

  مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد ……………………….. روز تعیین میگردد.

  ماده ۳ : مبلغ قرارداد

  مبلغ کل قرارداد ۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال (هشت میلیون ریال) میباشد که بشرح زیر در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

  الف-۴۰% از کل مبلغ قرارداد که مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳ ریال میباشد پس از امضاء قرارداد به قالبساز پرداخت و معادل همان مبلغ چک تضمین از قالبساز اخذ خواهد شد.

  ب-۵۰% از مرحله دوم پس از اتمام ساخت قالب و تحویل آن به کارفرما و تأیید نمونه های اولیه تولید شده توسط مدیر کنترل کیفیت شرکت رامو در وجه قالبساز پرداخت خواهد شد.

  پ-۱۰% مرحله آخر پس از تزریق حداقل ۲۰۰۰ عدد بطری و بشرط صحت کارکرد قالب پرداخت و چک موضوع بند الف ماده ۳ به قالبساز مسترد خواهد شد.

  تبصره : در مراحل مندرج در ماده ۳ کلیه هزینه های حمل و نقل قالب جهت تست یا رفع معایب قالب بعهده قالبساز خواهد بود.

  ماده ۴ : تعهدات کارفرما

  الف- کارفرما متعهد میگردد مبالغ مشروح در ماده ۳ قرارداد را بموقع پرداخت نماید.

  ب- کارفرما یک نمونه شاهد تأیید شده به قالبساز ارائه خواهد نمود.

  ماده ۵ : تعهدات قالبساز

  قالبساز موظف است در طول مدت مندرج در ماده ۲ قرارداد قالب موضوع قرارداد را بطور کامل ساخته و به شرکت رامو تحویل نماید و در صورت تأخیر, کارفرما مجاز خواهد بود که ضرر و زیان حاصله از دیرکرد در ساخت قالب را بازاء هر روز تأخیر, ۰۰۰/۵۰ ریال (پنجاه هزار ریال) از محل چک مشروح در بند الف ماده ۳ تأمین نماید.

  ماده ۶ : محل اقامت طرفین

  محل اقامت طرفین در متن قرارداد ذکر گردیده است و طرفین ملزم میباشند در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن مراتب را فوراً به طرف مقابل اطلاع دهند.

  این قرارداد در شش ماده و پنج بند ویک تبصره در دونسخه تنظیم و پس از امضاء طرفین حکم واحد را دارا بوده و لازم الاجرا میباشد.

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان بوشهر

  تعریف شهرک ویلایی

  سایت پلان شهرک ویلایی

  شهرک ویلایی تهران

  طراحی شهرک مسکونی

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.