قرارداد خدمت به همراه نمونه

ويلا بتونی

سازه بتنی


فهرست مطالب

قرارداد خدمت

به گزارش ساخت بیمارستان : ماده ۱ ـ این قرارداد بین …………………………………… به نشانی ………………………………………………………………………………………… که اختصاراً شرکت نامیده می شود و آقای …………..………  فرزند ………به شماره شناسنامه ………. متولد ………………… صادره از …………. به نشانی  اجرای ساختمان………………………………………….. که اختصاراً طرف قرارداد نامیده می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد .

۱- مدت قرارداد : از تاریخ …………. لغایت ……….. بمدت ……… ماه می باشد .

۲- عنوان شغل ……………….

۳- محل خدمت ……..……….

۴- حقوق و مزایا :

۵- حقوق و مزایای تعیین شده پس از کسر کسورات قانونی (مالیات و بیمه) در وجه طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .

۶- طرف قرارداد تابع کلیه مقررات و آیین نامه استخدامی و انضباطی شرکت می باشد .                                                           ۷- مرخصی استحقاقی و استعلاجی برابر با آئین نامه استخدامی شرکت و قانون کار تعیین و اقدام می شود .

۸- طرف قرارداد مطابق قانون کار موظف است هر گاه تمایل به عدم همکاری با شرکت داشته باشد مراتب را یک ماه قبل کتباَ به اطلاع شرکت برساند .

۹- شرکت در صورت نیاز می تواند طرف قرارداد را به پروژه های مختلف خود منتقل نماید و مطابق مقررات فوق العاده و ایاب و ذهاب مربوطه را پرداخت نماید .

۱۰- این قرارداد پس از انقضا مدت آن با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود .

قرارداد فوق در ۱۰ ماده تنظیم و مورد قبول هریک از طرفین می باشد و عدم قبولی هر یک از مواد آن از هر طرف بمنزله فسخ قرارداد خواهد بود .

امضا طرف قرارداد                                                                              مدیر عامل

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در پاکدشت
طراحی سقف آپارتمان

ساخت ویلا چوبی رشت

مراحل گام به گام ساخت ساختمان

گرفتن جواز ساخت چقدر طول میکشه

مشارکت در ساخت منطقه ۱

وال پست سازه گستر

آموزش ترکیب رنگ دیوار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!