ويلا بتونی

سازه بتنی


بنام خدا

قراردادخدمت ( پاره وقت )

به گزارش ساخت بیمارستان : ماده 1 ـ اين قرارداد بين ……………………….. به نشاني  …………………………………………………………………………………….. كه اختصاراً  شركت ناميده ميشود و آقاي ……………  فرزند  …………به شماره شناسنامه ……..…. متولد ………صادره از ………….….  بنشاني……………………………………………………………………. كه مستخدم ناميده مي شود با شرايط زير منعقد ميگردد .

مدت قرارداد : از تاريخ …..…………….. لغايت …طراحی نمای کلاسیک…. به مدت ………………………………………………

2- عنوان خدمت :

3- محل خدمت :

4- حقوق و مزايا : مستخدم ماهانه 100 ساعت كار و حداكثر تا سقف 100 ساعت اضافه كار مينمايد .

5- شركت بابت هر ساعت كار مفيد مبلغ ……….…………… ريال پس از كسر كسورات قانوني به مستخدم پرداخت خواهد كرد .

6- مستخدم تابع كليه مقرارت و آئين نامه ها ي استخدامي و انضباطي شركت مي باشد .

7- مستخدم در صورت عدم تمايل به همكاري ميبايست يكماه قبل از انقضاي مدت قرارداد مراتب را كتباَ به شركت اطلاع دهد .

8- پس از پايان قرارداد در صورت عدم تجديد قرارداد مستخدم ادعاي هيچگونه حق و حقوقي را از شركت نخواهد داشت .

               امضا مستخدم                                                                                مدير عامل

رونوشت :

1- امورمالي                                          2- پرونده پرسنلي         تعریف ویلا                          3 – آقاي ……………..……

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

قیمت نقاشی ساختمان در تبریز
طراحی نقشه آپارتمان سه خوابه
ساخت ویلا چالوس

مراحل ساخت فونداسیون ساختمان

گرفتن جواز ساخت

مشارکت در ساخت لواسان

شرایط وال پست

اموزش ترکیب رنگ سنگ مصنوعی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!