×

قرارداد حفر چاه به همراه نمونه

 • کد نوشته: 14867
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای قرارداد حفر چاه به همراه نمونه بسته هستند
 • قرارداد حفر چاه به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد مابین آقای                          به نشانی و تلفن                        به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای                   فرزند متولد               صادره از              به شماره شناسنامه             و به نشانی و تلفن                 به عنوان پیمانکار از طرف دیگر در تاریخ                        به شرح زیر منعقد می گردد. ماده ۱- موضوع قرارداد : حفر […]

  قرارداد حفر چاه به همراه نمونه

  قرارداد حفر چاه

  به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد مابین آقای                          به نشانی و تلفن                        به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای                   فرزند متولد               صادره از              به شماره شناسنامه             و به نشانی و تلفن                 به عنوان پیمانکار از طرف دیگر در تاریخ                        به شرح زیر منعقد می گردد.

  ماده ۱- موضوع قرارداد :

  حفر یک حلقه چاه فاضلاب شامل میله و انباری در زیر زمین ساختمان در حال احداث واقع در

  به پلاک ثبتی                 و پروانه ساختمانی                    براساس مفاد زیر :

  • حفر میله چاه تا میزان اعلام شده از سوی کارفرما به قطر ۸۰ سانتی متر
  • حفر انباری به شکل کله قندی به قاعده ۲۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر و به طول  متر و در جهاتی که کارفرما اعلام می نماید.
  • نصب کول بتنی در میله.
  • نصب کول بتنی در انباری.
  • نصب طوقه چینی به ضخامت ۳۵ سانتی متر و نصب گلدان مربوطه .

  ماده ۲ – مدت قرارداد :

  مدت قرارداد از تاریخ انعقاد آن                  روز می باشد. در صورتی که کار به علت عوامل فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و… و یا توسط سازمانهایی مانند شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد مدت تعطیلی به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

  ماده ۳ – تعهدات پیمانکار:

  • پیمانکار موظف است کلیه ابزار مورد نیاز کار از قبیل چرخ یا بالابر برقی ، طناب، دلو، کمپرسور، پمپ هوا و لوله های اتصال، سیم و روشنایی اتصال را تهیه و تدارک نماید.
  • پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید.
  • پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروی انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید.
  • پیمانکار برنامه ریزی خود را قبل از شروع بکار می بایستی به کارفرما اعلام نماید و جهت حفر چاه در زمان مقرر تدارک لازم را دیده باشد.
  • پیمانکار می بایستی خاک های حاصل از حفاری را در محل مناسب طوری دپو نماید که مزاحم سایر عملیات اجرایی کارگاه نبوده و ضمنا به شکلی دپو نماید که بار ثقلی اطراف چاه را سنگین ننماید همچنین محل دپوی خاک و ارتفاع آن نیز بایستی با نظر کارفرما و یا دستگاه نظارت منطبق باشد.
  • در صورتی که خاک چاه ریزشی باشد پیمانکار موظف است پس از هر چند متر حفاری نسبت به کول گذاری آن اقدام و سپس به حفاری ادامه دهد.
  • در صورتی که حفر میله و یا انباری نیاز به کمپرسور داشته باشد پیمانکار بایستی نسبت به تهیه آن راسا اقدام نماید و پیمانکار مسئولیت هرگونه حادثه و اتفاقی را در این مورد می پذیرد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
  • پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند جهت اجرای موضوع عملیات استفاده نماید و درصورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.
  • پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید. طراحی ساختمان اداری ( وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی و هر وسیله لازم دیگر می باشد)
  • پیمانکار نمی تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.
  • پیمانکار فقط می تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و در صورتی که بخواهد در شیفت های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه و موافقت کارفرما و یا دستگاه نظارت باشد.
  • پیمانکار بایستی برنامه زمان بندی خود را بع کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه دهد و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود.
  • پیمانکار مسئول حفظ و حراست از جان کارگران و وسائل و ابزار و تجهیزات خود می باشد.
  • در صورت بروز هرگونه حادثه که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از آن است و هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست.
  • مسئولیت هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار است.
  • پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب، بیمه، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار است.
  • پیمانکار افرادی را در کارگاه بایستی بکار گمارد که مورد تایید کارفرما باشد.
  • پیمانکار اقرار می نماید که زمین مورد نظر را کاملا شناسایی نموده و از کم و کیف آن کاملا با اطلاع است و به کلیه مشخصات فنی و اجرایی اشراف کامل دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.
  • در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.
  • در صورت مواجه شدن پیمانکار با موضوعات جدید، خطرناک یا غیر قابل پیش بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تایید کارفرما، کار را دنبال نماید.
  • پیمانکار بایستی قبل از آغاز عملیات حفاری چاه، نسبت به بررسی های لازم در خصوص وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب ها، پی ها و جنس خاک لایه های زمین و تاسیسات مربوط به آب ، برق، گاز، تلفن و نظایر آن را به عمل آورد و در صورت لزوم با سازمان های ذیربط تماس برقرار نماید. محل حفاری نیز باید طوری باشد که به هنگام کار خطر ریزش یا نشست قنات و فاضلاب مجاور یا برخورد با تاسیسات یاد شده را نداشته باشد.
  • پیمانکار بایستی کارگرانی را که چاه کار می کنند به ماسک و دستگاه تنفسی مناسب مجهز نماید تا همواره هوای سالم به آنها برسد.
  • پیمانکار باید پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه را با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاند.
  • هر روز پس از اتمام عملیات چاه کنی، باید دلو و طناب از داخل چاه جمع آوری شود.
  • اگر برای روشنایی داخل چاه از برق استفاده می شود، باید با انتخاب کابل مناسب و سالم و نیز چراغ بی خطر، اصول ایمنی را رعایت نمود.
  • استفاده از چراغ های نفتی یا گازی هنگام حفاری مجاز نیست، مگر آنکه چاه کاملا خشک و بدون خطر باشد.
  • باید از ریختن آب و خیساندن اطراف دهانه چاه پرهیز گردد و به طور کلی رعایت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی، مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی ، الزامی است.

  ماده ۴ – تعهدات کارفرما:

  • کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد.
  • کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.
  • کارفرما موظف است برق مورد نیاز و آب شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد.
  • کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذار حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
  • کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید.

  ماده ۵ – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

  • مبلغ قرارداد به ازاء حفر هر متر طول میله  ریال و کول گذاری در میله هر متر طول           ریال و به ازاء حفر هر متر طول انباری           ریال و کول گذاری در انباری هر مترطول           ریال می باشد.
  • مبلغ آجرچینی به ازاء هر متر مکعب آجرچینی  ریال و نصب گلدان هر عدد         ریال می باشد.

  مبلغ کل قرارداد            ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .

  تبصره(۱) به این قرارداد هیچگونه تعدیل، اضافه بها، سختی کار و پاداش تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

  تبصره (۲) در صورتی که خاک از نوع دج باشد و در هنگام حفاری به سنگ های بزرگ برخورد نماید هزینه کمپرسور به عهده کارفرما و مسئولیت حفاری به عهده پیمانکار است و مبلغ آن نیز با توافق طرفین خواهد بود.

  تبصره(۳) از هر پرداخت مبلغ ۵% بیمه، ۵% مالیات و ۱۰% حسن انجام کار کسر خواهد شد.

  تبصره(۴) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

  ماده ۶- مشخصات فنی :

  • چاه نباید در زیر و نزدیک ستون ها و دیوارهای باربر قرارگیرد. چاه باید در محل مناسب حفر گردد، به طوری که بعدا بازرسی و بازنگری احتمالی چاه به سهولت امکان پذیر باشد.حفر انبارهای چاه نیز باید به نحوی صورت گیرد که حتی المقدور در زیر دیوارها و ستون ها قرار نگرفته و به حریم اراضی مجاور و غیر، تجاوز نشود. چاه های آب و فاضلاب باید حتی المقدور در محوطه های باز حفر شوند.
  • هنگام حفر میله باید جای پا در جداره چاه پیش بینی شود تا بتوان وارد چاه شد و یا از آن خارج شد. درصورت امکان بهتر است عمق میله چاه بین ۱۰ تا ۲۰ متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده ، مقاوم تر بوده و در صورت ریزش احتمالی موضعی ، خطر کمتری را ایجاد نماید. میله باید کاملا قائم و شاقولی بوده و انحراف نداشته باشد.
  • چنانچه چاه مرطوب بوده و دم یا گاز داشته باشد، باید به وسیله دستگاه های هوا دهی و لوله کشی در حین کار، هوای لازم را به درون چاه دمید تا مقنی بتواند به سهولت به کار خود ادامه دهد.
  • انبار باید به صورت مخروطی حفر شود، به طوری که قاعده مخروط، پایین و راس ، بالا باشد. کف انبار باید تراز و تخت باشد.
  • ریزش فاضلاب از دهانه تحتانی گلدان به داخل چاه، باید به نحوی باشد که فاضلاب مستقیما به ته چاه ریزش کرده، به جداره چاه برخورد نکند و موجبات شکستگی بدنه چاه را فراهم نسازد.

  ماده ۷ – فسخ قرارداد :

  • در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.
  • عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.
  • در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.
  • در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

  ماده ۸ – دوره تضمین قرارداد :

  مدت تضمین قرارداد            ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام شده مبلغ ۱۰% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

  ماده ۹ – حکمیت :

  طرفین آقای                  طراحی ورودی ویلا               را به عنوان داور مرضی الطرفین در موارد اختلافی تعیین نمودند . نظر داوری حکم لازم الاجرا است.

  این قرارداد در ۹ ماده و ۴ تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.

   

   

  مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر : 

  قیمت نقاشی ساختمان شیراز

  طراحی آپارتمان با گل

  ساخت ویلا تریبلکس

  مراحل ساخت ساختمان بتنی یک طبقه

  هزینه جواز ساخت در کرج

  مشارکت در ساخت قیطریه

  فرم ضوابط شهرداری

  عکس وال پست دیوار

  اموزش ترکیب رنگ شمع

  برچسب ها

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.