فرم اداری

فرم اداری


فرم پرسشنامه استخدام

۱- نام :                         ۲- نام خانوادگی:                                    ۳- نام پدر:

۴- تاریخ تولد:                           ۵- محل تولد:                             ۶- شماره شناسنامه :

۷ محل صدور                             ۸ – شماره کد ملی                         ۹- شماره بیمه:

۱۰- وضعیت تأهل                      ۱۱- تعداد فرزند       نفر                ۱۲- سایر افراد تحت تکفل:

۱۳- وضعیت خدمت سربازی : معاف                    انجام شده                      ازتاریخ :               لغایت:

۱۴- آخرین مدرک تحصیلی با ذکر رشته مربوطه:

۱۵- سال و محل اخذ مدرک:

۱۶- تجربیات عملی و سوابق استخدامی خود را درجدول زیر به اختصار اعلام نمایید:

عنوان شغل نام و محل خدمت مدت خدمت جمع آخرین حقوق ومزایا علت ترک خدمت

۱۷- آشنایی به زبان خارجی:

زبان :                     خواندن درحد:                           مکاتبه درحد:                مکالمه درحد:

۱۸- اگر سوابق کارآموزی و یا دوره های تخصصی و علمی دیگری دارید با ذکر مدت اعلام نمایید:

 

۱۹- شغل مورد تقاضا:                                                     ۲۰- حقوق مورد تقاضا:

۲۱- آیا آمادگی همکاری درسایر شهرستانها را دارید. درصورت آمادگی به ترتیب اولویت نام دوشهرستان مورد نظر خود را اعلام نمایید:                   ۱-                                ۲-

۲۲- آدرس محل سکونت و شماره تلفن تماس:

 

۲۳- مشخصات دونفر معرف را که با شما نسبت فامیلی نداشته باشند درجدول زیر اعلام نمایید:

نام ونام خانوادگی شغل نام و آدرس محل کار شماره تلفن:

اینجانب ……………………………………… با سپردن این تعهد که مطالب فوق کاملاً صحت داشته بدینوسیله آمادگی همکاری خود با آن شرکت در شهرستان ……………………….. را از تاریخ  ……………………. اعلام می دارم.

 

تاریخ و امضاء

نظریه مصاحبه کننده:                                                                                                      تاریخ:

 

 

نام ونام خانوادگی:                                                                                                           امضاء

 

مدیریت محترم عامل

بدینوسیله خانم / آقای ………………………………….. جهت تصدی شغل ……………………….. درقسمت ………………… از تاریخ …………………… به مدت …………….  و با حقوق و مزایا به مبلغ ……………………… ریال به صورت آزمایشی معرفی می گردند. خواهشمنداست ضمن موافقت دستورات لازم صادر فرمایید . بدیهی است وضعیت و نحوه عملکرد مشارالیه درپایان دوره آزمایشی به استحضار خواهد رسید.

امضاء مقام مسئول

 

معاونت مالی اداری

شروع بکار خانم/آقای …………………………….. از تاریخ …………….. به مدت ……….. بطور آزمایشی درقسمت مورد درخواست بلامانع است.

مدیرعامل

مدیریت منابع انسانی

با توجه به موافقت مدیریت محترم عامل لطفاً دستور اقدام لازم معمول فرمایید.

معاونت مالی اداری

سرپرست امور کارکنان 

مقتضی است نسبت به تکمیل مدارک پرونده مشارالیه و همچنین تکمیل فرم حقوق ومزایای متقاضی اقدام لازم معمول گردد .

مدیرمنابع انسانی طراحی آپارتمان ۱۶۰ متری

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان شرق تهران

طراحی ویلاهای شمال

ساخت کارخانه نوار بهداشتی

طراحی اشپزخانه رستوران

طراحی فروشگاه کلاسیک

پروانه ساخت و ساز روستایی

طراحی داخلی گیم نت
ساخت سوله همدان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس