فرم انجام معاملات

فرم اداری

فرم اداری


فهرست مطالب

فرم انجام معاملات

دولتی و انحصاری به گزارش طراحی رستوران                 غیر انحصاری
درخواست کننده (شعبه / نمایندگی)  : شماره و تاریخ درخواست : ساخت پی ویلا
مشخصات کالا : مقدار و واحد:

فقره استعلام  اخذ شده پیوست می‌باشد که خلاصه آن به شرح زیر است:

ردیف نام فروشنده مبلغ‌کل‌معامله زمان تحویل محل تحویل شرایط فروش آدرس وتلفن

نام و نام خانوادگی اقدام کننده :

پیشنهاد می‌گردد در خواست فوق از                                                   خریداری گردد.

 

نام وامضاء امور تدارکات :

 

با در نظر گرفتن منافع سازمان  خرید از                                                          مورد تأئید است .

 

نام وامضاء تأئید کننده / مدیر بازرگانی / مدیر بازرگانی شعبه :

طراحی ویلا ایرانی

امور بازرگانی نسبت به انجام معامله از                                                        اقدام نمائید.

 

نام و امضاء تصویب کننده / معاونت بازرگانی / مدیرعامل

نسخه اول : معاونت مالی و اداری                                   نسخه دوم : معاونت بازرگانی

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان در اصفهان

طراحی ویلا خارجی

طراحی فرم مدرسه

طراحی کارخانه بستنی

طراحی نما رومی گیلان

مجوز ساخت بالکن مغازه

کاهش هزینه ساخت و ساز

طراحی داخلی سرویس بهداشتی

ساخت سوله کارخانه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!