فرم انجام معاملات

فرم اداری

فرم اداری


فهرست مطالب

فرم انجام معاملات

دولتی و انحصاری                 غیر انحصاری
درخواست کننده (شعبه / نمایندگی)  : شماره و تاریخ درخواست : ساخت پی ویلا
مشخصات کالا : مقدار و واحد:

فقره استعلام  اخذ شده پیوست می‌باشد که خلاصه آن به شرح زیر است:

ردیف نام فروشنده مبلغ‌کل‌معامله زمان تحویل محل تحویل شرایط فروش آدرس وتلفن

نام و نام خانوادگی اقدام کننده :

پیشنهاد می‌گردد در خواست فوق از                                                   خریداری گردد.

 

نام وامضاء امور تدارکات :

 

با در نظر گرفتن منافع سازمان  خرید از                                                          مورد تأئید است .

 

نام وامضاء تأئید کننده / مدیر بازرگانی / مدیر بازرگانی شعبه :

طراحی ویلا ایرانی

امور بازرگانی نسبت به انجام معامله از                                                        اقدام نمائید.

 

نام و امضاء تصویب کننده / معاونت بازرگانی / مدیرعامل

نسخه اول : معاونت مالی و اداری                                   نسخه دوم : معاونت بازرگانی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس