فرم اداری

فرم اداری


رسید کالا به انبار

شرکت/شعبه: نام انبار: ساخت ویلا لاکچری کد انبار: نام وآدرس فرستنده :
ردیف شماره درخواست خرید

موادومصالح

مشخصات کالا تعداد/

مقدار

موجودی پس از تحویل این قسمت توسط حسابداری تنظیم میشود
کد کالا شرح واحد شماره /تاریخ

فاکتور

بهای واحد مبلغ
جمع ردیف به­حروف: شماره رسید موقت:: جمع کل ریالی به­حروف:
ملاحظات:
مستندات

نوع خودرو …………………….. شماره خودرو …………………….. شماره بارنامه ……………….. نام راننده ومشخصات گواهینامه ………………………………………….

حمل

نام ونام خانوادگی تحویل­دهنده :

 

امضاء:

نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده :

 

امضاء:

 نام ونام خانوادگی رئیس انبار :

 

مهر وامضاء:

نام ونام خانوادگی تاییدکننده مشخصات کالا :

 

امضاء:

محل ثبت اقدامات در واحد مربوطه :

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان جم

طراحی تخصصی ویلا

طراحی مدرسه در اقلیم گرم و مرطوب

ساخت کارخانه بازیافت

طراحی نمای رستوران

مجوز ساخت خانه باغ در مازندران

مشارکت در ساخت و ساز

طراحی داخلی خانه
ساخت سوله ارزان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس