دستور کار عملیات سقف

دستور کار عملیات سقف

دستور کار عملیات سقف


دستور کار عملیات سقف

به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات سقف ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

۱) برای جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی و ازدست دادن کارایی آرماتور حرارتی، نباید در یونولیت فرو رفته و یا چسبیده به بلوک اجرا شود.

۱-۱) می­توان برای جلوگیری از برخی ضعف­های فوق، از تیرچه کرومیت به جای تیرچه بتنی استفاده کرد .

۲) باید توجه داشت که سیستم سقف تیرچه و بلوک با جایگزینی بلوک های یونولیتی (پلی استایرن) به جای بلوک سفالی ضعیف­تر و غیراستانداردتر می­شود.

۱-۲) یونولیت­ها باید کندسوز باشند و در واقع ضوابط حریق در این نوع بلوک­ها رعایت شود.

۲-۲) مطابق آیین نامه چگالی بلوک­های یونولیتی باید در حدود  ۱۳-۱۴ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

۳-۲) باید برای جلوگیری از ترک خوردگی و فروریزش اندود گچ، و نیز گچ و خاک روی یونولیت با گذر زمان، از رابیتس یا توری مرغی استفاده گردد.

۴-۲) اگر از سیستم سقف یونولیت و تیرچه استفاده گردد، به منظور جلوگیری از سرایت آتش سوزی، در فصل مشترک دو واحد باید یونولیت تخلیه شده و دیوار جداکننده دو واحد تا زیر بتن سقف سازه­ای ادامه یابد.

۳) در ساختمان­های بتنی نحوه و محل تلاقی میلگردهای ستون به پوتر سقف می­بایست به درستی اجرا گردد .

۴) در هنگام اجرای سقف حتما بازشوهای مربوط به تاسیسات مکانیکی یا برقی دیده شده و در محل مناسب با غلاف مربوطه کارگذاری شود.

۵) باید در هنگام بتن­ریزی سقف، کنترل و بررسی توسط مجری ذیصلاح بر تراز بودن بتن و ضخامت قید شده در نقشه ها(که مبنای محاسبات است) انجام گردد.

۶) در بتن­ریزی دیوارها و سقف ها، استفاده از صفحات قالب فلزی مناسب­تر می­باشد.

۷) سقف­های کاذب می بایست معمولا حدود ۳۰ تا۵۰ سانتی­متر پایین تر از سقف اصلی قرار گیرند.

۱-۷) از توری گالوانیزه برای نگه­داری پشم شیشه در سقف­های سبک، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهن­های سقف استفاده گردد.

۲-۷) جهت اجرای زیرسازی سقف های کاذب ۹ عدد میلگرد در هر متر مربع استفاده گردد.

۳-۷) می­بایست در سقف­های بتنی میله­های نگه­دارنده سقف کاذب قبل از بتن­ریزی، کار گذاشته شود.

۴-۷) توجه شود که باید برای جلوگیری از جابجایی سقف و ترک­های موئین، سقف کاذب در راستای دیوارها متصل شود.

۵-۷) قطر میلگردهای آویز سقف کاذب، معموال ۶ تا ۱ میلی­متر توصیه شده و می بایست به طول­های مورد لزوم، در فواصل تعیین شده طبق نقشه­های اجرایی، مابین بلوک­ها نصب گردند.

۸) می­توان بالشتک بتنی در زیرسری تیرآهن­های سقف را از جنس فلزی، بتنی زیر سری و بتنی مسلح تهیه و استفاده نمود.

۹) در اجرای تیرریزی سقف با تیرآهن، مصرف بالشتک کلاف بتنی و پلیت مناسب­تر است.

۱-۹) باید حداقل ریشه بالشتک­های منفرد زیرسری از آکس تیر ریزی سقف، ۲۵ سانتی­متر باشد.

۲-۹) اجرای مهار تیرریزی سقف باید با میلگرد به صورت معمول انجام گیرد.

۳-۹) برای تراز کردن تیرریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یک افق ترازی قرار گیرد.

۱۰) بطور نسبی عمل بتن­ریزی بین دو تکیه­گاه می­بایست حداکثر طی یک روز عملی شود.

۱۱) حداقل زمان بریدن میلگردها در سقف­های پیش تنیده معمولا ۷ روز توصیه می­گردد.

۱۲) در سقف­های مجوف در صورتی که دهانه و طول تیر زیاد باشد، می­بایست از تیرهای دوبل استفاده شود.

۱۳) قبل از ریختن پوشش بتن در اجرای تیرچه بلوک­ها ابتدا می­بایست سطح تیرچه و بلوک مرطوب شود.

۱۴) زمان باز کردن قالب­های مقعر در سقف­های بتنی ۵ روز در نظر گرفته می­شود.

۱۵) بهتر است در سقف­های اسکلت فلزی و بتنی از قالب­بندی مقعر بتنی استفاده شود.

۱۶) کابل­های برق در سقف­های مقعر، می­بایست داخل لوله­های فولادی تعبیه شود.

۱۷) در قسمت­های شیشه خور نورگیر سقف برای فضاهای وسیع، می­بایست جهت جلوگیری از خمش در طول، از سپری استفاده شود .

۱۸) فاصله میلگردهای حرارتی از یکدیگر می بایست ۲۵ تا ۳۰ سانتی­متر باشد.

۱-۱۸) توجه شود که میلگردهای حرارتی باید به میلگردهای فوقانی تیرچه، با سیم آرماتوربندی متصل شوند.

۲-۱۸) قطر میلگردهای حرارتی بایستی بین ۱ تا ۶ میلی­متر در نظر گرفته شود.

۱۹) مواد تشکیل دهنده بلوک­ها نباید روی بتن اثر شیمیایی داشته باشد.

۱-۱۹) بلوک­ها باید در محل تمیز و سرپوشیده به طور جدا از هم دسته­بندی شده و از تماس با خاک، مواد مضر، رطوبت و برف و یخ جلوگیری شود.

۲-۱۹) آزمایش نمونه­های گرفته شده از بلوک­ها در کارخانه و کارگاه باید منطبق با ویژگی­های مورد نظر در مشخصات کار باشد.

۳-۱۹) به دلیل اینکه بلوک­ها تا زمان گرفتن بتن و سخت شدن آن به عنوان قالب عمل می­کنند، بایستی به جای ۵ cm بتن­ریزی روی بلوک فراتر از  cm7 بتن­ریزی کرد.

۲۰) میلگردهای کف خرپا باید از لحاظ نوع (ساده یا آجدار)، طول و تعداد کاملاً مطابق با نقشه باشند.

۱-۲۰) میلگردهای کف خرپا باید درست در وسط طول تیرچه (محل ممان مثبت بحرانی) قرار گیرد.

۲-۲۰) برای اینکه میلگردهای مذکور هنگام بتن­ریزی جابجا نشوند، بهتر است آن­ها را به وسیله یک یا چند میلگرد عرضی به یکدیگر جوش داد.

۲۱) میلگردهای تحتانی این تیرچه ها را بایستی قبل از بتن­ریزی با روش­های خاص و وسایل ویژه کشیده و سپس بتن­ریزی انجام گیرد و تا سخت شدن کامل بتن، آن­ها را در حال کشش نگه داشت.

۲۲) حمل و نقل و انبار کردن تیرچه­ها جهت جلوگیری از ایجاد ترک و شکستگی در آن­ها، باید با دقت زیر نظر مجری ذیصلاح انجام شود.

۱-۲۲) هنگام انبار کردن تیرچه­ها باید زیر آن­ها را کاملاً مسطح نموده و تیرچه ها کاملاً در کنار هم قرار گیرند.

۲-۲۲) بایستی بعد از انجام بند فوق، روی تیرچه­های ردیف اول را حداکثر به فاصله یک متر به یک متر چوب چهارتراش قرار داد و سپس تیرچه ردیف بعدی را روی آن چید.

۲۳) در مورد سقف­های تیرچه و بلوک محدودیت­های اجرایی به نحو زیر می باشد:

۱-۲۳) فاصله محور تا محور تیرچه­ها نباید از ۷۰ سانتی­متر بیشتر باشد.

۲-۲۳) بتن پوششی قسمت بالایی تیر (بتن روی بلوک)، نباید از ۵ سانتیمتر یا ۱۲/۱ فاصله محور به محور تیرچه­ها کمتر باشد.

۳-۲۳) عرض تیرچه­ها نباید از ۱۰ سانتی­متر کوچکتر باشد.

۴-۲۳) حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه، پس از نصب نباید کمتر از ۶۱۵ سانتی­متر باشد.

۵-۲۳) ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نباید از ۱۱۲ دهانه کمتر باشد.

۲۴) در مورد تیرهای یکسره (تکیه­گاه­های گیردار) نسبت ضخامت به دهانه، به ۱۱۲۶ کاهش می­یابد.

۱-۲۴) در سقف هایی که مساله خیز مطرح نباشد، این مقدار تا ۱۱۳۵ دهانه نیز کاهش می­یابد.

۲-۲۴) حداکثر دهانه مورد پوشش سقف (در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی) یا تیرچه­های منفرد، نباید از ۱ متر بیشتر شود.

۳-۲۴) برای اطمینان بیشتر، دهانه مورد پوشش بیشتر از ۷ متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد، و یا دهانه بیش از ۷ متر، باید از تیرچه مضاعف استفاده شود.

۲۵) می­بایست قطر میلگرد کششی از ۱ میلی­متر کمتر و از ۱۶ میلی­متر بیشتر نباشد.

۲۶) در مورد تیرچه هایی که ضخامت بتن پاشنه آن ها ۵۱۵ سانتی­متر یا بیشتر باشد، می­توان حداکثر قطر میلگرد کششی را به ۲۱ میلی­متر افزایش داد.

۱-۲۶) حداقل عرض بتن پاشنه ۱۱ سانتی­متر بوده و نباید از ۱۱۳۵ برابر ضخامت سقف کمتر باشد.

۲-۲۶) پاشنه باید به میزانی باشد که قابل بتن­ریزی بوده و پوشش بتن روی میلگرد را جهت ایجاد مقاومت در برابر آتش­سوزی تامین نماید.

۳-۲۶) پس از بتن ریزی پاشنه، باید مراقبت­های لازم جهت نگهداری و مرطوب نگه داشتن بتن انجام گردد.

۴-۲۶) در صورتی که بتن پاشنه تیرچه معیوب و شکسته باشد، باید آن تیرچه را از محل عیب به دو تیرچه کوتاهتر تقسیم نمود و یا نسبت یه خرد کردن کامل بتن پاشنه و بتن ریزی مجدد آن اقدام کرد.

۵-۲۶) در صورت استفاده از میلگردهای کششی به تعداد بیش از دو عدد، دو میلگرد طولی باید در سرتاسر طول تیرچه ادامه یابند.

۶-۲۶) فاصله آزاد بین میلگردهای کششی نباید از قطر بزرگترین دانه شن بتن مورد استفاده در پاشنه تیرچه به اضافه ۵ میلیمتر کمتر باشد.

۷-۲۶) رعایت مالحظات مربوط به مهار میلگرد در پاشنه تیرچه و عملکرد آن با بتن پاشنه در تیرچه ها الزامی می باشد.

۲۷) حداقل قطر برای خرپای با میلگردهای عرضی مضاعف ۵ میلیمتر، و برای خرپای با میلگرد عرضی منفرد، ۶ میلیمتر است.

۱-۲۷) حداقل زاویه میلگرد عرضی نسبت به خط افق باید ۳۰ درجه باشد و معمولا از ۴۵ درجه نباید کمتر باشد.

۲-۲۷) اتصال میلگردهای عرضی و اعضای بالایی و زیرین خرپای تیرچه، می­بایست توسط نقطه جوش تامین گردد .

۲۸) جهت اتصال اعضای خرپا می­توان از هر نوع عمل جوشکاری مناسب استفاده نمود.

۱-۲۸) باید دقت شود که در مرحله جوشکاری از سطح مقطع اعضای خرپای تیرچه کاسته نشود.

۲۹) در صورت استفاده از قالب فلزی و عدم استفاده از کفشک، تیرچه بتن­ریزی شده را می­توان بسته به شرایط حرارت محیط، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت از قالب خود جدا نمود .

۱-۲۹) تیرچه در ابتدا می­بایست روی پل­های اصلی (تیرهای فلزی)، در ترازهای موردنظر کارگذاری شوند.

۲-۲۹) فاصله بین تیرچه­ها باید با بلوک­های مجوف پر شود و پس از نصب میلگردهای حرارتی و میلگردهای تکمیلی بر اساس نقشه­های اجرایی، باید بتن دال سقف ریخته شود.

۳-۲۹) آرماتورهای اصلی تیرچه باید به طول ۱۰ – ۱۵ سانتی­متر با تیرهای اصلی درگیر شوند و به هیچ وجه نباید این آرماتورها را به تیرهای فلزی جوش داد.

۴-۲۹) با توجه به اینکه تیرچه­ها به استثنای تیرچه­های با جان باز قبل از یکپارچه شدن سقف قادر به تحمل بار سقف نیستند، باید توسط تعدادی چهارتراش و پایه (جک­ها یا شمع­ها) به نحو مناسب و مطمئنی نگهداری شوند.

۵-۲۹) در موقع اجرا باید خیز مناسبی به طرف بالا به تیرچه­ها داد تا پس از اجرا و یکپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهای وارده این خیز حذف شود.

۶-۲۹) تکیه­گاه تیرچه­ها بر روی تیرها می­بایست کافی بوده و به طور مناسب اجرا گردد.

۷-۲۹) بتن این تیرچه­ها باید استاندارد بوده و در حد یک ملات با کیفیت باشد.

۸-۲۹) باید توجه داشت که به دلیل ضعف در بارگیری، باراندازی و استقرار تیرچه در سقف همواره امکان شکسته شدن و انهدام بخش­هایی از بتن پاشنه وجود دارد.

۹-۲۹) جزئیات مربوط به تامین ظرفیت برشی در انتهای تیرچه­ها از طریق آرماتورهای اوتکا و همچنین تامین ظرفیت خمشی منفی از طریق بکارگیری آرماتور منفی می­بایست به صورت اصولی رعایت و اجرا گردد.

۱۰-۲۹) خیز منفی در تیرچه­ها باید بسته به شرایط ساخت باید به درستی اجرا شود. (که معمولا به ازای هر متر طول دهانه ۲میلی­متر خیز رو به بالا در نظر گرفته می شود)

۱۱-۲۹) در صورتی که تیرچه به یک تیرآهن منتهی می­گردد، می­بایست با استفاده از میلگرد ممان منفی، تیرچه به تیرآهن مهار شود تا در زمان زلزله دچار گسیختگی نگردد.

۳۰) در مورد زمان برچیدن پایه­ها و پایه­های اطمینان، باید مندرجات آیین نامه بتن ایران رعایت گردد.

۱-۳۰) جک­هایی که در زیر سقف­های تیرچه و بلوک برای تحمل وزن بتن تازه تا رسیدن به مقاومت اولیه آن استفاده می­شود، حداقل ۱۱ روز باید بدون تغییر باقی بمانند.

۲-۳۰) این جک­ها باید به نحوی اجرا شود که میلگردهای دو سر تیرچه روی بال تیرآهن قرار گیرد.

۳۱) بتن مصرفی بر روی سقف حتما می­بایست به صورت یکپارچه اجرا شود و نباید بین بتن­ریزی فاصله­ای ایجاد شود.

۱-۳۱) بتن­ریزی نباید در چند مرحله با فاصله زمانی زیاد انجام گردد.

۲-۳۱) قبل از بتن­ریزی باید سقف از هرگونه آلودگی همچون بتن خشک شده، شن و ماسه و یا خرده­های سفال در مقاطع حساس همچون محل اتصال تیرچه به سقف پاک شود.

۳۲) نکات قابل توجه در زمینه سرویس­های الکتریکی:

۱-۳۲) باید قطع و یا تغییر مسیر جریان برق و سایر سرویس­های مشابه با همکاری سازمان­های ذیربط صورت گیرد.

۲-۳۲) قسمت­های روباز و فاقد جریان کلیه وسایل و تجهیزات برقی که به طور موثر با سیم به زمین وصل است، باید بررسی گردد.

۳-۳۲) قبل از راه­اندازی تجهیزات برقی کلیه کلیدهای اصلی جریان برق بایستی قطع گردد و نیز این وسایل باید دارای حفاظ ایمنی باشند.

۴-۳۲) کلیه عملیات نصب، راه اندازی، تعمیر، آزمایش، تنظیم و به­کارگیری وسایل برقی توسط مجری ذیصلاح صورت گیرد.

۵-۳۲) سیم­های برق جرثقیل­ها بایستی دارای حفاظ جلوگیری از اتصال باشند.

۶-۳۲) کلیه سیم­هایی که نمی­توان آن­ها را عایق کرد، بایستی دارای حفاظ جلوگیری از اتصال باشند.

۷-۳۲) لوله­ها، بست­ها، حفاظ­ها و سایر قسمت­های فلزی (غیرعایق) وسایل برقی که مستقیما تحت فشار جریان برق نیستند، بایستی دارای اتصال مطمئن به زمین باشند.

۸-۳۲) نقاطی که احتمال آسیب دیدن سیم­های اتصال به زمین در آن­ها وجود دارد، بایستی دارای وسایل مطمئن حفاظتی باشند.

۹-۳۲) در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب، بایستی دستگاه جوشکاری در خارج از محیط بسته قرار گیرد و بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین موثر باشد.

۱۰-۳۲) هم­چنین کابل­های دستگاه جوشکاری برقی بایستی دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه زدگی و خوردگی باشد.

۱۱-۳۲) اتصالات زمین ماشین­آلات و وسایل ساختمانی در محل­هایی که امکان آسیب­دیدگی و روکش آن­ها وجود دارد، بایستی با وسایل و پوشش­های مطمئن حفاظت شوند.

۱۲-۳۲) قانون و آیین­نامه حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در کلیه عملیات ساختمانی رعایت گردد.

۱۳-۳۲) کلیه سیم­کشی­های موقت و دائم و نصب تجهیزات برقی طبق مبحث ۱۳ مقررات ملی تاسیسات الکتریکی و آیین­نامه حفاظتی کارگاه­های ساختمانی رعایت گردد.

۱۴-۳۲) کلیه هادی­ها، خطوط و تاسیسات برقی در محوطه و حریم کارگاه ساختمانی بایستی برق­دار فرض شوند.

۱۵-۳۲) برای کاهش آثار زیان­آور میدان­های الکترو مغناطیسی ناشی از خطوط برق فشار قوی، بایستی مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، در تعیین محل احداث بناها و تاسیسات رعایت شود.

۱۶-۳۲) کلیه سیم­کشی­هایی که برای استفاده­های موقت انجام می­شود، باید با رعایت موارد زیر انجام شود:

الف) برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم­های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل­های مناسب نصب شود.

ب) سیم­کشی برای استفاده­های موقت در صورت امکان باید در ارتفاع حداقل ۲۱۵ متری از کف انجام شود. در غیر این­صورت باید سیم­ها طوری نصب شوند که از آسیب­های احتمالی محفوظ بمانند.

ج) تابلوهای برق موقت می­بایستی به وسیله محفظه­هایی با درپوش قفل­دار مسدود گردند و پیرامون آن­ها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود.

۱۷-۳۲) استفاده از سیم­کشی­های موقت در کارگاه­های ساختمانی، با رعایت اصول ایمنی و صرفا در زمان تخریب، ساخت، تعمیرات و تغییرات مجاز است و بلافاصله پس از اتمام کار بایستی کلیه سیم­کشی­های موقت جمع­آوری شود.

۱۸-۳۲) کلیه چراغ­های مورد استفاده برای روشنایی موقت بایستی در برابر تماس اشیاء و افراد و نیز شکستن حفاظت شوند.

۱۹-۳۲) سیم­های رابط نباید در معرض صدمات ناشی از تماس با لبه­های در و پنجره و بست­ها قرار گیرند و نیز باید پیوسته و یک تکه باشند.

۲۰-۳۲) سیم­های رابط مذکور باید توسط تجهیزات ایمن نظیر دو شاخه و سه شاخه به وسایل و پریزها متصل گردیده و احتمال کشیدگی سیم نیز وجود نداشته باشد.

۳۳) کلیه بخش­های یک کارگاه که در آن کار در حال جریان است، باید توسط روش­های طبیعی یا مصنوعی به شکل مناسبی دارای نور کافی باشند. هم­چنین با استفاده از روشنایی مصنوعی از ایجاد سایه­های عمیق که موجب پنهان شدن مخاطرات می­شوند، جلوگیری شود.

۳۴) مالک موظف است کلیه اسناد مربوط به آزمایش­های بتن و جوش را در قالب یک رونوشت به مهندس ناظر تحویل دهد. ضمنا در زمان تحویل این اسناد می­بایست نسخه اصلی آن را نیز به همراه داشته باشد تا مهندس ناظر بررسی نماید.

۳۵) مالک می­بایست تمامی عملیات ساختمانی را مطابق با نقشه­های مصوب اجرا نماید و در صورت مغایرت و یا ایراد در نقشه­ها، طی نامه­ای کتبا موضوع را به مهندس ناظر اعلام نماید.

۳۶) مالک قبل از تایید اجرای سقف توسط مهندس ناظر مجاز به بتن­ریزی نمی­باشد. ضمنا پس از اتمام انجام سقف مالک موظف است از مهندس ناظر درخواست کتبی جهت بازدید پروژه نماید.

۳۷) ابعاد چاله آسانسور و ابعاد پاسیو و عرض راه پله­ها باید مطابق با نقشه­های مصوب اجرا گردد.

۳۸) ابعاد تیرها و آویزهای تیرهای بتنی به هیچ وجه نباید به صورت خودسرانه تغییر داده شوند.

۳۹) قالب آسانسور می­بایست حتما توسط پیمانکار ذیصلاح مطابق با نقشه­های محاسباتی نصب گردد.

۴۰) میزان کاور بتن­ریزی بر اساس نقشه­های مصوب رعایت شود.

۴۱) پرتگاه­ها( سقف، راه­پله، آسانسور و بام) مطابق مقررات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمن سازی شود.

۴۲) پیشروی طولی و سطح اشغال مطابق نقشه­های معماری مصوب، بایستی رعایت گردد.

۴۳) آرماتورهای انتظار جهت اجرای سقف کاذب قبل از بتن ریزی بایستی اجرا گردد.

۴۴) در صورت استفاده از بلوک پلی­استایرن (یونولیت) شرکت تولید کننده باید دارای استاندارد باشد و گواهی موردنظر تحویل مهندس ناظر گردد.

۴۵) شرکت تولید کننده تیرچه های مورد استفاده باید دارای استاندارد باشد و گواهی موردنظر تحویل مهندس ناظر گردد.

۴۶) در هنگام بتن ریزی و تخلیه بتن از میکسر، اضافه نمودن آب به میکسر جهت پمپاژ راحت تر بتن، اکیداً ممنوع است.

۴۷) مناسب­تر است که پلیت­گذاری برای پوشش نما، چاله آسانسور، وال­پست­ها و  ….بایستی در این مرحله انجام گیرد.

۴۸) درز انقطاع در سقف­ها بایستی مطابق نقشه های معماری مصوب اجرا شود. در صورت استفاده از یولونیت در کناره­ دیوار همسایه، پس از بتن­ریزی بایستی یونولیت­های مجاور دیوار همسایه برداشته شود تا درز انقطاع مشخص و قابل مشاهده باشد.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………. نقاشی ویلا ………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان در ساوجبلاغ

نقاشی های مدرن ساختمان

اموزش نقاشی مدرن ساختمان

نقاشی مدرن ساختمان

نقاشی مدرن ساختمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!