×

دستور کار عملیات سقف

 • کد نوشته: 14744
 • ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
 • دیدگاه‌ها برای دستور کار عملیات سقف بسته هستند
 • دستور کار عملیات سقف به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات سقف ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد: لذا خواهشمند است […]

  دستور کار عملیات سقف

  دستور کار عملیات سقف

  به گزارش طراحی آپارتمان : جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم ………………………………………………………….. سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات سقف ساختمان می باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

  لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

  ۱) برای جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی و ازدست دادن کارایی آرماتور حرارتی، نباید در یونولیت فرو رفته و یا چسبیده به بلوک اجرا شود.

  ۱-۱) می­توان برای جلوگیری از برخی ضعف­های فوق، از تیرچه کرومیت به جای تیرچه بتنی استفاده کرد .

  ۲) باید توجه داشت که سیستم سقف تیرچه و بلوک با جایگزینی بلوک های یونولیتی (پلی استایرن) به جای بلوک سفالی ضعیف­تر و غیراستانداردتر می­شود.

  ۱-۲) یونولیت­ها باید کندسوز باشند و در واقع ضوابط حریق در این نوع بلوک­ها رعایت شود.

  ۲-۲) مطابق آیین نامه چگالی بلوک­های یونولیتی باید در حدود  ۱۳-۱۴ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

  ۳-۲) باید برای جلوگیری از ترک خوردگی و فروریزش اندود گچ، و نیز گچ و خاک روی یونولیت با گذر زمان، از رابیتس یا توری مرغی استفاده گردد.

  ۴-۲) اگر از سیستم سقف یونولیت و تیرچه استفاده گردد، به منظور جلوگیری از سرایت آتش سوزی، در فصل مشترک دو واحد باید یونولیت تخلیه شده و دیوار جداکننده دو واحد تا زیر بتن سقف سازه­ای ادامه یابد.

  ۳) در ساختمان­های بتنی نحوه و محل تلاقی میلگردهای ستون به پوتر سقف می­بایست به درستی اجرا گردد .

  ۴) در هنگام اجرای سقف حتما بازشوهای مربوط به تاسیسات مکانیکی یا برقی دیده شده و در محل مناسب با غلاف مربوطه کارگذاری شود.

  ۵) باید در هنگام بتن­ریزی سقف، کنترل و بررسی توسط مجری ذیصلاح بر تراز بودن بتن و ضخامت قید شده در نقشه ها(که مبنای محاسبات است) انجام گردد.

  ۶) در بتن­ریزی دیوارها و سقف ها، استفاده از صفحات قالب فلزی مناسب­تر می­باشد.

  ۷) سقف­های کاذب می بایست معمولا حدود ۳۰ تا۵۰ سانتی­متر پایین تر از سقف اصلی قرار گیرند.

  ۱-۷) از توری گالوانیزه برای نگه­داری پشم شیشه در سقف­های سبک، سطح دیوارهای قیراندود و سطح تیرآهن­های سقف استفاده گردد.

  ۲-۷) جهت اجرای زیرسازی سقف های کاذب ۹ عدد میلگرد در هر متر مربع استفاده گردد.

  ۳-۷) می­بایست در سقف­های بتنی میله­های نگه­دارنده سقف کاذب قبل از بتن­ریزی، کار گذاشته شود.

  ۴-۷) توجه شود که باید برای جلوگیری از جابجایی سقف و ترک­های موئین، سقف کاذب در راستای دیوارها متصل شود.

  ۵-۷) قطر میلگردهای آویز سقف کاذب، معموال ۶ تا ۱ میلی­متر توصیه شده و می بایست به طول­های مورد لزوم، در فواصل تعیین شده طبق نقشه­های اجرایی، مابین بلوک­ها نصب گردند.

  ۸) می­توان بالشتک بتنی در زیرسری تیرآهن­های سقف را از جنس فلزی، بتنی زیر سری و بتنی مسلح تهیه و استفاده نمود.

  ۹) در اجرای تیرریزی سقف با تیرآهن، مصرف بالشتک کلاف بتنی و پلیت مناسب­تر است.

  ۱-۹) باید حداقل ریشه بالشتک­های منفرد زیرسری از آکس تیر ریزی سقف، ۲۵ سانتی­متر باشد.

  ۲-۹) اجرای مهار تیرریزی سقف باید با میلگرد به صورت معمول انجام گیرد.

  ۳-۹) برای تراز کردن تیرریزی سقف باید بوسیله سیمان همه در یک افق ترازی قرار گیرد.

  ۱۰) بطور نسبی عمل بتن­ریزی بین دو تکیه­گاه می­بایست حداکثر طی یک روز عملی شود.

  ۱۱) حداقل زمان بریدن میلگردها در سقف­های پیش تنیده معمولا ۷ روز توصیه می­گردد.

  ۱۲) در سقف­های مجوف در صورتی که دهانه و طول تیر زیاد باشد، می­بایست از تیرهای دوبل استفاده شود.

  ۱۳) قبل از ریختن پوشش بتن در اجرای تیرچه بلوک­ها ابتدا می­بایست سطح تیرچه و بلوک مرطوب شود.

  ۱۴) زمان باز کردن قالب­های مقعر در سقف­های بتنی ۵ روز در نظر گرفته می­شود.

  ۱۵) بهتر است در سقف­های اسکلت فلزی و بتنی از قالب­بندی مقعر بتنی استفاده شود.

  ۱۶) کابل­های برق در سقف­های مقعر، می­بایست داخل لوله­های فولادی تعبیه شود.

  ۱۷) در قسمت­های شیشه خور نورگیر سقف برای فضاهای وسیع، می­بایست جهت جلوگیری از خمش در طول، از سپری استفاده شود .

  ۱۸) فاصله میلگردهای حرارتی از یکدیگر می بایست ۲۵ تا ۳۰ سانتی­متر باشد.

  ۱-۱۸) توجه شود که میلگردهای حرارتی باید به میلگردهای فوقانی تیرچه، با سیم آرماتوربندی متصل شوند.

  ۲-۱۸) قطر میلگردهای حرارتی بایستی بین ۱ تا ۶ میلی­متر در نظر گرفته شود.

  ۱۹) مواد تشکیل دهنده بلوک­ها نباید روی بتن اثر شیمیایی داشته باشد.

  ۱-۱۹) بلوک­ها باید در محل تمیز و سرپوشیده به طور جدا از هم دسته­بندی شده و از تماس با خاک، مواد مضر، رطوبت و برف و یخ جلوگیری شود.

  ۲-۱۹) آزمایش نمونه­های گرفته شده از بلوک­ها در کارخانه و کارگاه باید منطبق با ویژگی­های مورد نظر در مشخصات کار باشد.

  ۳-۱۹) به دلیل اینکه بلوک­ها تا زمان گرفتن بتن و سخت شدن آن به عنوان قالب عمل می­کنند، بایستی به جای ۵ cm بتن­ریزی روی بلوک فراتر از  cm7 بتن­ریزی کرد.

  ۲۰) میلگردهای کف خرپا باید از لحاظ نوع (ساده یا آجدار)، طول و تعداد کاملاً مطابق با نقشه باشند.

  ۱-۲۰) میلگردهای کف خرپا باید درست در وسط طول تیرچه (محل ممان مثبت بحرانی) قرار گیرد.

  ۲-۲۰) برای اینکه میلگردهای مذکور هنگام بتن­ریزی جابجا نشوند، بهتر است آن­ها را به وسیله یک یا چند میلگرد عرضی به یکدیگر جوش داد.

  ۲۱) میلگردهای تحتانی این تیرچه ها را بایستی قبل از بتن­ریزی با روش­های خاص و وسایل ویژه کشیده و سپس بتن­ریزی انجام گیرد و تا سخت شدن کامل بتن، آن­ها را در حال کشش نگه داشت.

  ۲۲) حمل و نقل و انبار کردن تیرچه­ها جهت جلوگیری از ایجاد ترک و شکستگی در آن­ها، باید با دقت زیر نظر مجری ذیصلاح انجام شود.

  ۱-۲۲) هنگام انبار کردن تیرچه­ها باید زیر آن­ها را کاملاً مسطح نموده و تیرچه ها کاملاً در کنار هم قرار گیرند.

  ۲-۲۲) بایستی بعد از انجام بند فوق، روی تیرچه­های ردیف اول را حداکثر به فاصله یک متر به یک متر چوب چهارتراش قرار داد و سپس تیرچه ردیف بعدی را روی آن چید.

  ۲۳) در مورد سقف­های تیرچه و بلوک محدودیت­های اجرایی به نحو زیر می باشد:

  ۱-۲۳) فاصله محور تا محور تیرچه­ها نباید از ۷۰ سانتی­متر بیشتر باشد.

  ۲-۲۳) بتن پوششی قسمت بالایی تیر (بتن روی بلوک)، نباید از ۵ سانتیمتر یا ۱۲/۱ فاصله محور به محور تیرچه­ها کمتر باشد.

  ۳-۲۳) عرض تیرچه­ها نباید از ۱۰ سانتی­متر کوچکتر باشد.

  ۴-۲۳) حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه، پس از نصب نباید کمتر از ۶۱۵ سانتی­متر باشد.

  ۵-۲۳) ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نباید از ۱۱۲ دهانه کمتر باشد.

  ۲۴) در مورد تیرهای یکسره (تکیه­گاه­های گیردار) نسبت ضخامت به دهانه، به ۱۱۲۶ کاهش می­یابد.

  ۱-۲۴) در سقف هایی که مساله خیز مطرح نباشد، این مقدار تا ۱۱۳۵ دهانه نیز کاهش می­یابد.

  ۲-۲۴) حداکثر دهانه مورد پوشش سقف (در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی) یا تیرچه­های منفرد، نباید از ۱ متر بیشتر شود.

  ۳-۲۴) برای اطمینان بیشتر، دهانه مورد پوشش بیشتر از ۷ متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد، و یا دهانه بیش از ۷ متر، باید از تیرچه مضاعف استفاده شود.

  ۲۵) می­بایست قطر میلگرد کششی از ۱ میلی­متر کمتر و از ۱۶ میلی­متر بیشتر نباشد.

  ۲۶) در مورد تیرچه هایی که ضخامت بتن پاشنه آن ها ۵۱۵ سانتی­متر یا بیشتر باشد، می­توان حداکثر قطر میلگرد کششی را به ۲۱ میلی­متر افزایش داد.

  ۱-۲۶) حداقل عرض بتن پاشنه ۱۱ سانتی­متر بوده و نباید از ۱۱۳۵ برابر ضخامت سقف کمتر باشد.

  ۲-۲۶) پاشنه باید به میزانی باشد که قابل بتن­ریزی بوده و پوشش بتن روی میلگرد را جهت ایجاد مقاومت در برابر آتش­سوزی تامین نماید.

  ۳-۲۶) پس از بتن ریزی پاشنه، باید مراقبت­های لازم جهت نگهداری و مرطوب نگه داشتن بتن انجام گردد.

  ۴-۲۶) در صورتی که بتن پاشنه تیرچه معیوب و شکسته باشد، باید آن تیرچه را از محل عیب به دو تیرچه کوتاهتر تقسیم نمود و یا نسبت یه خرد کردن کامل بتن پاشنه و بتن ریزی مجدد آن اقدام کرد.

  ۵-۲۶) در صورت استفاده از میلگردهای کششی به تعداد بیش از دو عدد، دو میلگرد طولی باید در سرتاسر طول تیرچه ادامه یابند.

  ۶-۲۶) فاصله آزاد بین میلگردهای کششی نباید از قطر بزرگترین دانه شن بتن مورد استفاده در پاشنه تیرچه به اضافه ۵ میلیمتر کمتر باشد.

  ۷-۲۶) رعایت مالحظات مربوط به مهار میلگرد در پاشنه تیرچه و عملکرد آن با بتن پاشنه در تیرچه ها الزامی می باشد.

  ۲۷) حداقل قطر برای خرپای با میلگردهای عرضی مضاعف ۵ میلیمتر، و برای خرپای با میلگرد عرضی منفرد، ۶ میلیمتر است.

  ۱-۲۷) حداقل زاویه میلگرد عرضی نسبت به خط افق باید ۳۰ درجه باشد و معمولا از ۴۵ درجه نباید کمتر باشد.

  ۲-۲۷) اتصال میلگردهای عرضی و اعضای بالایی و زیرین خرپای تیرچه، می­بایست توسط نقطه جوش تامین گردد .

  ۲۸) جهت اتصال اعضای خرپا می­توان از هر نوع عمل جوشکاری مناسب استفاده نمود.

  ۱-۲۸) باید دقت شود که در مرحله جوشکاری از سطح مقطع اعضای خرپای تیرچه کاسته نشود.

  ۲۹) در صورت استفاده از قالب فلزی و عدم استفاده از کفشک، تیرچه بتن­ریزی شده را می­توان بسته به شرایط حرارت محیط، پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت از قالب خود جدا نمود .

  ۱-۲۹) تیرچه در ابتدا می­بایست روی پل­های اصلی (تیرهای فلزی)، در ترازهای موردنظر کارگذاری شوند.

  ۲-۲۹) فاصله بین تیرچه­ها باید با بلوک­های مجوف پر شود و پس از نصب میلگردهای حرارتی و میلگردهای تکمیلی بر اساس نقشه­های اجرایی، باید بتن دال سقف ریخته شود.

  ۳-۲۹) آرماتورهای اصلی تیرچه باید به طول ۱۰ – ۱۵ سانتی­متر با تیرهای اصلی درگیر شوند و به هیچ وجه نباید این آرماتورها را به تیرهای فلزی جوش داد.

  ۴-۲۹) با توجه به اینکه تیرچه­ها به استثنای تیرچه­های با جان باز قبل از یکپارچه شدن سقف قادر به تحمل بار سقف نیستند، باید توسط تعدادی چهارتراش و پایه (جک­ها یا شمع­ها) به نحو مناسب و مطمئنی نگهداری شوند.

  ۵-۲۹) در موقع اجرا باید خیز مناسبی به طرف بالا به تیرچه­ها داد تا پس از اجرا و یکپارچه شدن سقف و وارد شدن بارهای وارده این خیز حذف شود.

  ۶-۲۹) تکیه­گاه تیرچه­ها بر روی تیرها می­بایست کافی بوده و به طور مناسب اجرا گردد.

  ۷-۲۹) بتن این تیرچه­ها باید استاندارد بوده و در حد یک ملات با کیفیت باشد.

  ۸-۲۹) باید توجه داشت که به دلیل ضعف در بارگیری، باراندازی و استقرار تیرچه در سقف همواره امکان شکسته شدن و انهدام بخش­هایی از بتن پاشنه وجود دارد.

  ۹-۲۹) جزئیات مربوط به تامین ظرفیت برشی در انتهای تیرچه­ها از طریق آرماتورهای اوتکا و همچنین تامین ظرفیت خمشی منفی از طریق بکارگیری آرماتور منفی می­بایست به صورت اصولی رعایت و اجرا گردد.

  ۱۰-۲۹) خیز منفی در تیرچه­ها باید بسته به شرایط ساخت باید به درستی اجرا شود. (که معمولا به ازای هر متر طول دهانه ۲میلی­متر خیز رو به بالا در نظر گرفته می شود)

  ۱۱-۲۹) در صورتی که تیرچه به یک تیرآهن منتهی می­گردد، می­بایست با استفاده از میلگرد ممان منفی، تیرچه به تیرآهن مهار شود تا در زمان زلزله دچار گسیختگی نگردد.

  ۳۰) در مورد زمان برچیدن پایه­ها و پایه­های اطمینان، باید مندرجات آیین نامه بتن ایران رعایت گردد.

  ۱-۳۰) جک­هایی که در زیر سقف­های تیرچه و بلوک برای تحمل وزن بتن تازه تا رسیدن به مقاومت اولیه آن استفاده می­شود، حداقل ۱۱ روز باید بدون تغییر باقی بمانند.

  ۲-۳۰) این جک­ها باید به نحوی اجرا شود که میلگردهای دو سر تیرچه روی بال تیرآهن قرار گیرد.

  ۳۱) بتن مصرفی بر روی سقف حتما می­بایست به صورت یکپارچه اجرا شود و نباید بین بتن­ریزی فاصله­ای ایجاد شود.

  ۱-۳۱) بتن­ریزی نباید در چند مرحله با فاصله زمانی زیاد انجام گردد.

  ۲-۳۱) قبل از بتن­ریزی باید سقف از هرگونه آلودگی همچون بتن خشک شده، شن و ماسه و یا خرده­های سفال در مقاطع حساس همچون محل اتصال تیرچه به سقف پاک شود.

  ۳۲) نکات قابل توجه در زمینه سرویس­های الکتریکی:

  ۱-۳۲) باید قطع و یا تغییر مسیر جریان برق و سایر سرویس­های مشابه با همکاری سازمان­های ذیربط صورت گیرد.

  ۲-۳۲) قسمت­های روباز و فاقد جریان کلیه وسایل و تجهیزات برقی که به طور موثر با سیم به زمین وصل است، باید بررسی گردد.

  ۳-۳۲) قبل از راه­اندازی تجهیزات برقی کلیه کلیدهای اصلی جریان برق بایستی قطع گردد و نیز این وسایل باید دارای حفاظ ایمنی باشند.

  ۴-۳۲) کلیه عملیات نصب، راه اندازی، تعمیر، آزمایش، تنظیم و به­کارگیری وسایل برقی توسط مجری ذیصلاح صورت گیرد.

  ۵-۳۲) سیم­های برق جرثقیل­ها بایستی دارای حفاظ جلوگیری از اتصال باشند.

  ۶-۳۲) کلیه سیم­هایی که نمی­توان آن­ها را عایق کرد، بایستی دارای حفاظ جلوگیری از اتصال باشند.

  ۷-۳۲) لوله­ها، بست­ها، حفاظ­ها و سایر قسمت­های فلزی (غیرعایق) وسایل برقی که مستقیما تحت فشار جریان برق نیستند، بایستی دارای اتصال مطمئن به زمین باشند.

  ۸-۳۲) نقاطی که احتمال آسیب دیدن سیم­های اتصال به زمین در آن­ها وجود دارد، بایستی دارای وسایل مطمئن حفاظتی باشند.

  ۹-۳۲) در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب، بایستی دستگاه جوشکاری در خارج از محیط بسته قرار گیرد و بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین موثر باشد.

  ۱۰-۳۲) هم­چنین کابل­های دستگاه جوشکاری برقی بایستی دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه زدگی و خوردگی باشد.

  ۱۱-۳۲) اتصالات زمین ماشین­آلات و وسایل ساختمانی در محل­هایی که امکان آسیب­دیدگی و روکش آن­ها وجود دارد، بایستی با وسایل و پوشش­های مطمئن حفاظت شوند.

  ۱۲-۳۲) قانون و آیین­نامه حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در کلیه عملیات ساختمانی رعایت گردد.

  ۱۳-۳۲) کلیه سیم­کشی­های موقت و دائم و نصب تجهیزات برقی طبق مبحث ۱۳ مقررات ملی تاسیسات الکتریکی و آیین­نامه حفاظتی کارگاه­های ساختمانی رعایت گردد.

  ۱۴-۳۲) کلیه هادی­ها، خطوط و تاسیسات برقی در محوطه و حریم کارگاه ساختمانی بایستی برق­دار فرض شوند.

  ۱۵-۳۲) برای کاهش آثار زیان­آور میدان­های الکترو مغناطیسی ناشی از خطوط برق فشار قوی، بایستی مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، در تعیین محل احداث بناها و تاسیسات رعایت شود.

  ۱۶-۳۲) کلیه سیم­کشی­هایی که برای استفاده­های موقت انجام می­شود، باید با رعایت موارد زیر انجام شود:

  الف) برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم­های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل­های مناسب نصب شود.

  ب) سیم­کشی برای استفاده­های موقت در صورت امکان باید در ارتفاع حداقل ۲۱۵ متری از کف انجام شود. در غیر این­صورت باید سیم­ها طوری نصب شوند که از آسیب­های احتمالی محفوظ بمانند.

  ج) تابلوهای برق موقت می­بایستی به وسیله محفظه­هایی با درپوش قفل­دار مسدود گردند و پیرامون آن­ها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود.

  ۱۷-۳۲) استفاده از سیم­کشی­های موقت در کارگاه­های ساختمانی، با رعایت اصول ایمنی و صرفا در زمان تخریب، ساخت، تعمیرات و تغییرات مجاز است و بلافاصله پس از اتمام کار بایستی کلیه سیم­کشی­های موقت جمع­آوری شود.

  ۱۸-۳۲) کلیه چراغ­های مورد استفاده برای روشنایی موقت بایستی در برابر تماس اشیاء و افراد و نیز شکستن حفاظت شوند.

  ۱۹-۳۲) سیم­های رابط نباید در معرض صدمات ناشی از تماس با لبه­های در و پنجره و بست­ها قرار گیرند و نیز باید پیوسته و یک تکه باشند.

  ۲۰-۳۲) سیم­های رابط مذکور باید توسط تجهیزات ایمن نظیر دو شاخه و سه شاخه به وسایل و پریزها متصل گردیده و احتمال کشیدگی سیم نیز وجود نداشته باشد.

  ۳۳) کلیه بخش­های یک کارگاه که در آن کار در حال جریان است، باید توسط روش­های طبیعی یا مصنوعی به شکل مناسبی دارای نور کافی باشند. هم­چنین با استفاده از روشنایی مصنوعی از ایجاد سایه­های عمیق که موجب پنهان شدن مخاطرات می­شوند، جلوگیری شود.

  ۳۴) مالک موظف است کلیه اسناد مربوط به آزمایش­های بتن و جوش را در قالب یک رونوشت به مهندس ناظر تحویل دهد. ضمنا در زمان تحویل این اسناد می­بایست نسخه اصلی آن را نیز به همراه داشته باشد تا مهندس ناظر بررسی نماید.

  ۳۵) مالک می­بایست تمامی عملیات ساختمانی را مطابق با نقشه­های مصوب اجرا نماید و در صورت مغایرت و یا ایراد در نقشه­ها، طی نامه­ای کتبا موضوع را به مهندس ناظر اعلام نماید.

  ۳۶) مالک قبل از تایید اجرای سقف توسط مهندس ناظر مجاز به بتن­ریزی نمی­باشد. ضمنا پس از اتمام انجام سقف مالک موظف است از مهندس ناظر درخواست کتبی جهت بازدید پروژه نماید.

  ۳۷) ابعاد چاله آسانسور و ابعاد پاسیو و عرض راه پله­ها باید مطابق با نقشه­های مصوب اجرا گردد.

  ۳۸) ابعاد تیرها و آویزهای تیرهای بتنی به هیچ وجه نباید به صورت خودسرانه تغییر داده شوند.

  ۳۹) قالب آسانسور می­بایست حتما توسط پیمانکار ذیصلاح مطابق با نقشه­های محاسباتی نصب گردد.

  ۴۰) میزان کاور بتن­ریزی بر اساس نقشه­های مصوب رعایت شود.

  ۴۱) پرتگاه­ها( سقف، راه­پله، آسانسور و بام) مطابق مقررات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمن سازی شود.

  ۴۲) پیشروی طولی و سطح اشغال مطابق نقشه­های معماری مصوب، بایستی رعایت گردد.

  ۴۳) آرماتورهای انتظار جهت اجرای سقف کاذب قبل از بتن ریزی بایستی اجرا گردد.

  ۴۴) در صورت استفاده از بلوک پلی­استایرن (یونولیت) شرکت تولید کننده باید دارای استاندارد باشد و گواهی موردنظر تحویل مهندس ناظر گردد.

  ۴۵) شرکت تولید کننده تیرچه های مورد استفاده باید دارای استاندارد باشد و گواهی موردنظر تحویل مهندس ناظر گردد.

  ۴۶) در هنگام بتن ریزی و تخلیه بتن از میکسر، اضافه نمودن آب به میکسر جهت پمپاژ راحت تر بتن، اکیداً ممنوع است.

  ۴۷) مناسب­تر است که پلیت­گذاری برای پوشش نما، چاله آسانسور، وال­پست­ها و  ….بایستی در این مرحله انجام گیرد.

  ۴۸) درز انقطاع در سقف­ها بایستی مطابق نقشه های معماری مصوب اجرا شود. در صورت استفاده از یولونیت در کناره­ دیوار همسایه، پس از بتن­ریزی بایستی یونولیت­های مجاور دیوار همسایه برداشته شود تا درز انقطاع مشخص و قابل مشاهده باشد.

  بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

  در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

  به اینجانب ……………………. نقاشی ویلا ………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

  گردید.

  مهر و امضاء

  تاریخ

  پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

  نقاشی ساختمان در ساوجبلاغ

  نقاشی های مدرن ساختمان

  اموزش نقاشی مدرن ساختمان

  نقاشی مدرن ساختمان

  نقاشی مدرن ساختمان

  نوشته های مشابه

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.