دستور کار عملیات سفت کاری

چک لیست

چک لیست


دستور کار عملیات سفت کاری

جناب آقای/ خانم/ شرکت محترم …………………..طراحی کلاسیک…………………………………… سازنده و نماینده محترم ساختمان به شماره پرونده …………………………………….. واقع به آدرس: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………با توجه به آنکه در حال حاضر مهیای شروع عملیات سفت­کاری ساختمان می­باشید، بدین وسیله موارد ذیل در مورخه …………………………………… به جنابعالی ابلاغ می گردد:

لذا خواهشمند است قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی و در حین آن کلیه موارد زیر را طبق مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی رعایت نمایید. کلیه نکات بیان شده در دستور کارهای قبلی در این عملیات نیز لازم اجرا می باشد و برای جلوگیری از تکرار از بیان مجدد آن ها صرف نظر گردیده است.

۱) در طول کار و تمام طول شب باید روشنایی راه­پله تأمین گردد. ضمناً کلیه راه­ پله­ ها و بازشوها باید نرده به اندازه ۱۱۱ سانتی­متر حفاظت گردد . در صورت نیاز مالک ملزم به استفاده از کارشناس HSE یا حفاظت فردی می­باشد.

۲) کلیه سیم­کشی­های موقت و نصب تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان و آیین­نامه حفاظتی تأسیسات الکتریکی در کارگاه­ها صورت گیرد و موارد زیر انجام گردد:

۱-۲) برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم­های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به تعداد کافی پریز در محل­های مناسب نصب شود.

۲-۲) سیم­کشی برای استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع ۲.۵ متر از کف انجام شود. در غیر این صورت نصب سیم­ها باید طوری باشد که از آسیبهای احتمالی محفوظ بمانند.

۳-۲) تابلوهای برق موقت بایستی به وسیله محفظه­هایی با درپوش قفل­دار مسدود گردند و پیرامون آن­ها روی زمین یا کف، فرش و یا سکوی عایق ایجاد شود.

۳) سطل­های آب و ماسه و کپسول­های خاموش­کننده (مناسب با نوع حریق) و الباقی وسایل اطفا حریق و علائم و نشانه­های ایمنی باید در قسمت­های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند نصب و آماده استفاده گردند.

۴) کلیه وسایل گرم­کننده برقی، گازسوز و نفت­سوز باید استاندارد باشد و تهویه هوا در کارگاه ساختمانی باید در نظر گرفته شود.

۵) در دهانه­های بیش از ۴ متر باید از وال پست استفاده شود.

۶) دیوار چینی دور ساختمان و دور راه­پله و آسانسور از بلوک­های با عرض حداقل ۱۵سانتی­متر اجرا شود تا هنگام انجام عملیات نازک­کاری تمام­شده ضخامت دیوارها ۲۰ سانتی­متر رعایت گردد و رعایت حفاظ ایمنی (نرده) به اندازه ۱۱۱mm الزامی می­باشد که بتواند حداقل ۱۵۱ کیلو بار را تحمل نماید.

۷) ارتفاع دست­انداز بام و بالکن­ها باید حداقل ۱۱۱سانتی­متر در نظر گرفته شود.

۸) ارتفاع دست­اندازه پنجره­ها و پاسیو باید حداقل ۱۷۰سانتی­متر در نظر گرفته شود و پنجره­های پاسیو ثابت و مشجر باشد.

۹) مالک بایستی دیوار چینی را به شکلی اجرا نماید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد. حتماً در دهانه­های بزرگ دارای پشت­بند باشد.

۱۰) در کلیه دیوارچینی­ها بایستی از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد (۲۱۱ کیلوگرم بر مترمربع) استفاده نماید.

۱۱) دیوارچینی­ها بایستی شاقول و امتداد آن­ها نیز مطابق نقشه­ها باشد و گوشه­های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد. و توسط مجری ذیصلاح انجام پذیرد.

۱۲) ساخت و نصب نعل درگاه فلزی مطابق نقشه­های شهرداری اجرا شود.

۱۳) پشت کلیه چهارچوب­ها را با ملات ماسه و سیمان پر نماید و چهارچوب حتماً باید دارای گیر مناسب (شاخ) باشد.

۱۴) نصب فریم­های فلزی پنجره­ها بر اساس دیتیل­ها اجرا شود.

۱۵) تمامی دیوارها باید به سقف توسط ملات گچ و خاک به سقف اتصال یابد.

۱۶) دیوارچینی باید کاملاً قائم و شاقولی بوده، امتداد رج­ها کاملاً افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقاً در مقابل هم قرارگرفته و شاقول باشند. ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه­های اجرایی باشد. ضخامت این بندها، نباید کمتر از ۱۱ میلی­متر و بیش­تر از ۱۲ میلی­متر باشد. آجرچینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود.

۱۷) در هنگام استفاده از آجر گری و دیوار کاری زنجاب شده و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه نظارت آجرها بایستی به مدت ۶۰ دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به­کار برده شوند. ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی­باشد.

۱۸) سوراخ­ها و محل­های باز برای کارگذاری چهارچوب­ها، درها، پنجره­ها، مجراهای تهویه، عبور لوله­ها و کابل­های توکار و نظایر آن ، باید قبلا بر اساس نقشه­های اجرایی کاملاً مشخص و هنگام آجرچینی تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظورتأمین فضاهای باز وجود نداشته باشد.

۱۹) آجرچینی در درجه حرارت کمتر از ۵ درجه سانتی­گراد مجاز نیست، در شرایط آب و هوایی سرد دیوارهای تازه چیده شده، باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند، در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان باید حداقل ۳ روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید.

۲۰) دیوارهای در تماس با فضای بیرونی می­بایست از سفال دو جداره با یونولیت یا از بلوک لیکا یا سیپورکس یا هبلکس که عایق حرارتی استفاده شود. ضمناً استفاده از ملات مخصوص سیپورکس و هبلکس برای بلوک­های سیپورکس و هبلکس الزامی می­باشد و استفاده از ملات گچ و ملات ماسه و سیمان مجاز نمی­باشد.

۲۱) جهت استفاده از بالابر می­بایست موارد زیر در نظر گرفته شود:

۱-۲۱) در استفاده از بالابر از کارشناس HSE در هنگام نصب و جمع­آوری استفاده شود. کارشناس HSE موظف به آموزش نیروها و مجریان جهت استفاده از بالابر می­باشد. تعمیرات و تنظیمات جزئی و کلی بر عهده افراد ذیصلاح بوده و کارگران حق دخالت در اینگونه موارد را ندارند.

۲-۲۱) سیم بکسل حتماً باید بازدید شود در صورت زدگی یا فرسوده بودن سیم می­بایست حتماً سیم بکسل تعویض شود.

۳-۲۱) سیم برق بالابر می­بایست حتماً به صورت یک تکه باشد و وصله نداشته باشد.

۴-۲۱) جهت حمل مصالح با بالابر باید حتماً از پاکت مخصوص حمل بار استفاده نمود.

۵-۲۱) فیوز جداگانه و اتصال زمین مناسب می­بایست تأمین شود.

۶-۲۱) جهت خالی نمودن پاکت بالابر می­بایست ابتدا از پرتگاه یا لبه پرتگاه به عقب کشیده شود و سپس اقدام به تخلیه نمود. گرفتن و تخلیه بار قبل از عقب کشیدن ممنوع می­باشد و مجریان می­بایست از افراد آموزش دیده استفاده نمایند.

۷-۲۱) حمل بار بیشتر از مقدار توصیه شده ممنوع می­باشد. حداکثر ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت کار مطمئن هر وسیله بالابر باید بر لوح­های نوشته و در محل مناسبی بر روی دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.

۸-۲۱) پایه­های بالابر می­بایست توسط مجری ذیصلاح نصب شود به نحوی که پایه با استفاده از اتصالات مناسب و بارگذاری در انتهای بالابر خطر سقوط نداشته باشد و یا زنجیر به سقف اتصال یابد.

۹-۲۱) قالب­ها و اتصالات سیم بکسل می­بایست قبل از هر بار استفاده و جابجایی حتماً بررسی گردد.

۱۰-۲۱) با استفاده از طناب مناسب از گیر کردن پاکت بالابر در طبقات کنترل شود.

۱۱-۲۱) استفاده از کمربند ایمنی مناسب هنگام استفاده از بالابر و اتصال آن به مهار الزامی می­باشد.

۱۲-۲۱) استفاده از حفاظ ایمنی مناسب در محل تخلیه بار در طبقات الزامی می­باشد.

۱۳-۲۱) به اپراتورهای دستگاه­های بالابر نباید کار دیگر ارجاع شود. هم­چنین افراد مزبور در هنگام روشن بودن دستگاه­ها و یا آویزان بودن بار مجاز به ترک یا رها کردن دستگاه نمی­باشند. ضمناً در زمان کار حق خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات را ندارد.

۱۴-۲۱) قالب دستگاه­ها و وسایل بالابر باید مجهز به شیطانک یا ضامن باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار نگردد.

۱۵-۲۱) به هیچ­وجه نباید اجازه داد که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و یا برای جابجا شدن از وسایل بالابر بدون سبد مخصوص حمل افراد و کمربند ایمنی استفاده نمایند.

۱۶-۲۱) در هنگام باد و بارندگی شدید، باید از کار کردن با دستگاه­های بالابر خودداری شود.

۱۷-۲۱) از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاه­های بالابر عبور داده شود و چنان­چه انجام این کار اجتناب­ناپذیر باشد، باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و هم­چنین  علائم هشداردهنده مؤثر از قبیل تابلوها، پرچم­های مخصوص یا چراغ­های چشمک­زن به کاربرده شود.

۱۸-۲۱) در صورتی که هنوز بتن سقف به مقاومت مناسب نرسیده است می­بایستی تعداد شمع­های زیر سقف، در محدوده­ی زیر دستگاه بالابر را افزایش داده و از کارکرد صحیح آن­ها اطمینان حاصل نمود. در سقف­ها از قرار دادن مستقیم بالابر بر روی قسمت­های سست خودداری شده و سعی شود تا پایه­ها بر روی تیرهای اصلی و باربر ساختمان قرار گیرد.

۱۹-۲۱) به منظور جلوگیری از سقوط دستگاه بالابر در هنگام بالا بردن مصالح، باید از وزنه­هایی مخصوص روی پایه دستگاه بالابر استفاده نمود و از بستن پایه دستگاه با سیم و کابل به سقف به عنوان تنها مهار دستگاه خودداری نمود.

۲۲) در پایان کار روزانه، قسمت­های در دست احداث نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب­پذیر باشند، رها گردند.

۲۳) هر بخشی از جایگاه کار که ارتفاع آن بیش از ۱۲۰ سانتی متر باشد باید دارای جان­پناه با شرایط زیر باشد:

۱-۲۳) حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحکام کافی باشد.

۲-۲۳) نرده بالایی بین ۹۰ تا ۱۱۱ سانتی­متر بالای سطح جایگاه قرار گیرد.

۳-۲۳) برای جلوگیری از سر خوردن کارگران یا افتادن مصالح و ابزار از روی جایگاه، پاخور در لبه باز جایگاه به بلندی ۱۵ سانتی­متر نصب شود.

۴-۲۳) نرده میانی میان پاخور و نرده بالایی نصب شود.

۲۴) چاه ارت باید مطابق نقشه­ها و توسط مجری ذیصلاح اجرا گردد و به نکات زیر توجه شود:

۱-۲۴) در حالتی که دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برق­گیر نبایستی از داخل ساختمان برده شود بلکه باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همین طور مسیر عبوری سیم ارت به داخل ساختمان تا شیشه ورودی ساختمان باید عایق­دار باشد.

۲-۲۴) در پای دکل توسط بست، سیم میله برق­گیر به یکی از پایه­های دکل خیلی محکم متصل شود و تا بالای دکل به میله برق­گیر متصل گردد. لازم به ذکر است مسیر میله برق­گیر از کابل­هایی که به آنتن­ها می­روند باید جدا باشد.

۲۵) در کارگاه ساختمانی حداقل یک توالت و روشویی الزامی می­باشد.

۲۶) از انباشتن مصالح ساختمانی بیش از حد مجاز طراحی روی سقف­های اجراشده و همچنین در مجاورت تیغه­ها و دیوارهای کم عرض باید جلوگیری به عمل آید.

۲۷) برداشتن مصالح انبارشده توسط کارگر باید از بالاترین قسمت شروع گردد و از کشیدن و برداشتن آن­ها از قسمت­های تحتانی که باعث ریزش و ایجاد حادثه می­شود، خودداری گردد.

۲۸) پخت قیر و آسفالت در کارگاه­های ساختمانی باید با رعایت موارد زیر انجام شود:

۱-۲۸) بشکه و دیگ­های پخت قیر و آسفالت در مواقع استفاده باید در جای خود محکم شده باشند، به طوری که در حین کار هیچ خطری متوجه افراد نشود.

۲-۲۸) دیگ­های پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضای باز قرار داده شوند. قراردادن آن­ها در معابر عمومی ممنوع می­باشد مگر با رعایت کلیه موارد ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست و کسب اجازه از مرجع رسمی ساختمان.

۳-۲۸) در موقع کار با دیگ­های پخت قیر و آسفالت باید وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشد.

۴-۲۸) شیلنگ مشعل­هایی که جهت پخت قیر و آسفالت و نصب ایزوگام به کار می­رود باید مورد بازدید قرارگرفته و محل اتصال آن به مخزن و مشعل با بست به طور محکم مهار شده باشد.

۵-۲۸) ظروف محتوی قیرداغ، نباید در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه به طور کامل و کافی انجام گیرد.

۶-۲۸) کارگرانی که به گرم کردن قیر، پخت، حمل و پخش قیر اشتغال دارند باید دستکش و ساعت بند حفاظتی مجهز باشند. بالا بردن آسفالت با قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است.

۷-۲۸) برای گرم کردن بشکه­های محتوی قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت­های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید.

۸-۲۸) هنگام حرارت دادن بشکه قیر، باید درب آن کاملاً باز باشد، بعلاوه درپوش کاملاً مناسب و محفوظ و دسته­داری باید در دسترس باشد تا در صورت آتش گرفتن و شعله کشیدن قیر بتوان فوراً با قرار دادن آن نسبت به خفه کردن آتش اقدام نمود.

۹-۲۸) سطل­های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ، علاوه بر دسته اصلی، باید دارای دسته کوچکی در قسمت تحتانی باشند تا عمل تخلیه آن­ها به راحتی انجام شود.

۱۰-۲۸) کارگران پخت قیر و آسفالت پس از پایان کار، مجاز به پاک سازی لباسی که بر تن دارند با مواد قابل اشتعال از قبیل بنزین نمی­باشند. در این­گونه موارد باید ابتدا لباس خود را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظافت و پاک­سازی آن با مواد بی­خطر مناسب اقدام گردد.

۲۹) شاسی­کشی نبشی­ها برای اتاقک آسانسور باید حتماً توسط مجری ذیصلاح اجرا گردد.

بدیهی است در صورت عدم اجرا و رعایت موارد مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی، مدنی و کیفری و همچنین تبعات مالی و جانی ناشی از عدم اجرای این موارد به عهده مالک و سازنده ساختمان می­باشد.

در مورخه ………………………………………… اصل دستورکار فوق                                                 نام مهندس ناظر

به اینجانب ……………………………………………… ابلاغ و تفهیم                                                   مهر و امضاء مهندس ناظر

گردید.

مهر و امضاء

تاریخ

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

نقاشی ساختمان فارس

خدمات نقاشی ساختمان اصفهان

خدمات نقاشی ساختمان مشهد

خدمات نقاشی ساختمان تهران

خدمات نقاشی ساختمان گرگان

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس