دانلود نقشه پارک و دانلود پلان پارک

دانلود نقشه پارک

دانلود نقشه پارک


فهرست مطالب

دانلود نقشه پارک

با توجه به آنکه ساخت خانه های آپارتمانی در شهرهای بزرگ رو به افزایش است و هر روز ده ها خانه بزرگ و دلباز قدیمی به آپارتمان چندین طبقه تبدیل می شوند، راه اندازی پارک های مختلف در مناطق آپارتمانی از جمله الزاماتی است که شهرداری باید به منظور افزایش رفاه حال شهروندان بدان توجه نماید؛ اما طراحی نقشه پارک و پلان پارک به همین سادگی ها انجام نمی شود و لازم است در این خصوص اقدامات خاصی انجام گیرد. سیستم پارک های شهری با توجه به وسعتی که شهرداری منطقه در نظر می گیرد، معمولا از بخش های مختلفی تشکیل می شود.

دانلود نقشه پارک

دانلود نقشه پارک

دانلود نقشه پارک

بیشتر بخوانید : هزینه بازسازی ساختمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!