آموزش نقشه فاز 2

دانلود اتوکد پی نواری | جزئیات شالوده نواری

دانلود اتوکد پی نواری

به گزارش نقاشی نما :
شالوده بتنی مسلح به عیار حداقل ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب مطابق – مشخصات فنی نقشه های سازه و گزارش فنی خاک
دانلود اتوکد پی نواری
دانلود اتوکد پی نواری

دانلود اتوکد پی نواری

نوشته های مشابه

واتساپ مشاورهتماس مشاوره