خروج کالا از انبار

فرم اداری

فرم اداری


نام انبار  :                                              کد انبار :                                             محل مصرف / ارسال :

خروج کالا از انبار

به گزارش تبلیغات دکوراسیون :

ردیــــف مجــــــــوز مشخصات کالا تعداد / مقدار این قسمت توسط حسابداری تنظیم میشود
شماره و تاریخ تعداد/مقدار کدکالا شــرح واحد تحویلی پس ازتحویل بهای

 واحد

مبـــلغ
جمع ردیف بحروف : مهلت ارسال اعلام وصول اقلام فوق حداکثر ۷ روز پس ازتاریخ تحویل می‌باشد جمع کل ریالی بحروف :

 

ملاحظات :طراحی آپارتمان مدرن

 

 

مستندات

نوع خودرو ……………………….. شماره خودرو ………………..……… شماره بارنامه ………………………..….. نام راننده و مشخصات گواهینامه ……………………………………………….

حمل

 

نام ونام خانوادگی تحویل دهنده :

 

امضاء:

نام ونام خانوادگی سرپرست انبار :

 

مهروامضاء:

نام ونام خانوادگی تحویل گیرنده :

 

امضاء:

نام ونام خانوادگی مسئول انتظامات :

 

 

محل ثبت اقدامات درواحدهای مربوطه

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان سنندج

طراحی ویلا شیروانی

ساخت کارخانه ماکارونی

طراحی رستوران ایرانی

طراحی کلاسیک مدرن

پروانه ساخت کارگاهی

طراحی داخلی قصر
در مورد ساخت سوله

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!