حواله بین شعبه نمایندگی کارگاه

فرم اداری

فرم اداری


به گزارش تبلیغات دکوراسیون : شعبه / نمایندگی / کارگاه …………………………………………………………

تعداد …………………… قلم کالاهای مشروحه زیر را به شعبه / نمایندگی / کارگاه …… طراحی کلاسیک ………………. به آدرس ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….ارسال نمایید .

ردیف مشخصات کالا درخواست شعبه/ نمایندگی/کارگاه مجوز اجرایی مقدار/ تعداد ملاحظات
کد کالا شرح واحد مقدار/تعداد شماره تاریخ شماره تاریخ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
نام و امضاء تهیه کننده :

طراحی آپارتمان کوچک

 

نام و امضاء تایید کننده : نام و امضاء تصویب کننده :

۱- اصل شعبه/نمایندگی/کارگاه ارسال کننده     ۲-شعبه/نمایندگی /کارگاه دریافت کننده       ۳-معاونت اجرایی/مدیراجرایی   ۴- معاونت بازرگانی/ مدیربازرگانی

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان ساری

طراحی ویلا شیراز

ساخت یک کارخانه کوچک

طراحی رستوران با گل و گیاه

طراحی کلاسیک نشیمن

پروانه ساخت و ساز

طراحی داخلی قم
ساخت سوله ویلایی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!