حواله بین شعبه نمایندگی کارگاه

فرم اداری

فرم اداری


شعبه / نمایندگی / کارگاه …………………………………………………………

تعداد …………………… قلم کالاهای مشروحه زیر را به شعبه / نمایندگی / کارگاه …… طراحی کلاسیک ………………. به آدرس ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….ارسال نمایید .

ردیف مشخصات کالا درخواست شعبه/ نمایندگی/کارگاه مجوز اجرایی مقدار/ تعداد ملاحظات
کد کالا شرح واحد مقدار/تعداد شماره تاریخ شماره تاریخ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
نام و امضاء تهیه کننده :

طراحی آپارتمان کوچک

 

نام و امضاء تایید کننده : نام و امضاء تصویب کننده :

۱- اصل شعبه/نمایندگی/کارگاه ارسال کننده     ۲-شعبه/نمایندگی /کارگاه دریافت کننده       ۳-معاونت اجرایی/مدیراجرایی   ۴- معاونت بازرگانی/ مدیربازرگانی

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهوبلاگواتس آپتماس