حواله انبار کارگاه              

فرم اداری

فرم اداری


حواله انبار کارگاه

 

شعبه / نمایندگی

حواله انبار کارگاه              

                                                                              

شمـاره :

تاریـــخ :

کـارگـاه :

شماره

تاریخ

نوع حواله :

نام پیمانکار …………………………….  شماره قرارداد ………………………..

خریدار/انتقال گیرنده …………………..   رسید مقصد          ………………….

ساخت ویلا گیلان

 

ردیف کد کالا درخواست شرح کالا واحد مقدار/تعداد  تحویل موجودی فعلی این قسمت توسط حسابداری تنظیم می شود
تاریخ شماره بهای واحد مبلغ
۱
۲
۳
۴

 

رئیس کارگاه : انباردار : تحویل گیرنده

نام :

امضاء :

ثبت درکاردکس انبار
ثبت درصورتخلاصه پیمانکاران

 

نسخه اول : حسابداری انبار        نسخه دوم: بایگانی انبار      نسخه سوم : پرونده تحویل گیرنده         نسخه چهارم : تحویل دهنده

 

 

 

 

شعبه / نمایندگی

حواله انبار کارگاه              

                                                                              

 شمـاره :

تاریـــخ :

کـارگـاه :

شماره

تاریخ

نوع حواله :

نام پیمانکار …………………………….  شماره قرارداد ………………………..

خریدار/انتقال گیرنده …………………..   رسید مقصد          ………………….

 

 

ردیف کد کالا درخواست شرح کالا واحد مقدار/تعداد  تحویل موجودی فعلی این قسمت توسط حسابداری تنظیم می شود
تاریخ شماره بهای واحد مبلغ
۱
۲
۳
۴

 

رئیس کارگاه : انباردار : تحویل گیرنده

نام :

امضاء :

ثبت درکاردکس انبار
ثبت درصورتخلاصه پیمانکاران

 

نسخه اول : حسابداری انبار       نسخه دوم: بایگانی انبار      نسخه سوم : پرونده تحویل گیرنده         نسخه چهارم : تحویل دهنده

 

 

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان جدیدترین

طراحی ویلا تبریز

طراحی یک مدرسه خوب

ساخت کارخانه پاستوریزه

طراحی رستوران گیاهی

جواز ساخت چالوس

مشارکت در ساخت مشهد

طراحی داخلی هنرستان
ساخت سوله با تیرآهن

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

خانهواتس آپتماس