حکم انجام مأموریت برون شهری

فرم اداری

فرم اداری


حکم انجام مأموریت برون شهری

حکم انجام مأموریت برون شهری

(رانندگان نقلیه سبک) 

شماره :‌

تاریــخ :    /    /

 

 

به موجب این حکم به آقای                            مأموریت داده می­شود با خودروی

شماره                              از تاریخ                        الی                        به مدت                  روز درمعیت

به شهرستان                           عزیمت نماید.

بدیهی است پرداخت فوق العاده مأموریت راننده و سایر هزینه های مربوطه به خودرو طبق ضوابط و مقررات شرکت منوط به ارائه گزارش انجام مأموریت می­باشد.

 

سرپرست امور نقلیه

 

 

با انجام مأموریت آقای                                      بشرح فوق موافقت می­گردد.

 

مدیر منابع انسانی

 

حکم انجام مأموریت برون شهری

(رانندگان نقلیه سبک) 

شماره :‌

تاریــخ :    /    /

 

به موجب این حکم به آقای                             مأموریت داده می­شود با خودروی

شماره                              از تاریخ                        الی                        به مدت                  روز درمعیت

به شهرستان                           عزیمت نماید.

بدیهی است پرداخت فوق العاده مأموریت راننده و سایر هزینه های مربوطه به خودرو طبق ضوابط و مقررات شرکت منوط به ارائه گزارش انجام مأموریت می­باشد.

 

سرپرست امور نقلیه

 

 

با انجام مأموریت آقای  طراحی آپارتمان ۶۰ متری                                    بشرح فوق موافقت می­گردد.

 

مدیر منابع انسانی

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان شهریار

طراحی ویلا شرکت

ساخت کارخانه نوشابه

طراح رستوران اصفهان

طراحی غذاخوری کلاسیک

پروانه ساخت و ساز

طراحی داخلی کلینیک پوست و مو
ساخت سوله هزینه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!