فرم اداری

فرم اداری


تهیه مصالح کسری و خرید

مدیر بازرگانی / مدیر ماشین‌آلات

صورت کسری مصالح شعبه/نمایندگی/کارگاه…………………………………………………………..پروژه : ………………………………….

کابینت

کابینت

شماره درخواست اولیه……………………  مورخ    /      /         تأئیدیه شماره …………………………….مورخ    /       /         جهت  اقدام ارسال  میگردد.

ردیف

مشخصات کالا

تعداد/مقدارموردتأئید رسید انبار
ملاحظات
کد شـــرح

واحد

اجرایی
بازرگانی
شماره تاریخ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
نسخه اول : مدیریت بازرگانی/ماشین ‌آلات   نسخه دوم : مدیریت هماهنگی وپشتیبانی    نسخه سوم: امورمالی

نام و امضاء تهیه کننده:

نام و امضاء تائید کننده : ساخت ویلا ۸۰ متری نام و امضاء تصویب کننده :

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان در کرج

طراحی حیاط ویلا با سنگ رودخانه

طراحی مدرسه فوتبال

طراحی کارخانه

طراحی نمای رومی یک طبقه

مجوز ساخت بنا در باغ

هزینه ساخت و ساز در کرج

طراحی داخلی ساختمان مدرن
ساخت سوله کرمانشاه

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

رضا امیریمشاهده نوشته ها

ساختمانها و محیطهای اطراف آنها همیشه داستانهای تامل برانگیزی ارائه کرده اند که در نهایت من را به شناخت ، نوشتن و مطالعه معماری سوق می دهد. من در سال 95 فارغ التحصیل شده ام ، می خواهم شغلی را دنبال کنم که به من کمک کند بینش و روایت های مربوط به معماری را با ابزاری که به بهترین شکل درک می کنم ، یعنی نوشتن ، به اشتراک بگذارم. من احساس می کنم نیاز به دانستن دنیای هنر و معماری با دیدگاهی است که به تقویت ایده ها کمک می کند و بحث های مفصل را در سراسر جهان ایجاد می کند. ساختن با کلمات باعث شده است که من بتوانم معنی و اهمیت واقعی معماری و بازنمایی آن را در زندگی روزمره خود درک کنم ، به همین دلیل مشتاق تبدیل شدن به یک داستان نویس هستم که مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه می سازد. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره