برگ انجام مأمویت

فرم اداری

فرم اداری


برگ انجام مأمویت

مدیریت /معاونت محترم

به گزارش تبلیغات دکوراسیون :

اینجانب …………………… شماره پرسنلی …………… به موجب حکم شماره ………………… مورخ ……………….. که نسخه اصل آن ضمیمه می باشد با وسیله نقلیه ایاب و ذهاب ………………………………. ساعت …………………. روز …………………….. به شهرستان …………………………… عزیمت و ساعت ……………. روز ……………………. پس از انجام مأموریت مراجعت نمودم که گزارش تفضیلی آن ذیلاً به استحضار می رسد:

۱-   هدف از انجام مأموریت :

۲-   مشاهدات:

۳-   اقدامات:

۴-   نتیجه گیری:

۵-   مدارک و منضمات مربوط به مأموریت:

۶-   هزینه های انجام شده مأموریت:

هزینه سفر هزینه اقامت هزینه خوراک سایر هزینه ها

 

 

امضـــاء طراحی آپارتمان ۱۰۰ متری

مدیریت منابع انسانی

 

انجام مأموریت آقای ………………….. جمعاً به مدت …….. روز وهزینه­های اعلام شده فوق موردتأیید می­باشد.

 

 

 

تاریخ :                                                                          امضاء مقام مسئول

 

 مدیر محترم  مالی

 

لطفاً پس از بررسیهای لازم دستور اقدام صادر فرمایید.

 

مدیرمنابع انسانی

 

مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
نقاشی ساختمان شیراز

طراحی ویلا شیک

ساخت کارخانه مستند

طراحی رستوران اصفهان

طراحی کلاسیک معماری
طراحی محوطه کلاسیک

پروانه ساخت روستایی گیلان

طراحی داخلی کمد دیواری
مشارکت در ساخت سوله

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!