آموزش ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان یکی از مهمترین مبحث در نقاشی ساختمان ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان می باشد که ترکیب درست رنگ ها باعث می شود که شما  به رنگ دلخواهتان برسید  ، رنگ های قرمز ، زرد، آبی از رنگ های اصلی هستند  و تمامی رنگ ها با ترکیب این سه رنگ  به دست می آید.  ترکیب رنگ های  نقاشی ساختمان نیاز به ذوق و مهارت خاصی دارد، که اگر به درستی انجام شود می تواند اثرات زیبایی بر جای بگذارد.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان
ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

بررسی ترکیب رنگ نقاشی ساختمان طراحی حیاط ویلا

در ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان استفاده از رنگ های اصلی،  استفاده از ترفندها و تکنیک ها برای به دست آورن رنگ های خاص و دلخواه الزامی است. در این مبحث به ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان می پردازیم.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

آموزش ترکیب رنگ نقاشی ساختمان به شرح زیر می باشد: ضوابط پارکینگ

ترکیب رنگ صورتی

برای به دست آوردن رنگ صورتی لازم است رنگ سفید و مقدار کمی رنگ قرمز را ترکیب کنیم، توجه داشته باشید اگر رنگ قرمز زیاد باشد رنگ به دست آمده قرمز کم رنگ می شود. برای به دست آوردن رنگ صورتی یک قاشق رنگ قرمز کافی است.

ترکیب رنگ کالباسی

برای به دست آوردن رنگ کالباسی لازم است مقدار زیادی رنگ سفید، مقدار کمی از رنگ زرد و رنگ قرمز را  با هم ترکیب کنید .

ترکیب رنگ بلوطی

برای به دست آوردن رنگ بلوطی لازم است رنگ سبز و رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید که در نتیجه رنگ بلوطی یا رنگ شکلاتی به دست می آید.

ترکیب رنگ سبز کاهویی

برای به دست آوردن رنگ سبز کاهویی لازم است رنگ زرد و رنگ آبی را با هم ترکیب کرد، البته قابل ذکر است رنگ های سبز طیف گسترده ای دارد و مقدار ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان برای رنگ سبز مقداری باشد که به رنگ دلخواهتان برسید.

ترکیب رنگ برنز

برای به دست آوردن رنگ برنز لازم است پودر برنز و روغن جلا را ترکیب کرد و برای روشن کردن آن از رنگ سفید و تیره کردن آن از رنگ مشکی استفاده کرد.

ترکیب رنگ طلایی

برای به دست آوردن رنگ طلایی لازم است پودر طلایی و روغن جلا را ترکیب کرد و برای روشن کردن آن از رنگ سفید و تیره کردن آن از رنگ مشکی استفاده کرد.

ترکیب رنگ مسی

برای به دست آوردن رنگ مسی لازم است پودر مسی و روغن جلا را ترکیب کرد و برای روشن کردن آن از رنگ سفید و تیره کردن آن از رنگ مشکی استفاده کرد. یا می توانید این رنگ را از ترکیب  رنگ نارنجی پر رنگ و کمی رنگ مشکی به دست آورید.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان
ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ نقره ای

برای به دست آوردن رنگ نقره ای لازم است پودر نقره ای و روغن جلا را ترکیب کرد و برای روشن کردن آن از رنگ سفید و تیره کردن آن از رنگ مشکی استفاده کرد. و همچنین برای این رنگ در ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان می توانید از رنگ  قرمز و رنگ سفید استفاده کنید.

ترکیب رنگ طوسی روشن

برای به دست آوردن رنگ طوسی روشن لازم است رنگ سفید، آبی و مشکی را با هم ترکیب کنید. برای این رنگ بیشتر از رنگ سفید و مقداری مشکی و چند قطره رنگ آبی استفاده می شود.

ترکیب رنگ فیلی

برای به دست آوردن رنگ فیلی لازم است رنگ سفید، آبی و مقدار کمی  رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید. و می توانید از ترکیب رنگ آبی و رنگ سبز این رنگ را به دست آورید.

ترکیب رنگ گلبهی

برای به دست آوردن رنگ گلبهی لازم است رنگ سفید، رنگ قرمز و رنگ گل ماشی  را باهم ترکیب کنید.

رنگ کرم استخوانی

برای به دست آوردن رنگ کرم استخوانی لازم است رنگ گل ماشی و مقدار کمی رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید در صورتی که رنگ گل ماشی بیشتر باشد رنگ شما به رنگ نخودی نزدیکتر می شود.

ترکیب رنگ یاسی

برای به دست آوردن رنگ یاسی لازم است رنگ قرمز، رنگ آبی و رنگ سفید را با هم ترکیب کنید، رنگ یاسی رنگ بنفش روشن است و با اضافه و زیاد کردن رنگ قرمز و رنگ آبی می توانید در ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان به رنگ دلخواهتان را به برسید.

ترکیب رنگ آبی روشن

برای به دست آوردن رنگ آبی روشن لازم است رنگ سفید و مقدار کمتری رنگ آبی را ترکیب کنید.

ترکیب رنگ سبز زیتونی

برای به دست آوردن رنگ سبز زیتونی لازم است رنگ های گل ماشی و رنگ آبی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ سبز پسته ای

برای به دست آوردن رنگ سبز پسته ای لازم است رنگ سفید و مقدار کمی  رنگ سبز را با هم ترکیب کنید.

ترکیب سبز فیروزه ای

برای به دست آوردن رنگ سبز فیروزه ای لازم است رنگ زرد را با رنگ آبی روشن ترکیب کنید .

ترکیب رنگ شیری

برای به دست آوردن رنگ شیری لازم است رنگ سفید برا با مقدار خیلی کم از رنگ گل ماشی ترکیب کنید.

ترکیب رنگ جگری

برای به دست آوردن رنگ جگری لازم است مقدار خیلی کم رنگ مشکی را با رنگ قرمز ترکیب کنید.

ترکیب رنگ آجری

برای به دست آوردن رنگ آجری لازم است رنگ قرمز، رنگ صورتی و رنگ نارنجی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ بژ

برای به دست آوردن رنگ بژ لازم است پودر بژ و روغن جلا را ترکیب کرد و برای روشن کردن آن از رنگ سفید و تیره کردن آن از رنگ مشکی استفاده کرد.

ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ قهوای

برای به دست آوردن رنگ قهوای لازم است رنگ سبز و رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ بنفش

برای به دست آوردن رنگ بنفش لازم است رنگ آبی و رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ آبی زنگاری

برای به دست آوردن این رنگ لازم است رنگ آبی و رنگ سبز را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ بادمجانی

برای بدست آوردن رنگ بادمجانی لازم است رنگ بنفش روشن را با رنگ مشکی ترکیب کنید.

ترکیب رنگ سرمه ای

برای بدست آوردن رنگ سرمه ای لازم است رنگ آبی و رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ کرمی

برای بدست آوردن رنگ کرمی لازم است رنگ سفید و رنگ قهوه ای کم رنگ را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ آبی نفتی

برای بدست آوردن رنگ آبی نفتی لازم است رنگ مشکی و رنگ آبی روشن را باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ سرخابی

برای بدست آوردن رنگ سرخابی لازم است رنگ آبی و رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید. و می توانید از ترکیب رنگ آبی زنگاری و رنگ قرمز برای به دست آوردن این رنگ استفاده کنید.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان
ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ خردلی

برای بدست آوردن رنگ خردلی لازم است رنگ زرد و رنگ نارنجی را باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ اکلیلی

برای بدست آوردن رنگ اکلیلی لازم است رنگ دلخواه خود را با اکلیل ترکیب کنید.

ترکیب رنگ طوسی سیر

برای بدست آوردن رنگ طوسی سیر لازم است رنگ سفید و مقدار زیادی رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ فندقی

برای بدست آوردن رنگ فندقی لازم است رنگ سبز و رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ سفید مخصوص سقف

برای بدست آوردن رنگ لازم است رنگ سفید را مقدار کمی رنگ لاجوردی ترکیب کنید .

ترکیب رنگ شکلاتی

برای بدست آوردن رنگ شکلاتی لازم است رنگ سفید و  رنگ قهوه ای را باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ لیمویی

برای بدست آوردن رنگ لیمویی لازم است رنگ زرد و مقدار کمی رنگ سفید را با هم ترکیب کنید.

ترکیب سبز لجنی

برای بدست آوردن رنگ سبز لجنی لازم است رنگ سبز چمنی و مقدار کمی رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ پرتقالی

برای بدست آوردن رنگ پرتقالی لازم است رنگ نارنجی، رنگ زرد و  رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید.

و همچنین با ترکیب رنگ سبز و رنگ قرمز این رنگ را به دست آورید.

ترکیب رنگ ارغوانی

برای بدست آوردن رنگ ارغوانی لازم است رنگ آبی،  رنگ زرد و رنگ سفید را با هم ترکیب کنید.

ترکیب زرد پررنگ

برای بدست آوردن زرد پررنگ لازم است رنگ زرد و مقدار کمی رنگ نارنجی  را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ نقره ای آبی

برای بدست آوردن رنگ نقره ای آبی لازم است رنگ آبی تیره، رنگ نقره ای و مقدار کمی رنگ سبز را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ حنایی

برای بدست آوردن رنگ حنایی لازم است رنگ نارنجی و رنگ قهوه ای را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ فیروزه ای پر رنگ

برای به دست آوردن رنگ فیروزه ای پررنگ لازم است رنگ سبز و رنگ آبی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ فیروزه ای

برای به دست آوردن رنگ فیروزه ای لازم است رنگ زرد کم رنگ، رنگ آبی و رنگ سفید را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ خرمایی

برای به دست آوردن رنگ خرمایی لازم است رنگ قرمز پررنگ، رنگ زرد و رنگ آبی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ آسمانی

برای به دست آوردن آسمانی لازم است رنگ آبی و رنگ سفید را با هم ترکیب کنید .

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ بنفش مایل به صورتی

برای به دست آوردن رنگ بنفش مایل به صورتی لازم است رنگ قرمز و رنگ بنفش را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ یشمی

برای به دست آوردن رنگ یشمی لازم است رنگ زرد، رنگ آبی و مقدار کمی رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ نسکافه ای

برای به دست آوردن رنگ نسکافه ای لازم است رنگ سفید، رنگ قرمز،رنگ مشکی و رنگ گل ماش را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ شامپاینی

برای به دست آوردن رنگ شامپاینی لازم است رنگ زرد، رنگ پرتقالی و رنگ نارنجی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ مرجانی

 برای به دست آوردن رنگ مرجانی لازم است رنگ نارنجی تیره و رنگ سفید را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ سربی

برای به دست آوردن رنگ سربی لازم است رنگ فیروزه ای و رنگ آبی را باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ گردویی

برای به دست آوردن رنگ گردویی رنگ قرمز، رنگ زرد و رنگ مشکی را باهم ترکیب کنید، رنگ گردویی  در ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان رنگی مابین رنگ قهوه ای و رنگ  قرمز می باشد.

ترکیب رنگ ماشی

این رنگ در ابزار تمام نقاش ها یافت می شود و ترکیب آن با تمام رنگ ها می تواند رنگ دلخواه شما را فراهم کند.

ترکیب رنگ نارنجی

برای به دست آوردن رنگ نارنجی لازم است رنگ قرمز و رنگ زرد را با هم ترکیب کنید .

ترکیب رنگ قهوه ای مایل به سبز

برای به دست آوردن رنگ قهوه ای مایل سبز لازم است رنگ مشکی و رنگ زرد را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ اکر

برای به دست آوردن رنگ اکر لازم است رنگ قهوه ای ، رنگ زرد و رنگ سفید را با هم ترکیب کنید. رنگ اکر می تواند با ترکیب با رنگ های دیگر رنگ زیبایی را ایجاد کند.

ترکیب رنگ طلایی

برای به دست آوردن رنگ طلایی لازم است رنگ زرد، رنگ سفید، رنگ اکر و رنگ قهوه ای را با هم ترکیب کنید. و همچنین می توانید از ترکیب زرد و سبز برای به دست آوردن این رنگ استفاده کنید.

ترکیب رنگ
ترکیب رنگ

ترکیب رنگ سیر

برای به دست آوردن رنگ سیر لازم است رنگ زرد ، مقدار کمی رنگ مشکی و رنگ سفید را باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ گونه

برای به دست آوردن رنگ گونه لازم است رنگ زرد، رنگ آبی کم رنگ و رنگ قرمز کم رنگ را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ سبز روشن خنثی

برای به دست آوردن این رنگ لازم است رنگ آبی و رنگ زرد را باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ پوست پیازی

برای به دست آوردن این رنگ لازم است رنگ قرمز و پودر آلومینیوم را باهم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان

ترکیب رنگ صورتی چرک

برای به دست آوردن این رنگ لازم است رنگ کرم و رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید .

ترکیب رنگ نوک مدادی

برای به دست آوردن این رنگ لازم است رنگ سفید، رنگ آبی و رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید.

ترکیب رنگ طوسی سیر

برای به دست آوردن رنگ طوسی سیر لازم است رنگ زرد و رنگ قرمز را با هم ترکیب کنید و همچنین می توانید با ترکیب رنگ نارنجی سفید و مقدار زیادی رنگ مشکی این رنگ را به دست آورید.

ترکیب رنگ قهوه ای سیر

برای به دست آورد رنگ قهوه ای سیر لازم است رنگ بنفش قهوه ای روشن و رنگ مشکی را با هم ترکیب کنید و همچنین برای ایجاد این رنگ می توانید از ترکیب رنگ آبی و رنگ قرمز استفاده کنید.

ترکیب رنگ زرشکی

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان برای به دست آورد رنگ زرشکی لازم است رنگ آبی آسمانی قرمز را با رنگ مشکی ترکیب کنید.

ترکیب رنگ نقاشی ساختمان بسیار گسترده است که در این مطلب سعی کردیم به طور جامع به آن بپردازیم.

برای اطلاعات بیشتر برای طراحی ساختمان و ترکیب رنگ های نقاشی ساختمان به سایت https://www.evimshahane.com/ مراجعه کنید.

مقالات پیشنهادی برای مطالعه : 

نقاشی سقف ساختمان

نقاشی درب و پنجره و چهارچوب ساختمان

پنت هاوس | طراحی پنت هاوس | ساخت پنت هاوس

طراحی حیاط ویلا

طراحی ویلا شیبدار

طراحی باغ ۴۰۰ متری

نقاشی ساختمان های مدرن

رضا امیریمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا امیری

همیشه در مورد ساختمان ها و محیط اطراف آن تعریف های تامل برانگیز زیادی می شنیدم. در نهایت این شنیده ها باعث شده است من به دنبال شناخت، نوشتن و مطالعه معماری بروم. من در سال 1395 از دانشگاه فارغ التحصیل شده ام همیشه قصد داشتم شغلی را انتخاب کنم که بتوانم از طریق آن ، بینش و روایت های مرتبط با معماری را به بهترین شکل ممکن درک کنم و آن را به اشتراک بگذارم. برای درک کردن کامل معماری به ابزاری مانند نوشتن نیاز دارم، به نظر من برای دانستن و درک کردن دنیای هنر و معماری باید دیدگاهی داشت که با کمک آن دیدگاه، ایده ها را تقویت کرد و بحث ها و مطالب زیاد و مفیدی را در کل دنیا پخش کرد. ساختن کلمات باعث این شده است که من بتوانم معنی، اهمیت واقعی و بازنمایی معماری را در زندگی روزمره خود به خوبی درک کنم و به همین دلیل است که من بسیار مشتاق هستم تبدیل به یک داستان نویس شوم تا از طریق داستان نویسی بتوانم مردم را از درجه و اولویت معماری آگاه سازم. رضا امیری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.