دانلود پاورپوینت معماری

پایان نامه فرهنگسرای صنایع دستی

پایان نامه فرهنگسرای صنایع دستی

به گزارش بازسازی ساختمان : پایان نامه فرهنگسرای صنایع دستی رشد شهر نشینی وگذران اوقات فراغت در مناطق شهری امروزه یکی از مباحث پر اهمیت در جامعه شناسی شهری وبطور کلی علم جامعه شناسی است. دانلود پاورپوینت ترمینال اثر پذیری روابط اجتماعی وبروز نا هنجاریها در محیط های پر جمعیت و به دور از نظارتهای اجتماعی از ویژگی های نقاط شهری است. در این خصوص تامین مراکز گذران اوقات فراغت جهت تمامی گروههای سنی و اقشار مختلف به صورت سازنده ومفرح، مانند توسعه مراکز تفریح کودکان ونوجوانان، احداث سالنهای نمایش و سینماها، و فرهنگسراها جهت پر کردن اوقات فراغت وبیکاری جوانان و نوجوانان و افراد میانسال و همچنین معرفی هنرها به خانوارهای شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند.

اهداف زیر دلیل انتخاب موضوع طراحی فرهنگسرا برای این پروژه بوده است:

  • نیاز به فضاهای فرهنگی در جامعه در راستای تامین نیازهای فرهنگی افراد جامعه بخصوص نسل جوان
  • ارائه خدمات فرهنگی وتفریحی در غالب فضاهای مختلف
  • آشنایی بیشتر مردم با هنر وبالا بردن اطلاعات آنها ومعرفی هنرهای مختلف
  • جبران کمبودهای فرهنگی و تعالی سطح دانش و فرهنگ
  • کمک به غنی سازی اوقات فراغت جوانان و پرورش خلاقیت آنها
  • باتوجه به جمعیت جوان کشور واهمیت توجه به مسایل فرهنگی و هنری

۱- سازگاری نوع فعالیت مورد نظر با فعالیت های همجوار

۲- مطلوب بودن مکان استقرار(دسترسی ها ، عوامل محیطی)

۳- مناسب بودن مکان فعالیت مورد نظر با نیازهای منطقه

۴- تاثیر روی ساخت و ساز منطقه

۵- دید و منظر مناسب و محیط آرام برای تعالی فکر و فرهنگ

فهرست : 

مقدمه 

فصل اول: شناخت

  • شناخت موضوع :
  • واژه فرهنگ

۲-۱-۱ مفهوم فرهنگ 

۳-۱-۱ تعریف فرهنگ 

۴-۱-۱ رابطه فرهنگ ومحیط 

۵-۱-۱ فرهنگسر

۶-۱-۱ تعریف فرهنگسرا 

۷-۱-۱ پیشینه مراکز فرهنگی 

۸-۱-۱ پیشینه مراکز فرهنگی 

۹-۱-۱ هدف از احداث فرهنگسرا

۱۰-۱-۱ تعریف صنایع دستی

۱۱-۱-۱ کاربرد صنایع دستی در معماری

۱۲-۱-۱ صنایع دستی اردبیل 

۱۳-۱-۱ معرفی موضوع فرهنگسرای صنایع دستی

 ۲-۱ شناخت بستر طرح :

 ۱-۲-۱ موقعیت استان اردبیل 

 ۲-۲-۱ مطالعات اقلیمی استان اردبیل 

 ۳-۲-۱ موقعیت وحدود شهرستان اردبیل 

 ۴-۲-۱ سابقه تاریخی و وجه تسمیه شهرستان اردبیل 

 ۵-۲-۱ آبهای اردبیل

۶-۲-۱ پوشش گیاهی 

۷-۲-۱ پوشش جانوری

 ۸-۲-۱ ویژگی های جمعیتی

 ۹-۲-۱ ویژگی های فرهنگی شهر اردبیل 

 ۱۰-۲-۱ جاذبه های طبیعی و تاریخی شهر اردبیل 

 ۱۱-۲-۱ آب وهوای استان اردبیل 

 ۱۲-۲-۱ زندگی عشایری 

 ۱۳-۲-۱ قطب های گردشگری 

 ۱۴-۲-۱ مطالعات معماری اردبیل

 ۱۵-۲-۱ بررسی  برخی از مشخصات اقلیمی در طراحی  

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه طرح

  • مبانی نظری :

۱-۱-۲ فرهنگ و رابطه آن با  معماری 

 ۲-۱-۲ تعریف تئوری معماری 

 ۳-۱-۲ مبانی نظری معماری 

 ۴-۱-۲ تعریف مبانی نظری معماری

 ۵-۱-۲ مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح 

 ۶-۱-۲ مبانی نظری طراحی معماری 

 ۷-۱-۲ زیبایی در معماری

 ۸-۱-۲ زیبایی در فرهنگ غرب 

 ۹-۱-۲ زیبایی در فرهنگ اسلامی 

 ۱۰-۱-۲ دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره زیبایی 

 ۱۱-۱-۲ رابطه زیبایی و معماری

 ۱۲-۱-۲  شناخت عناصر معماری

 ۱-۱۲-۱-۲  فرم و کالبد

 ۲-۱۲-۱-۲ هماهنگی فرم وعملکرد 

 ۳-۱۲-۱-۲  فضا در معماری

 ۴-۱۲-۱-۲ کمپوزیسیون

 ۵-۱۲-۱-۲ مقیاس و تناسبات 

 ۱۳-۱-۲  رویکردها در مبانی نظری معماری

 ۱۴-۱-۲ ایده ، کانسپت

 ۲-۲ پیشینه طرح :

 ۱-۲-۲ معرفی نمونه های داخلی 

 ۱-۱-۲-۲ فرهنگسرای نیاوران 

 ۲-۱-۲-۲ فرهنگسرای خاوران 

 ۳-۱-۲-۲ فرهنگسرای مجموع فرهنگی امام رضا (ع) مشهد 

 ۴-۱-۲-۲ موزه صنایع دستی اردبیل 

 ۲-۲-۲ معرفی نمونه های خارجی

 ۱-۲-۲-۲ مرکز فرهنگی ژان ماری تیجبائو 

 ۲-۲-۲-۲ موزه هنر برن ،سوئیس

 ۳-۲-۲-۲ مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو

فصل سوم: برنامه فیزیکی و مطالعات کالبدی

 برنامه فیزیکی

 ۱-۱-۳ معرفی فضاها 

 ۲-۱-۳ جدول فهرست ابعاد و اندازه

 ۲-۳ مطالعات کالبدی

 ۱-۲-۳ آمفی تئاتر

 ۱-۱-۲-۳ موقعیت مکانی 

 ۲-۱-۲-۳ ورودی وخروجی سا لن 

 ۳-۱-۲-۳ مشخصات راهرو ها 

 ۴-۱-۲-۳ شیب کف 

 ۵-۱-۲-۳ صندلی ونحوه انتضام فضاها 

 ۶-۱-۲-۳ صحنه نمایش یا سن

 ۷-۱-۲-۳ اتاق اپراتور

 ۸-۱-۲-۳ سالن انتظار

 ۹-۱-۲-۳ آکوستیک در آمفی تئاتر 

 ۱۰-۱-۲-۳ بالکن ها 

 ۲-۲-۳ طراحی گالریها 

۱-۲-۲-۳ نور و روشنایی 

۲-۲-۲-۳ نور در تالارهای نمایش

۳-۲-۲-۳ حرکت و سیرکولاسیون ها 

۴-۲-۲-۳ نحوه آرایش اشیا

۵-۲-۲-۳ فضای داخلی تالارهای نمایش

۳-۲-۳ سرویس های بهداشتی

۴-۲-۳ فضاهای آموزشی

۱-۴-۲-۳ کلاس های درس 

۲-۴-۲-۳ تالار درس وسخنرانی

۳-۴-۲-۳ کارگاهها 

۴-۴-۲-۳ کارگاه طراحی ونقاشی 

۵-۴-۲-۳ کارگاه خوشنویسی

۶-۴-۲-۳ کارگاه چوب 

۵-۲-۳ کتابخانه

۱-۵-۲-۳ تناسبات بدن انسان 

۲-۵-۲-۳ محیط وفضای داخلی کتابخانه

 ۳-۵-۲-۳ ارتفاع سقف کتابخانه

۴-۵-۲-۳ پوشش کف کتابخانه

۵-۵-۲-۳ پنجرهرها 

۶-۵-۲-۳ نور کتابخانه

۷-۵-۲-۳ رنگ کتابخانه

۸-۵-۲-۳ شبکه و تعداد ستونها

۹-۵-۲-۳ فضای رفت وآمد 

۱۰-۵-۲-۳ میز امانات 

۱۱-۵-۲-۳ سالن مطالعه

۶-۲-۳ فضای اداری

فصل چهارم: نقشه ها و مدارک

پایان نامه فرهنگسرای صنایع دستی

http://s6.picofile.com/file/8388879776/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84.doc.html

 

 

پیشنهاد مقاله برای مطالعه بیشتر : 

استاندارد طراحی بیمارستان

ضوابط نما شهرداری تهران

ضوابط نمایشگاه

شرکت هوشمند سازی ساختمان

سقف عرشه فولادی کرج

واتساپ مشاورهتماس مشاوره