چک لیست کانال فولادی گالوانیزه

سازه بتنی

چک لیست کانال فولادی گالوانیزه

نمونه طراحی ویلا چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) کانالهای هوا (فولادی گالوانیزه) شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: ... ادامه مطلب
خانهواتس آپتماس