چک لیست شوت زباله

سازه بتنی

چک لیست شوت زباله

طراحی نمای ساختمان مسکونی چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات مکانیکی) شوت زباله شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                                                  بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: منابع: ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره