چک لیست سیستم درب بازکن

سازه بتنی

چک لیست سیستم درب بازکن

lsf چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) سیستم درب بازکن شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: *دستورالعمل کارخانه سازنده ** طـرح:      بتن نما                                                       بلوک / بلوکها:   ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره