چک لیست آماده سازی چاهک آسانسور

سازه بتنی

چک لیست آماده سازی چاهک آسانسور

نمای مسکونی  (تاسیسات مکانیکی) آماده سازی چاهک آسانسور شمــاره: تـاریــخ: پیوست: شماره دستورالعمل: طـرح:                              بلوک / بلوکها:   شمـاره نقشه: منابع: *دستورالعملهای کارخانه سازنده ** ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره