وصله مکانیکی

وصله مکانیکی

وصله مکانیکی

وصله مکانیکی یکی از ضعف­های عمده و نقاط کور سازه­های بتنی در مواقع زلزله در روش سنتی اتصال آرماتور، عدم یکپارچه عمل نمودن آرماتور سازه ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس