ماده ۹۹

ويلا بتونی

ماده ۹۹

ماده ۹۹ شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس