قرارداد پیمانکاری

ويلا بتونی

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت …………….طراحی نما کلاسیک……………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی ………………………………………………………………………  بعنوان پیمانکار به ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس