قرارداد پیمانکاری

ويلا بتونی

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد در تاریخ ………………  فیمابین شرکت …………….طراحی نما کلاسیک……………. به نشانی: ……………………………………………………………………………………………. بعنوان کارفرما و …………………… به نشانی ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره