قرارداد سفت کاری

ويلا بتونی

قرارداد سفت کاری

قرارداد سفت کاری به گزارش آگهی ساختمان : این قرارداد مابین آقای                         به نشانی و تلفن                        که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره