قرارداد آسانسور

سازه بتنی

قرارداد آسانسور

قرارداد آسانسور این قرارداد فیمابین شرکت     طراحی ساختمان              به نمایندگی                 به نشانی تلفن                      که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت     ... ادامه مطلب
واتس آپ - مشاورهتماس با ما - مشاوره