تناسب در معماری

تناسب در معماری

تناسب در معماری

تناسب در معماری درس انسان طبیعت تناسب در معماری چیست؟ بازسازی منزل تناسب مجموعه ای از نسبت هاست،مقایسه ی دو کیفیت یا کمیت نظیر اندازه یا ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس