مجموعه فرم های اداری

490,000

توضیحات

مجموعه فرم های اداری

مجموعه فرم های اداری شامل ۲۸۹ فایل با فرمت Word می باشد که لیست عناوین آن در زیر آمده است.

درخواست پرداخت وجه
درخواست کالا
درخواست خرید ملزومات اداری
صورتحساب تنخواه‌گردان
استعلام‌بهاء (تدارکات اداری)
درخواست صدور چک
ارسال صورت حساب وفاکتور
گزارش عملیات خرید ملزومات اداری
برگ مرخصی ساعتی
برگ درخواست مرخصی
گزارش ساعت انجام مأموریت
برگ انجام مأمویت
حکم مأموریت
برگ مأموریت داخل شهر
برگ درخواست اتومبیل جهت انجام مأموریتهای درون شهری
پرسشنامه استخدام
درخواست وام ضروری وقرض الحسنه
حکم انجام مأموریت برون شهری (رانندگان نقلیه سبک)
درخواست خدمات
برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار / کارگاه
رسید کالا به انبار
اعلام وصول کالا
عملکرد فرآیند ، تهیه و ارسال کالا
مجوز خروج کالا از انبار
حواله انبار کارگاه
استعلام بهاء
خروج کالا از انبار
حواله بین شعبه/نمایندگی/کارگاه
کارت انبار
گزارش ارسال مستقیم کالا
تهیه مصالح (کسری و خرید)
فرم انجام معاملات
درخواست مواد و مصالح ابزار و ماشین آلات
مجوز خرید درمحل
سوابق ارزیابی تامین کنندگان پس از انجام معامله
لیست سفید تامین کنندگان
گزارش مدیریت (جمع بندی عملکرد سالانه ماشین آلات)
جدول امتیازدهی جهت ارزیابی تامین کنندگان قبل / بعد از انجام معامله
لیست سیاه تامین کنندگان
فهرست تأمین کنندگان / پیمانکاران فرعی
حواله کالا
فهرست ماشین آلات و تجهیزات
شناسنامه ماشین‌آلات
سوابق نگهداری و تعمیرات
تقاضای بازدید و چک ادواری دستگاه
برنامه زمانی نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
عملکرد ماهیانه ماشین آلات
فرم بازدید ادواری از دستگاهها
درخواست تعمیر اضطراری
کارت سرویس جاری (روزانه، هفتگی ، ماهانه)
فرم رسید چک
درخواست مواد ، مصالح و کالا
صورت خلاصه گزارش خرید
ورود لوازم و قطعات دارایی به انبار
خروج لوازم و قطعات دارایی از انبار
رسید انبار کارگاه
اعلام وصول ازمرکز به شعبه
درخواست خرید مواد ومصالح وکالا
عملکرد فرآیند ، تهیه و ارسال کالا (تدارک از طریق دفترمرکزی)
چک لیست دستگاه بالابرها
شناسنامه پیمانکاران
فهرست پیمانکاران مورد تأئید (لیست سفید)
ارسال صورت وضعیت
درخواست مصالح سه ماهه . . .
صورت خلاصه پیش بینی مصارف وجوه درسه ماهه … سال…
گزارش روزانه کارگاه
گزارش تحلیلی عملکرد دوره‌ای (ماهانه)
ریزمتره
نمودار میله‌ای زمانبندی و پیشرفت پروژه
شناخت فعالیتهای پروژه
برآورد منابع مورد نیاز به تفکیک فعالیتها
برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز
برآورد کل مصالح پروژه
صورت ریز پیش‌بینی پرداخت به پیمانکاران و مشاوران
صورت ریز پیش‌بینی سایر پرداختهایی مستمر در ماه
صورت ریز پیش‌بینی مواد و مصالح درسه‌ماهه . . . سال . . .
صورت ریز پیش‌بینی اموال و تجهیزات درسه‌ماهه . . . سال . . .
پیشنهاد شروع عملیات اجرایی
درخواست تجدیدنظر دربرنامه زمانبندی پایه
صورت مجلس تحویل قطعی
صورت جلسه تحویل موقت
گزارش ماهیانه بانک اطلاعاتی ماشین آلات ولوازم و…
تـوافقنامه
اعلام نیاز و انتخاب پیمانکاران
فهرست پیمانکاران مورد غیرتأئید (لیست سیاه)
جدول امتیاز دهی پیمانکاران جزء (ارزیابی پیمانکاران قبل از شروع کار)
خلاصه محاسبات مالی
صورتجلسه و تصویب اولویت بندی اجرای بلوکها
اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه
خلاصه متره
صورت‌ جلسه کنترل پروژه
متمم قرارداد
اعلام دستورکار / صورتجلسه
پیگیری درخواست مصالح
اعلام آمادگی جهت شروع عملیات اجرایی
جدول برآورد اولیه مصالح مصرفی فعالیتهای پروژه براساس متره نقشه‌های اجرایی
جدول موازنه فعالیتهای خاتمه یافته
جدول موازنه مصالح
دستورالعمل استفاده ازنمودار محاسبه زمان اولیه اجرای پروژه ها
گزارش موجودی ماهیانه جک و داربست و …
گزارش موجودی ماهیانه قالب
اطلاعات قراردادهای دستمزدی
بانک اطلاعاتی پیمانکاران
گزارش تحلیلی پروژه
راهنمای اپراتور تاور
جدول اختصاص تجهیزات حفاظت فرد با توجه به مشاغل پروژه ها
کدهای اختصاصی که درجدول بکار رفته اند
نمودار فرآیند مهندسی پروژه (اقدامات پس از اخذ پروانه و مجوز تا شروع عملیات اصلی)
درخواست تغییر درزمان اجرای فعالیتها
کیف کمک های اولیه
فرم ثبت و پیگیری پیشنهادهای دریافتی
فرم رسید پیشنهاد
دعوتنامه جلسه کمیته راهبردی نظام پیشنهادها
صورتجلسه کمیته راهبردی نظام پیشنهادها
اعلام وضعیت بررسی و نتیجه پیشنهادهای دریافتی
فهرست پاداشهای مصوب پیشنهادها
فرم ارزیابی و تعیین پاداش پیشنهاد
فرم درخواست تجدید نظر (دبیرخانه نظام پیشنهادها)
فرم ارجاع پیشنهاد / گزارش امکان سنجی
ارایه ساعات کارشناسی جهت بررسی پیشنهادات
ابلاغ دستور اجرای پیشنهاد
گزارش آماری عملکرد نظام پیشنهادها
گزارش ارزیابی نتایج اجرای پیشنهاد
فرم ارسال نتایج پیشنهادهای موردقبول به هلدینگ
مشخصات بلوک‌ها به تفکیک واحد
فرم شناسایی ذینفعان پروژه
برنامه‌ریزی تهیه، توزیع و مستندسازی اطلاعات پروژه
فرم شناسایی و تعیین اعضای تیم مدیریت ریسک
فرم شناسایی ریسک
فهرست ریسک‌های مهم پروژه
فرم ارزیابی و تحلیل کمی اثر ریسکهای منتخب
برنامه ریزی واکنش به ریسک و تخصیص ریسک به عوامل پروژه
فرم کنترل و پیگیری ریسک
گزارشات سیستم مدیریت ریسک پروژه
زمان و مهارت های نیروی ستادی مورد نیاز پروژه
منشور پروژه
دستور کار پیش‌بینی جذب پیمانکاران مورد نیاز
فرم ریز متره احجام کار
فرم خلاصه متره احجام کار
فرم مشخصات کیفی و فنی مصالح مورد نیاز پروژه
برآورد کل هزینه‌های پروژه …….
فرم برآورد قیمت و تعیین توزیع هزینه‌ها و درآمد فروش پروژه …….
فرم محاسبات شاخص‌های اقتصادی پروژه …..
فرم اطلاعات ارزیابی فنی و اجرایی پروژه …..
گزارش مطالعات بازار
چک لیست نهایی تحویل واحد مسکونی
فرم تقاضای واحد مسکونی از پروژه …
جدول وضعیت متقاضیان پروژه های در حال واگذاری
دعوتنامه انتخاب واحد
فرم انتخاب واحد مسکونی
جدول کنترل پرداخت بهای واحد
معرفی نامه انعقاد قرارداد (فروش اقساطی / اعطای تسهیلات)
معرفی نامه به بانک
نوع سند ـ وکالت
صورتجلسه تحویل واحد مسکونی (پروژه ….)
فرم نظرسنجی از مشتریان در زمان تحویل واحد (پروژه ….)
صورتجلسه تحویل فضاهای عمومی (در پروژه ….)
اطلاعات واحدهای اعلام واگذاری شده شرکت …..
فرم تکمیل شده آخرین وضعیت امور املاک واسناد
مشخصات آخرین خریداران و واحدهای واگذار شده براساس قرارداد منعقده فیمابین
مشخصات خریداران و آپارتمان، انباری و پارکینگ واگذار شده براساس صورت‌مجلس تفکیکی
مشخصات خریداران و آپارتمان، انباری و پارکینگ واگذار شده براساس صورت‌مجلس تفکیکی (حوزه مالیاتی)
جدول زمانبندی فروش پروژه‌های شرکت در سال ….
خلاصه اطلاعات واحدهای احداثی انبوه‌سازان مسکن استان ….
استعلام منطقه ای به‌منظور تعیین قیمت قابل واگذاری واحدهای مجتمع مسکونی (پروژه ….)
جدول مشخصات واحدهای پروژه
خلاصه اطلاعات و شرایط فروش واحدهای پروژه ….
فرم ثبت شکایات مشتریان (شرکت …. پروژه ….)
فرم پیگیری شکایات مشتری (پروژه ….)
فرم صورتجلسه
فرم پیشنهاد انجام تحقیق
فرم اطلاعات مشاوران برای انجام تحقیق ….
فرم پیگیری تهیه/اصلاح طرح توجیه فنی و اقتصادی پروژه ….
فرم ثبت پیشنهادهای مشتریان (شرکت …. پروژه ….)
فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان
پرسشنامه متقاضیان هنگام انتخاب واحد
فرم نظرسنجی از مشتری در زمان عقد قرارداد
فرم نظرسنجی از مشتری در بازه زمانی شش ماهه
فرم نظرسنجی از مالکین در زمان تشکیل هیئت مدیره مجتمع
فرم نظرسنجی از مراجعین
اطلاعات اولیه مورد نیاز توجیه اقتصادی (خرید زمین)
مشخصات فنی و مهندسی در خصوص استعداد ساخت پروژه …..
اعلام نظر در خصوص استعداد ساخت پروژه …..
اعلام نظر در خصوص قیمت‌های فروش پروژه …..
پیشنهاد خرید زمین
صورتجلسه کمیته راهبری سبد پروژه در زمینه خرید زمین/ملک
وظائف مدیریت عامل در برگزاری مجمع
وظائف معاونت مالی اداری در برگزاری مجمع
وظائف مدیریت روابط عمومی در برگزاری مجمع
ارسال و تحویل مستندات
فهرست اصلی مستندات معتبر شرکت
سوابق توزیع مدارک
درخواست بازنگری/تغییر/تهیه مستندات
دعوتنامه به جلسه
امتیازدهی پروژه‌های بهبود مستمر
اعلام برنامه ممیزی داخلی
برنامه زمانبندی سالانه ممیزی داخلی
پرسشنامه ممیزی
گزارش عدم انطباق ممیزی
گزارش ممیزی داخلی
برنامه پیگیری عدم انطباق‌های ممیزی
معرفی پروژه بهبود مستمر
ارزیابی پیشنهاد
مقایسه امتیازات پروژه‌های بهبود مستمر وپیشنهادات
زمانبندی پروژه‌ های بهبود مستمر
فرم بررسی پیشنهادات
گزارش پیشرفت پروژه بهبود مستمر
فهرست سوابق کیفی
استانداردهای ملی وبین‌المللی
سوابق عملکرد اقدامات اصلاحی / بازنگری / تغییرات / تهیه مستندات
تعیین عدد اولویت ریسک فرآیندها و تفکیک آنها بحرانی / غیربحرانی
جدول پایش (نظارت) فرآیندهای پشتیبانی
جدول اندازه‌گیری فرآیندهای اصلی
گزارش مراحل عملیاتی رسیدن به اهداف کیفی و برنامه های پایش فرآیندها (Action Plan)
طرح عملیاتی Action Plan
درخواست تعمیرات کامپیوتر و لوازم جانبی
سوابق نگهداری وتعمیرات کامپیوترها و لوازم جانبی
فهرست کامپیوترها ولوازم جانبی در شرکت
برنامه زمانی ادواری ونگهداری کامپیوترها ولوازم جانبی
شناسنامه ماشین‌آلات (سخت افزار)
نرم‌افزارهای مؤثر بر کیفیت در شرکت
فرم تاییدیه و تحویل (فایلهای کامپیوتری) مستندات دیجیتالی به آرشیو کامپیوتری فنی
لیست اصلی مستندات فنی
توزیع وخلاصه تغییرات مستندات
صورتجلسه بازنگری مدیریت
فرم ارائه پیشنهاد
فرم ارائه خدمات IT
فرم نیازها و پیشنهادات درخصوص IT
فرم نیازهای نرم افزاری جدید
فرم توسعه سیستم های نرم افزاری موجود
فرم رفع اشکال سیستم های نرم افزاری موجود
استاندارد آموزشی مشاغل
سوابق آموزشی کارکنان
نیازهای آموزشی کارکنان
فرم حضوروغیاب کلاسهای آموزشی
برنامه ریزی دوره‌های آموزشی
درخواست آموزشی خاص
دعوتنامه
ارزیابی دوره‌های آموزشی توسط پرسنل
اعلام نظر اثربخشی آموزش (سیستم کیفیت آموزش)
درخواست‌بازرسی وتأیید کیفیت کالا
درخواست تایید عملیات
گزارش عدم تطابق اقلام دریافتی
گزارش عدم انطباق
درخواست تحویل موقت
گزارش رفع نواقص مربوط به کمیسیون تحویل موقت
جدول نحوه کنترل کیفی اجرایی و نمونه گیری واحد QC
شناسنامه وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری و آزمایش
بازرسی ماهانه وسایل اندازه‌گیری و آزمایش
ابزار تحت کنترل
سوابق کالیبراسیون وسائل اندازه‌گیری و آزمایش
برنامه‌زمانبندی کالیبراسیون وسایل اندازه‌گیری
فهرست وسایل اندازه‌گیری و آزمایش موثر برفرآیند ساخت وساز
گزارش آزمایش مایعات نافذ (P.T)
گزارش آزمایش عینی
گزارش ماهانه کنترل کیفیت
فرم مجوز HSE برای انجام کار
برنامه زمانبندی و پیشرفت کار فعالیت‌های معاونت فنی
اطلاعات اولیه مورد نیاز طراحی
گزارش بازدید از زمین
انجام عملیات نقشه برداری
انجام عملیات مکانیک خاک
صورتجلسه کمیته معماری/کمیته راهبری پروژه
صورتجلسه هماهنگی طرح مرحله دوم
صحه‌گذاری طراحی و توسعه درحین اجراء
گردش کار کنترل نهایی جهت ابلاغ نقشه‌ها درمعاونت فنی
گردش کار درحین طراحی معاونت فنی
اعلام نیاز به استفاده از خدمات مشاور
ارزیابی مشاورین طراحی
دستورکار شروع عملیات طراحی مرحله اول
اظهارنظر بخش‌های ذیربط معاونت فنی دررابطه با اطلاعات اولیه موردنیاز طراحی
تصویب نهایی و صحه‌گذاری طراحی
بررسی نهایی طرح مرحله اول یا دوم معماری
ابلاغ شروع عملیات مرحله دوم طراحی
لیست اطلاعات اولیه طراحی
تحویل اطلاعات اولیه طراحی
درخواست اطلاعات اولیه طراحی
تعیین و ابلاغ گروه پروژه
ارسال طرح مقدماتی
درخواست اقدام اصلاحی / پیشگیرانه
توزیع وخلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (اقدام پیشگیرانه)
توزیع وخلاصه تغییرات مستنداتروش اجرائی (چگونگی نظارت واندازه‌گیری اثربخشی وکارآیی فرآیندها)
جدول امتیاز دهی پیمانکاران جزء (ارزیابی پیمانکاران بعداز اتمام کار )
برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز شعبه … پروژه …
تعیین زمان اجرای پروژه
گزارش عملکرد دوره‌ای (ماهانه)
صورت‌جلسه کنترل پروژه
جمع بندی پرسش‌نامه‌های ارزشیابی دوره‌های آموزشی
تعهدنامه

اگر میخواهید زندگی شخصی و مهندسی خود را یک عمر بیمه کنید چک لیست های ساختمانی را تهیه کنید.

    1. چک لیست ساختمان
    2. چک لیست عملیات مکانیکی
    3. چک لیست الکتریکال

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه فرم های اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه فرم های اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهواتس آپتماس