سازه بتنی

چک لیست سیستم صوتی

به گزارش طراحی کلاسیک : چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) چک لیست سیستم صوتی شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: * ** طـرح:    طراحی ساختمان اداری-تجاری                                                         بلوک ... ادامه مطلب
سازه بتنی

چک لیست سیستم حفاظتی

چک لیست نظارت ساختمان چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) چک لیست سیستم حفاظتی شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: * ** طـرح:           نمای مدرن ساختمان                                                  بلوک ... ادامه مطلب
سازه بتنی

چک لیست سیستم درب بازکن

lsf چک لیست عملیات ساختمانی (تاسیسات الکتریکی) سیستم درب بازکن شمــاره: تـاریــخ: پیوست: منابع: *دستورالعمل کارخانه سازنده ** طـرح:      بتن نما                                                       بلوک / بلوکها:   ... ادامه مطلب