مقالات شهرسازی

ويلا بتونی

شهر چیست

شهر شهر؛ سکونت‌گاهی، نسبتاً بزرگ و دائمی است. طراحی مسجد مدرن سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شهر را چنین، تعریف می کند: شهر، ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

کلرنس پری

کلرنس پری در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیتِ شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیزم، دیدگاه های متفاوتی در ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

مدل اورگون

مدل اورگون ۱-اکنون کجا هستیم ؟ به ترسیم نیم رخ وضع موجود شهر اختصاص دارد. هزینه پروانه ساخت تجاری توصیف سوابق و ویژگیهای مهم شهر ... ادامه مطلب
ويلا بتونی

مدل واتیف

مدل واتیف (What if Model) مدل What-If? q با پیشرفت تکنولوژی در کلیه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی ، هزینه ساخت و ساز تکنولوژی برنامه ... ادامه مطلب
خانهوبلاگواتس آپتماس